Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 4
1 juni 2020

Tillverkningsplan VIOL 3!

Måndagen den 18/5 fastställde Biometrias styrelse en preliminär tidpunkt för leverans av Verifieringsversionen av VIOL 3 (kontrollpunkt 2, KP2). Ett omfattande arbete med tillverkningsplanen har gett en stabil grund för arbetet framgent.

Verifieringsversionen av VIOL 3 ska preliminärt finnas tillgänglig för kunderna i september 2021. Tidpunkten för verifieringsversionen kommer fastställas definitivt i februari 2021. Arbetet fortsätter nu för att detaljera den gemensamma tillverkningsplanen med prioriteringar och synkning mellan olika delar.

Läs mer under Nytt på viol3.se.


Juni-release 15/6 och verifiering av releasen

För Biometrias verifiering, sker planerad leverans till kundtestmiljön torsdag den 11/6. Öppning av kundtestmiljön för externt bruk sker måndagen den 15/6.

Under vecka 25 och 26 verifieras releasen av pilotföretagen 
En gemensam halvdag per pilotföretag planeras med stöd från Biometria. Från Biometria deltar kundrådgivare, affärskonsulter samt tjänstespecialister i verifierings-arbetet.

Tisdag den 16/6 - Holmen Skog
08:00 - 12:00 

Onsdag den 17/6  - Vakant
08:00 – 12:00

Måndag den 22/6 - Södra Skogsägarna
08:00 – 12:00 

Tisdag den 23/6 - Sveaskog 
08:00 – 12:00 

Tisdag den 23/6 - SCA Skog  (utan stöd från Biometria) 
08:00 - 12:00


Programkundmöte onsdag 17/6, kl 14:00 - 15:00

Mötet sker via Teams som digital plattform precis som förra gången. Vi kör en så kallad Livehändelse för att det ger bättre kvalitet såväl i mötet som på film och material som distribueras ut i efterhand. Länk för att ansluta till kundmötet är distribuerat via viol3.se.

Läs mer under Nytt på viol3.se

Anslaget är brett och följande punkter kommer i någon form att beröras:

  • Tillverkningsplan VIOL 3
  • Release G2.1 Massaved del 1
  • GAP-arbetet: viktiga vägval som kan påverka kundföretagen
  • Övriga frågor

Konsensusutlåtandet

VIOL 3 programmets ledning har löpande arbetat med samtliga punkter i konsensusutlåtandet från pilotföretagen som kom i november 2019. Majoriteten av punkterna är åtgärdade. Andra punkter har fått aktiviteter och ansvariga kopplade till sig och ingår i det fortsatta arbetet. Återkoppling kring resultatet av arbetet med konsensusutlåtandet kommer ske till pilotföretagen.

Rapport från arkitektur-kommittén

Arkitekturkommittén (utsedd av IT-rådet) har haft ett första möte (tisdag den 26/5) och kommer framöver att fokusera inom tre områden:  

  • IFK - icke-funktionella krav
  • Driftsättning/Go live-scenarier
  • Start av integrationsforum med kunderna

 


Besök oss på viol3.se 

Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.