Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


NYHET! Våra kunder genomför nu vårt digitala ArbetsrelateratDNA™, med en fördjupad analys kring sitt teams agerande som underlättar proaktivt ledarskap.

I steg två genomförs effektiva kunskapsworkshops. Antingen digitalt, i stora lokaler, eller utomhus, med syfte att få teamen involverade.


”För mig är det viktigt att ha en möjlighetsorienterad och positiv inställning samt att kunna visa tillit till andra”

 

Claes Seldeby är VD på Ahlsell och har lång erfarenhet som ledare inom angränsande branscher.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Har arbetat som elkonstruktör, projektledare, sälj- och marknadschef, affärsområdeschef samt nu de senaste tretton åren som just VD. Har i huvudsak varit sexton år på Schneider Electric varav fem år i Danmark, fyra och ett halvt år på FM Mattsson Mora Group och är inne på mitt femte år på Ahlsell.

 

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD rollen på Ahlsell?
Framför allt utmaningen att vidareutveckla ett redan framgångsrikt bolag av denna storlek. Jag hade mest erfarenhet av tillverkande bolag tidigare, så detta var också ett sätt att utveckla mig själv då Ahlsell snarare är ett handelsbolag/distributör.

 

Är det någon skillnad i ledarskapet i denna VD-roll mot övriga roller du haft?
Ledarskap i grunden innehåller samma beståndsdelar oavsett verksamhetstyp och bolag. Sedan kan det skilja beroende av vilken fas bolagen befinner sig i och vilka specifika utmaningar som bolaget har. Men svaret är till övervägande delen nej, ledarskapet är mitt eget och det tar jag med mig även om jag byter bolag.

 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Jag tror väldigt mycket på att skapa engagemang hos medarbetarna i organisationen och se till att kunderna är supernöjda med oss. Engagemang, positiv attityd, service utöver kundernas förväntan får man bara om medarbetarna har rätt energinivå och tycker att det är kul på jobbet. Det finns många faktorer som bidrar till detta, men jag tror mycket på ett delegerat ansvar med rätt befogenheter, delaktighet, tydliga målsättningar och att lyfta goda exempel. Man måste se till att samtliga ledare i organisationen verkligen vågar vara ledare och inte budbärare av det som kommer ifrån ledningen. Får man detta att funka kommer kundnöjdheten och lojaliteten från kunderna att ligga på höga nivåer. Dessa två faktorer skapar goda förutsättningar för att kunna leverera ett bra resultat.

 

Vilka 3 saker ser du att du i ditt ledarskap kan bidra med?

 • Att vi fokuserar på det som skapar värde.
 • Att gå från strategi till handling genom involvering.
 • En positiv och modig vinnarkultur där det finns utrymme att misslyckas. Man måste våga göra cykelsparkar i krysset.

 

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?
Att fortsätta skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att överträffa våra kunders förväntningar. Detta kommer att göras genom att fokusera på hållbarhet, jämställdhet, innovation, digitalisering samt att förstå hur vi är relevanta för våra kunder även i framtiden.

 

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?
Målinriktad, kommunikativ, tydlig, empatisk, inkluderande och ibland otydlig :) 

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
Finns såklart många saker att ta upp här. Minns att, när jag som ny ledare tidigare i karriären, kanske inte riktigt förstod vilken impact man hade. Att vara den som först berättade vad man tyckte i olika frågor kunde få ett helt möte att inte komma med sina egna åsikter utan bara nickade instämmande. Lyhördhet och inkludering har blivit bättre. 

 

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Familj och träning ger mig energi. Även mitt arbete bidrar till att fylla på med energi. Inspiration består mycket i kontakten med andra personer i min närhet, både i mitt privata och professionella nätverk.

 

Hur inspirerar du andra?
Främst skulle jag säga genom att ha en möjlighetsorienterad och positiv inställning och att visa tillit till andra. Jag hoppas även att det inspirerar att jag visar att man kan vara sig själv i alla lägen, det behövs ingen teater för att nå framgång.

 

Hur ser du till att bygga vidare på egen energi och utveckling i ditt ledarskap?
Jag läser en del om ledarskap, jag har mitt VD-nätverk där vi utmanar och utvecklar varandra. Energin får jag mycket genom att följa utvecklingen av personer som utvecklas samt från de planer och aktiviteter vi sjösätter.

 

Vilka är dina viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?

Ta ansvar för det du gör, skyll inte på andra om något går snett.

