Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Så underlättar vi för dig i pandemitider

Marks kommun har beslutat underlätta för det lokala näringslivet med flera åtgärder: snabbare betalning av fakturor, anstånd med fakturor från kommunen samt tidigarelagda investeringar. På Marks kommuns webbplats finns mer information om beslutade åtgärder och vi uppdaterar kontinuerligt webbplatsen med den senaste informationen.

Under kommunfullmäktige den 28 maj avhandlades ärendet om att inte ta ut avgift för serveringstillstånd i år. Protokollet är dock inte justerat så det kan fortfarande komma ändringar i beslutet, men vi publicerar det på mark.se så snart vi har fått ett tydligt besked.


Kom och prata om Kinna centrums framtid

Marks kommun bjuder in dig som lokal företagare, fastighetsägare, handlare eller markbo till ett informationsmöte om utvecklingen av Kinna centrum. Hur vill du att Kinna ska utvecklas?


Tid: Tisdag 16 juni kl. 13–15
Plats: Mark.se/Abbottsalen, Rydal

Mer information finns på Marks kommuns webbplats via denna länk


Engagerat i Mark kring företagsklimatet

Bekymrat kring brottslighet och trygghet, bättre infrastruktur och mer dialog med kommunens beslutsfattare är tre av de starkaste uppfattningarna hos de 93 företag som svarade på årets enkät från Svenskt Näringsliv.

I årets enkät ansåg majoriteten av företagen att företagsklimatet inte har förändrats under de senaste fem åren vilket avspeglade sig i årets resultat som hamnar på samma nivå som förra årets resultat.
I årets attitydundersökning anser 32 procent att företagsklimatet är bra, men resultatet ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Mark ligger även under riksgenomsnittet i frågan om vad man anser om företagsklimatet i Sverige. I Mark ligger företagandet strax över riksgenomsnittet, men antalet kvinnor som driver företag ligger under riksgenomsnittet.


Ett av de starkaste önskemålen var mer dialog med kommunens beslutsfattare och att få mer information om kommunens verksamhet. I Mark har vi engagerade företagare, där ligger vi klart över riksgenomsnittet medan uppfattningen politikers och tjänstemännens attityder till företagande ligger klart under medelnivåerna för riket.


Oförändrat förslag för taxor och avgifter 2021

Vid ett möte med näringslivet förra året gav vi från Socialnämnden ett löfte att ha en dialog om taxor och avgifter årligen. I år blir det tyvärr ingen dialog. Vi har den 1 juni haft arbetsutskott där vi ger ett förslag till Socialnämnden att att lämna taxor och avgifter för 2021 oförändrade. De taxor och avgifter som vi ansvarar för gäller alkohol och tobak. Dessa kommer slutligen att fastställas i slutet av året av Kommunfullmäktige efter behandling i Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Vi avser återkomma nästa år med en dialog.

Med önskan om en fin sommar
Johan Lepp (L), ordförande
Ann Iberius-Orrvik (M), vice ordförande


Här finns pengar att hämta för ditt företags utveckling

Digitalisering

Vill du företagare (2–49 anställda) med digital teknik skapa nya värden i företaget så finns en affärsutvecklingscheck (genom Region Västra Götaland). Med en extern konsult kan du göra en digital strategi, nya affärsmodeller eller insatser som förändrar företagets verksamhet och processer. Ren produkt- eller tjänsteutveckling kan checken inte gå till. Läs mer om kraven och hur du gör:

Läs mer om kraven och hur du gör här

Internationalisering

Det finns även en affärsutvecklingscheck (också genom Region Västra Götaland), för små företag som vill gå in på nya marknader. Läs mer om kraven och hur du gör:

Läs mer om kraven och hur du gör här

Konsultcheck

Konsultchecken (genom Region Västra Götaland) ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Stödet är på max 150 000 kronor, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Stödet avser små eller medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor, med prioritet för företag med färre än 50 anställda.

Läs mer om kraven och hur du gör här


Marks kommun hälsar Olof och Sara på Rydals Herrgård välkomna till kommunen


Företagsakuten


Missa inte Företagarnas ”30 minuter i Mark”!

Vi uppdaterar, uppmuntrar och utmanar dig som företagare i Mark i och genom Coronapandemin. Mer information och anmälningsformulär finns här.


Vill ni satsa på hållbar affärsutveckling?

Har ni utmaningar med att hitta rätt kompetens? Ta då chansen och delta i 7H Kompetens kompetensförsörjningsprogram! I 7 H Kompetens gör vi en kraftsamling inom kompetensförsörjning och hållbarhet. Vi har studenter från alla lärosäten i Västra Götalandsregionen med utbildningsbakgrund inom många olika områden. Ni kan erbjuda dem nya utmaningar och erfarenheter och i utbyte får ni extra hjälp, kunskap och idéer.

