Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV MV/CAE 2020-6

Vi hoppas att ni har haft ett bra får-år hittills och att ni har många fina lamm och/eller killingar på tillväxt!

MV/CAE-programmet rullar på och vill med detta utskick ge information om en ny rutin när det gäller avtal för fortsatt anslutning till MV/CAE-programmet. I samband med att er besättningsstatus skall förnyas och ni får ut er djurägarförsäkran kommer ni även att få ut ett avtal för fortsatt anslutning till MV/CAE-programmet. Detta avtal måste skrivas under och skickas in tillsammans med er djurägarförsäkran för att ni skall erhålla en uppdatering av er besättningsstatus.

Denna rutin kommer att gälla framgent, dvs varje gång ni skall förnya er MV/CAE-status kommer ni att få ut ett avtal som skall undertecknas.

Nytt journalsystem

Från och med 2020 har vi förändringar i personalstyrkan i MV/CAE-teamet.

Emelie Larsdotter övertar arbetet som ansvarig veterinär efter Annelie Hellström. Malin Bernhard kommer att vara föräldraledig från slutet av mars och ersätts under denna tid av Karin Lindqvist Frisk. Våra administratörer Cecilia Hagström och Ulrika Andersson håller ordning på oss andra och ser till att allt flyter på.

Nya debiteringsrutiner
Som stått i tidigare nyhetsbrev så inför vi en årsavgift på 350 kr/besättning och år för alla som är anslutna till MV/CAE-programmet. Denna årliga avgift ersätter den tidigare intygsavgiften. De statliga anslagen har inte följt den allmänna kostnadsutvecklingen vilket gör att vi tyvärr måste höja den andel som bekostas av djurägaren. Provtagningskostnaden ligger kvar oförändrat gentemot tidigare år. Fakturan på årsavgiften kommer att skickas ut under april månad. Om ni av någon anledning inte önskar vara kvar i programmet så kontakta oss innan april så att ni slipper få en faktura skickad till er.

 


Djurägarförsäkringar under sommaren

Under sommaren kommer vi att arbeta på som vanligt, om än med något reducerad hastighet på rutinarbetet under vissa enstaka veckor. Vi ber er därför att försöka ha framförhållning när det gäller inskickande av era djurägarförsäkringar så att ni hinner få ert material och ta prover i god tid innan ert status går ut. Likaså behöver de besättningar som redan är MV/CAE-fria och skall förnya sitt status ha en viss framförhållning med insändande av sin djurägarförsäkran så att det görs i rimlig tid innan ert status går ut.

Ansluta både får och getter

En påminnelse också för de besättningar som har både får och get (oavsett om det är enstaka djur eller många) att ni måste ansluta båda djurslagen till programmet. Detta pga att MV och CAE-virus kan drabba båda djurslagen. Arterna kan alltså vara en smittkälla för varandra.

 

Obs! Påminnelse att vi numera har telefon-tid varje vardag mellan kl. 09.00 – 12.00. Ring 0771-216500

Vi har även en ny gemensam mailadress för frågor från er gällande MV- och CAE programmet: mv@gardochdjurhalsan.se

Sommarhälsningar

MV/CAE-teamet på Gård&Djurhälsan

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.