Nyhetssbrev från Fredens Hus
 7 maj 2020


En ny fas för Fredens Hus

Det är märkliga tiden vi lever i. I december 2019 blev vi uppmärksammade på att våra lokaler på Uppsala slott hade kraftigt förhöjda radonvärden och att de dessutom haft det under en längre tid. För att värna personalen valde styrelsen att först omgående stänga all verksamhet i lokalerna, och därefter påbörja en förhandling med hyresvärden om att häva hyreskontraktet. De rådande omständigheterna med Coronapandemin och dess konsekvenser har ytterligare försvårat möjligheten att kunna bedriva en öppen verksamhet. Efter nästan 15 år flyttar vi därför nu ut från lokalerna på Uppsala slott. 

Sedan starten har Uppsala slott varit basen för all vår verksamhet, där vi både visat utställningar och genomfört verksamhet för skolelever, medlemmar och allmänhet. Vi har till exempel visat fler än 30 olika utställningar i lokalen, och har sammanlagt genomfört över 7500 workshopar för barn och unga.

Kopplingen mellan slottet och Dag Hammarskjöld har utgjort en viktig symbol för verksamheten, som dock fortfarande kommer att drivas i Dag Hammarskjölds anda. Flytten innebär också en möjlighet att hitta nya sätt att nå ut till vår allra viktigaste målgrupp - barn och unga.

- Vi ser med tillförsikt fram emot en ny fas i Fredens Hus historia. Vi har sedan tidigare haft tankar på att vidareutveckla verksamheten och i och med den nuvarande situationen blev det skarp läge och vi fick omgående påbörja förändringsprocessen. Det är klart att det är ledsamt att vår tid på slottet avslutas på ett sånt här sätt. Det har varit en tuff och oviss tid för personalen men vi har lyckats bibehålla glädjen och viljan att låta verksamheten växa och utvecklas vidare, säger Jesper Magnusson, verksamhetschef Fredens Hus.

Tills vidare sker verksamheten utan fast utställningslokal men ambitionen är att hitta sätt att visa utställningar på tillfälliga platser i Uppsala under andra halvan av 2020. Den pedagogiska verksamheten fortsätter på plats på skolor och i digitalt format.

För mer information, kontakta Jesper Magnusson: jesper@fredenshus.se

Fredliga hälsningar,

/Fredens Hus