Läs mer på projektets webbplats och anmäl ert intresse eller hör av er till Elin elin@miljobron.se eller Miriam miriam@miljobron.se.


Lärlingarna och skolan tackar er alla

Det blev en märklig avslutning på läsåret. Många elever har inte varit i skolan sedan mars, skolbal och student har fått planeras om.

I år är vi tacksamma på flera sätt. Tack för att du som företagare har tagit dig an en elev och hjälpt denne att växa och utvecklas. Tack också för att det varit självklart att låta eleven vara kvar även när verksamheten plötsligt drabbats av covid-19 i större eller mindre utsträckning.

För våra elever innebär det att de kunnat slutföra kurser och gymnasiearbeten, behållit dygnsrytm, social samvaro och meningsfullhet.
Jag tror att våra elever på yrkesprogrammen tack vare er haft möjlighet att klara krisen bättre än många andra.

Nu jobbar vi på att ha klart APL- och lärlingsplatser för våra blivande tvåor och treor till hösten. Jag hoppas att de är välkomna åter eller till nya spännande arbetsplatser för nästa kliv i utbildningen.

Vårt varmaste tack för detta läsår och med förhoppning om fortsatt gott samarbete,

Ann-Sofi Sinkkonen, planeringssamordnare på Marks gymnasium


Har du arbetsuppgifter till fler?

Det här är Annelie, hon arbetar i daglig verksamhet i köket på VasseBro behandlingshem i Horred.
Hon är där 14 timmar i veckan och varit där i ungefär 15 år.  Annelie är en av många som har fått en meningsfull tillvaro genom sitt arbete i ett företag. Har du arbetsuppgifter som kan bidra till social hållbarhet?


”Annelie är en resurs för oss, så är det ju, både socialt och insatsmässigt. Hon blir en kollega till kockarna som annars hade jobbat ensamma” säger hennes handledare.

Vill du veta mer om hur du kan bidra till social hållbarhet och hur vi kan vara en tillgång för er, kontakta oss

Ann-Britt Gripestam ann-britt.gripestam-eliasson@mark.se

Elin Josefsson elin.josefsson@mark.se

Arbetsanskaffare på Daglig verksamhet/sysselsättning


Veckan som gick Covid-19

Veckan som gick, är ett urval av beslut och insatser som genomförts av Marks kommuns krisledning under den gångna veckan för att hantera och begränsa smittspridningen av covid-19 i kommunen.

Ni hittar rapporten för vecka 22 här.Stödåtgärder till bidragsberättigade föreningar med anledning av covid-19

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för individ och samhälle, inte minst ekonomiskt. Kommunen har som ambition att stödja Marks kommuns bidragsberättigade föreningar där det finns ett påvisat behov. Mer information finns på Marks kommuns webbplats.


Hjälp ungdomar att hitta rätt i livet

Kan ditt företag eller din förening hjälpa ungdomar som ska avtjäna sitt straff i form av ungdomstjänst?
Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom att arbeta åt exempelvis en förening eller en ideell organisation.
Arbetet är oavlönat och ska utföras mellan 20 och 150 timmar.

Har din arbetsplats möjlighet att erbjuda ungdomen meningsfulla arbetsuppgifter?

Har du möjlighet att visa ungdomen engagemang och ett gott bemötande?

Då kanske du är en blivande handledare.
 

Kontakta familjebehandlare Ulrica Aspelin  070 2247770,
ulrica.aspelin@mark.se för mer information.


Hållbart näringsliv

Nu lanseras föreläsningsserien Hållbart Näringsliv som är ett samarbete mellan Textile & Fashion 2030, Circular Hub, Borås INK och Marketplace Borås där vi under året kommer erbjuda dig som företagare att delta i kreativa live-webinarium. Via länk, och med möjlighet till interaktion, kan du få kunskap och nycklar kring hur du kan ta ditt företag vidare i hållbarhetsresan.

Mer information finns här.


Är du en landsbyggare?

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva. Att se möjligheterna och genomföra dem. Det är att vara Landsbyggare.

Nu har projektet landat i Sjuhärad och här har vi en möjlighet att lyfta de människor som vågat satsa på sina drömmar, de som älskar att leva på Sjuhärads landsbygd och inspirerar andra att förverkliga sina idéer.

Tillsammans kommer vi i projektet arbeta för att lyfta den entreprenörskraft som finns, här kommer det också arrangeras inspirerande nätverksträffar som skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan aktörer, föreningar och företag.

Är du eller någon du känner en Landsbyggare och vill veta mer om projektet? Kika gärna in här och hör mer om vad en Landsbyggare är.


Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun

Näringslivskontoret 2020: Camilla Olsson, Maya Hultgren Saksi och Malin Silow.

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!

 
Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 
Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Malin Silow: malin.silow@mark.se 


Kommunikations- och näringslivschef:
Maya Hultgren Saksi: maya.hultgrensaksi@mark.se


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.