Att visa öppenhet och transparens, jag sitter inte och håller inne med information för att stärka min egen position (om det inte är en förhandling såklart). Jag delar med mig av mina tankar och idéer.

Keep it simple. Saker kan vara komplexa, men man kan sträva efter att göra det enkelt ändå.

 

Vilka 4 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbanan, som du med din erfarenhet idag, haft nytta av i början?

 • Utmana instruktioner – mina sämsta projekt trodde jag inte ens själv på.
 • Repetera dina budskap – tidigare hade jag hela tiden känslan av att jag behövde förnya mig. Har insett att repetition är nödvändigt.
 • Jobba med dem som kompletterar dig, inte med kopior.
 • Gå skilda vägar med personer som har fel attityd och inte vill. Har flera gånger lagt för mycket tid på att ”omvända” personer som inte ens vill försöka.

 

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Jean-Pascal Tricoire, CEO för Schneider Electric. Han är extremt tydlig, har fokuserade och enkla budskap i komplexa ämnen. Bra energi!

 

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
När jag var liten ville jag bli sopåkare…..men, nä. Jag trivs väldigt bra med det jag gör.

 

Vad önskar du att man ska minnas från just ditt ledarskap den dagen du väljer att kanske göra annat?
Att jag alltid levererade bra resultat, ledde bolag med högst medarbetarengagemang, mest nöjda kunder samt att jag gjorde avgörande insatser för hållbarhet och jämställdhet.


”Jag vill entusiasmera mina anställda så att de ska känna sig trygga i att fatta modiga beslut baserat på deras kompetens”

 

Rutger Selin är VD på NOWO och har en bakgrund i ledande roller på bland andra Tieto och SPP.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
En viktig del av min yrkessamma bakgrund kommer från de 17 år som jag arbetade inom Handelsbankskoncernen. Tack vare bankens storlek så fick jag möjligheten att arbeta i flera olika roller vilket var mycket lärorikt. Jag rekryterades från Handelsbanken Markets till en schweizisk bank som COO och därifrån fick jag sedan möjligheten att leda arbetet med att etablera ett värdepappersbolag inom SPP koncernen med fokus på det långsiktiga sparandet. 

 

Vad är det mest givande i ditt ledarskap just nu?
Att arbeta med den viktiga frågan om att hjälpa människor att få en dräglig ekonomisk situation efter ett långt yrkesliv samt att sprida kunskapen om vikten av långsiktigt sparande, är otroligt givande.

 

Hur skiljer sig ledarskapet i din roll idag mot tidigare roller?
I min roll som VD så är jag exekutiv och har det fulla ansvaret mot min personal, styrelsen och aktieägarna. Detta, i kombination med att NOWO är ett mycket mindre bolag än de jag arbetat för tidigare, är också annorlunda. 

 

Vilken är din personliga vision med ditt ledarskap?
Jag vill entusiasmera och uppmuntra mina anställda så att de ska känna sig trygga i att fatta egna, modiga beslut baserat på deras kompetens så att de kan känna sig delaktiga i vår affär.

 

Var hämtar du din inspiration och energi ifrån?
Från våra kunder, medarbetare och vänner.

 

Vad gör du för att inspirera andra?
Jag hoppas jag kan föregå med gott exempel och med en positiv ansats få mina medarbetare och kollegor att växa i sina roller.

 

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i och hur visar de sig i vardagen?
Använd envisheten och var noggrann med att slutföra det du prioriterat ordentligt så att du får tid att lösa nya utmaningar.

 

Vilka 4 råd skulle du velat ha fått i begynnelsen av din karriär som du haft användning för då?

 • Studera det som du tycker är roligt och som intresserar dig. Då blir du bra på det.
 • Skaffa en mentor som du litar på och som du kan använda som bollplank.
 • Tänk på att allt du gör skapar plattformen för ditt nästa steg i din karriär i livet.
 • Njut av tiden som du lever. Resan är också en del av målet.

 

Vilka krav ser du ställs på ledarskapet i framtiden? Är det annorlunda mot idag?
Vi fortsätter vår utveckling och går allt mer mot att ha mer inspirerande ledare och mindre mot chefer som bara innebär en titel.

 

Vad i din ledarroll är du mest stolt över att ha åstadkommit så här långt?
Jag är stolt över att ha varit med och bidragit på den resa som NOWO gjort och hur vi utvecklat bolaget.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackla den?
För 10 år sedan var jag som ansvarig tvungen att lämna beskedet och hantera följdverkningarna till personalen av att en anställd blivit mördad i sitt hem. Det ställde stora krav på krishantering och kontinuitetshantering och var omtumlande för alla inblandade.

