Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 3
4 maj 2020

Programchefens reflektioner

Håkan Larsson, programchef VIOL 3

Den 31 mars levererades som ni vet startversionen av VIOL 3 efter ett intensivt arbete inom Biometria. Piloterna signalerar grönt för Startversionen och säger att kvaliteten är höjd och berömmer upplägget med affärskonsulterna. Det ser jag som ett kvitto på att de förändringar vi arbetar med inom programmet börjar ge resultat och vi kommer att fortsätta jobba vidare med att skruva på processer, uppföljning och organisation för att hitta rätt i programmets olika faser. 

 

Parallellt med detta pågår arbetet med att ta fram planen för det återstående tillverkningsarbetet. Det är en utmanande och arbetskrävande uppgift, men mycket viktig för att skapa förutsägbarhet och stabilitet för programmet.

Här behöver vi också vända ordentligt på ett antal stenar, bland annat vilka gap som finns i nuvarande lösning i förhållande till kundönskemål och hur utrullningsstrategin ska utformas. Forest storm arbetar vidare och kommer nu igång med fler kunder, vilket förhoppningsvis blir nyttigt och lärorikt för både oss på Biometria och för kunderna. Vi har också kommit igång med benchmark med kunder för ett ömsesidigt lärande, och där vill jag verkligen bjuda in fler att dela med sig av erfarenheter! 

Vi påverkas förstås i dessa Coronatider, men har så långt kunnat hålla förhållandevis god effektivitet med hjälp av de digitala verktyg vi alla lär oss använda på fler och nya sätt.

 //Håkan


Henrik Ålund - ny chefsarkitekt på Biometria

Henrik är född och uppvuxen i Ljungaverk, västra Medelpad. Familjen var och är skogsbrukare och Henriks stående sommarjobb var plantsättning. 

Henrik har haft olika roller och i huvudsak har det rört sig kring arkitektur och de senaste 8 åren har han verkat som chef för IT-arkitekter inom utvecklingssidan.

Det viktigaste i rollen som chefsarkitekt är att knyta ihop arkitekturkedjan och helheten. Det finns säkert många som längtar efter att Arkitekturkommittén ska starta upp igen och det ska den!

Det Henrik vill förmedla till dig är att VIOL 3 är en gigantisk förändring för hela skogsbranschen. Avslutningsvis säger Henrik att det är otroligt intressant att börja på Biometria.

Läs gärna hela artikeln på viol3.se.


Programkundmöte Tisdag 5/5 2020

Piloternas rapport för Startversion

Digitalt kundmöte 2020-03-26,
Foto: Lena Kjellberg

Mötet sker via Teams som digital plattform precis som förra gången. Länk kommer distribueras via viol3.se och en kalenderinbjudan via Outlook.

Tisdagen den 5/5
kl 13:00 -14:00.

Anslaget är brett och följande punkter kommer i någon form att beröras:

  • Status Forest Storm
  • Piloternas verifieringsrapport Startversion
  • Status Massaved-scenariot del 1
  • GAP-analysrapport
  • Kommunikationsundersökning

Den samlade bedömningen från piloterna är att Biometria levererat en helhet som hänger ihop från A till Ö för flödet och att kvaliteten höjts på systemet VIOL 3. Upplägget med de juniora affärskonsulterna har unisont hyllats av piloterna. Tillsammans med kund-rådgivarna ges bra support och stöd till pilotföretagen. Det finns en hel del att arbeta vidare med och förbättra, vilket vi också gör.


Kommunikation VIOL 3 programmet

I april gjordes en undersökning gällande hur kommunikationen inom programmet VIOL 3 upplevs. Den var riktad till medarbetare, konsulter, piloter och IT-leverantörer. De två sistnämnda gäller projektledarna inom VIOL 3 programmet.
Syftet med undersökningen är att förbättra kommunikationen så att rätt information finns för rätt person i rätt tid och genom rätt kanal. Undersökningen var öppen fram till torsdagen den sista april. Resultatet kommer delges programledningen och hela programmet inklusive externa intressenter.


Sommarplanering programmet

Semesterperiod för programmet kommer vara under veckorna 28 – 32. Under denna period sker inga leveranser till någon av testmiljöerna.


Besök oss på viol3.se 


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.