Problem att se nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.


Nyhetsbrev
Nr 3-2020


Nu startar vi Upphandlingsakuten


Upphandlingsdialog Dalarna samlar sina krafter för att göra vad vi kan i rådande pandemi genom att starta en Upphandlingsakut för både leverantörer och upphandlare/inköpare.

Du kan som företagare redan idag få råd och stöd när det gäller offentliga upphandlingar. Vi erbjuder upp till fem timmar gratis rådgivning via Doublecheck AB.

Till dig som är upphandlare/inköpare erbjuder vi upp till två timmars kostnadsfri hjälp via Colligio AB, för att underlätta era upphandlingsförfaranden under rådande omständigheter. Detta för att länets företagare på ett smidigare sätt ska kunna ta del av den offentliga affären.

Läs mer om hur just du kan få hjälp av Upphandlingsdialog Dalarnas nya satsning, Upphandlingsakuten, där flera insatser är på gång.

 


Var med och tyck till om En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna har genom åren lanserat fyra dalamodeller som bland annat bygger på inriktningsmålen i den Nationella upphandlingsstrategin. Nu har vi snart en femte dalamodell klar.

En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling. 

Med den vill vi försöka nå ut även till politiker och beslutsfattare, eftersom det är där de strategiska besluten fattas. Vill du vara med och påverka det som ska bli Dalarnas rekommendation för miljömässigt ansvarsfull upphandling?

Anmäl ditt intresse till Kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se


Vill du lära dig mer om IOP?

Idéburet offentligt partnerskap, IOP är en avtalsform mellan en offentlig organisation och en idéburen verksamhet.

Den 4 juni  bjuder vi in dig till ett webbinarium där du får en introduktion i hur det fungerar och hur du kan använda modellen i din verksamhet.

Anmäl dig senast den 1 juni på UDDs hemsida 


LOU på sex timmar och strategier för framtiden

7 oktober 09.30-16.00 via Skype

Seminariet riktar sig till dig som är förtroendevald eller politiker. Du får en komprimerad version av innehållet i Lagen om offentlig upphandling och veta mer om viktiga strategiska förhållningssätt inom upphandlingsområdet. Medverkar gör bland annat Mathias Sylvan med 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.

Detta seminarium skulle ha genomförts den 5 maj men ställdes in på grund av coronapandemin.

Anmäl dig på UDDs webb. Länk skickas ut till deltagare innan mötet.

 


Nytt från Upphandlingsmyndigheten

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik 

Det innebär bland annat att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter för statistikändamål som annonsdatabaser ska lämna samt när och hur det ska göras.

Föreskrifterna är nu ute på remiss och det är möjligt att komma in med svar till och med den 10 juni 2020.

Källa www.upphandlingsmyndigheten.se


Hitta upphandlingar

Vi har samlat länkar till de offentliga myndigheternas upphandlingar, du hittar även databaser att leta i och länkar till kommunerna:

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/hitta/Sidor/default.aspxUpphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss. Vi ger ut 4-6 nyhetsbrev om året. De innehåller inbjudningar till olika seminarier från oss samt omvärldsbevakning kring upphandling.

Vi vill gärna fortsätta att informera dig om vad som händer här i Dalarna inom upphandling. Om du inte vill ha det här nyhetsbrevet i fortsättningen så klickar du på länken nedan så avslutas prenumerationen.

Avsluta prenumerationen: klicka här.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.


Upphandlingsdialog Dalarna är ett forum för att ge stöd och information kring offentlig upphandling.
Det övergripande målet är att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling.
Kontakt: Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

Följ Upphandlingsdialog Dalarna på Facebook!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en av våra kontakter eller för att du har skrivit upp dig som prenumerant. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.