Svårt att läsa nyhetsbrevet? Se det via webbläsaren

Senaste nytt från Varbergsortens Vind

Varbergsortens Vind nr 1 2020

Vindkraft Västra Derome

Växlande produktion och elpriser

Vindkraftverken i Västra Derome vindkraftpark fortsätter att fungera mycket bra med god tillgänglighet. År 2019 var ett normalt vindår med relativt höga elpriser. 

Elproduktionen för hela parken slutade på 37 650 000 kWh år 2019 vilket kan betecknas som ett normalår. Elpriserna var relativt höga och snittpriset på den nordiska elbörsen var 40,5 öre/kWh för året.

Inledningen av 2020 har varit onormalt blåsig med en produktion på hela 18 000 000 kWh årets 4 första månader, vilket är 28 % högre än motsvarande period 2019.

Elpriserna har däremot rasat sedan årsskiftet, framförallt beroende på den milda och nederbördsrika vintern. Corona situationen har hjälpt till att förstärka prisfallet ytterligare. Snittpriset för årets inledande 4 månader är 17 öre/kWh.


Stort intresse för vindandelar

Köp av mer vindproduktion?

 

Varbergsortens Elkraft äger 25 % av andelarna i vindföreningen. Orsaken till den stora ägarandelen är att det utgjorde en grund för att medlemmarna i vindföreningen skulle kunna nyttja investeraravdraget, vid starten av föreningen 1 maj 2014.

Efter att 5 år har passerat från bildandet av föreningen finns inte längre något krav att äga en så stor andel. Varbergsortens Elkraft beslutade därför att minska sitt ägande och sälja vindandelar till sina medlemmar. Ett erbjudande om försäljning av 390 andelar skickades i jaunari till alla medlemmar i Varbergsortens Elkraft. Intressset översteg vida tillgången, då anmälningar om ca 1 300 andelar har inkommit.

Varbergsortens Elkraft har därför beslutat att erbjuda vindföreningen att öka sitt ägande i Västra Derome vindkraftpark, för att kunna tillgodose det stora intresset av vindandelar. Vindföreningen äger idag 1/2 verk och Varbergsortens Elkraft äger 1 verk i parken.

Varbergsortens Elkraft erbjuder vindföreningen att köpa 1/4 verk i parken. Beslut om detta hänförs till Varbergsortens Vinds föreningsstämma som hålls den 25 juni, se info längst ned i nyhetsbrevet.


God ekonomi i föreningen

Ekonomin i föreningen fortsätter att utvecklas positivt.

Kassa och placeringar uppgår för närvarande till 2,7 miljoner kr. Kassan byggs för att kunna förnya vindkraftproduktion den dagen som vindkraftverken i Västra Derome inte längre kan drivas vidare.

Årsredovisning för verksamhetsår 2019 finns nu på Varbergsortens hemsida.

Vindkraft

Årsstämma

Stämma för vindföreningen hålls torsdag den 25 juni kl. 18.00 i Rolfstorps Folkets Hus

Alla medlemmar är välkomna! 

Stämman hålls senare än normalt på grund av Corona situationen. Skriftlig kallelse till stämman kommer att skickas till alla medlemmar.

COPYRIGHT © VARBERGSORTENS ELKRAFT EK. FÖR.    |     SYLLINGEVÄGEN 17     |    TEL:  0340 - 64 64 00

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.