 

Vilken är den mest utmärkande erfarenheten du fått i ditt ledarskap och hur använder du den i vardagen?
Jag har en i grunden positiv livssyn vilket gör att jag kan se lösningar och ljus även när det är kämpiga tider.  

 

Vem kompletterar dig i ditt ledarskap?
Just nu i den position jag har så är det grundaren av NOWO, Andreas Bonnier, som är en entreprenör, visionär och stor inspiration.

 

Om du fått välja ett annat spår än det du är på idag, vad skulle det ha varit för spår?
Jag skulle ha blivit lärare.

 

Vad vill och hoppas du lämna efter dig för avtryck som ledare?
Att jag inspirerat människor runtomkring mig med att växa i sina roller och som människor och att ha åstadkommit skillnad.


PotentialPodden™

Följ gärna den nya PotentialPodden™ där vi under avspända former, intervjuar intressanta företagsledare om ledarskap. LYSSNA HÄR>> på de första tre avsnitten.

Medverkande är bland annat: Karin Eriksson, VD XL Bygg, Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar AB, Rikard Josefson, VD Avanza, Johan Regefalk, VD KG Knutsson, Tove Zander, ansvarig för Swedbank Unga, Lars Backhans, VD ESRI Sverige och Thomas Högväg, VD Wasa Kredit.


Anpassat erbjudande för nuvarande arbetsformer!


Många arbetar fortsatt hemifrån och det ställer nya krav på ledarskap och team.

Vikten av att gemensamt kunna fokusera på det som ger resultat och lättare stötta vid rådande situation.

Därför väljer fler och fler av våra kunder att starta med att låta teamet göra vår Preferensanalys™ och ArbetsrelateratDNA™ online.

Vi sätter samman GruppDNA™ eller OrganisationsDNA™ och ger ledaren ett underlag för hur denne kan stötta sitt team och också få en tydligare uppfattning om vilket ledarskap som är mest effektivt i rådande stund.
 

Erbjudandet ser ut enligt följande:

Steg 1: Teamet och ledaren genomför ArbetsrelateratDNA™ och Preferensanalys™ online.

Steg 2: PerformancePotential sätter samman en analys baserat på resultatet och går igenom detta med ledaren för fördjupad insikt om hur hantera möjligheter och utmaningar.

Steg 3: Involvera och utbilda teamet kring var och ens roll och samverkan genom effektiva kunskapsupplägg, antingen:

 • Online
 • Utomhus
 • I stort tilltagna lokalutrymmen

Planera inför hösten redan nu och starta med Preferensanalysen™. Kontakta oss på info@performancepotential.se så berättar vi mer.


I juli Månadsbrev intervjuar vi panelen från vårt Almedalsseminarium: Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar, Ulf Wretskog - Region Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics, Sodexo, Kathrine Hogseth - VD och grundare, CRM-Konsulterna och Karin Nyberg – Head of Sustainability, Cartina


Månadens tankeväckare: Nya arbetsformer?

Illustratör: Åsa Holmqvist

AKTUELLT

Investera i hösten redan nu
Det är svårt att sia vad som händer i höst, men det vi vet är att behovet av att komma samman och hantera den situation vi då har är viktigare än någonsin.

Vi erbjuder ett kraftfullt digitalt verktyg i kombination med effektiva träningsformer.

Investera i kunskapsresan i höst, där behovet av konkret fakta kan omsättas i affärsnytta och bygga team och ledare framåt.

Låt oss visa er vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur ni med den kunskapen kan hantera framtiden än bättre!

Vi kopplar ihop VerksamhetensDNA™ med individen och organisationens ArbetsrelateratDNA™.


Nya affärer denna månad är inom Offentlig sektor, Bank och Finans och Service sektorn.

EVENT & AKTIVITETER

Vi tog Almedalen till Stockholm! Eftersom Almedalsveckan blev inställd i år, så valde vi att istället genomföra och spela in vårt samtal med kloka ledare, i Stockholm och dela materialet med dig här och i våra sociala medier. Filmen och intervjuer med paneldeltagarna kommer att publiceras i juli månadsbrev. 
Paneldeltagarna var:
Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar, Ulf Wretskog - Region Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics, Sodexo, Kathrine Hogseth - VD och grundare, CRM-Konsulterna och Karin Nyberg – Head of Sustainability, Cartina. 


Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Softronic berätta mer.


Aktuella events och händelser
finns alltid på vår hemsida under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.