Nyhetsbrev från GodaHus april 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

En ny milstolpe har nåtts inom GodaHus - vi har haft styrelsemöte online för allra första gången! Det fungerade över förväntan!

Trevlig läsning önskar ledningsgruppen!


Från senaste styrelsemötet

Föreningsstämma 29 april - 14.45 - 15.30 på Teams

Den fysiska stämman ställs in och kommer att ersättas med en digital stämma samma dag. Kallelse till detta har skickats ut. Den planerade workshopen kring ny verksamhetsplan skjuts fram till hösten. 

Samverkan kring hållbart byggande

Den 24 mars hade GodaHus möte med Region Kronoberg, Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kronoberg och Länsstyrelsen Blekinge kring möjligheten att använda GodaHus som plattform för att utveckla det gemensamma arbetet kring "Hållbart byggande". Vi berörde bland annat ökat trähusbyggande, återbruk av material och digitalisering. GodaHus kommer att hjälpa Region Kronoberg med att utforma en utbildningssatsning kring trähusbyggande. En enkät om önskvärt utbildningsinnehåll kommer att skickas ut till samtliga GodaHus medlemmar att svara på. 

Medlemsaktiviteter

Energisamordnare

15 personer slutförde kursen Energisamordnare på LNU 2019. Inför kommande kursomgång i höst (som även erbjuds på distans) siktar vi på ett högre antal. Se framtagen broschyr med anmälningslänk. Anmäl er och sprid detta i era nätverk!

YH-utbildning driftstekniker

Eva Gustavsson och arbetsgruppen har tagit fram utkast till ansökan och efterfrågar avsiktsförklaringar. Det är viktigt att vi får in 15-20 stycken, just nu har vi bara fått in ca 5. Frågan om GodaHus ska skicka in ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten eller inte kommer att tas upp på föreningsstämman 29 april. Ansökan ska i så fall vara inskickad i juni. 

Solstrålarna

Den 11 mars arrangerades en temadag i Karlskrona, bland annat med föreläsningar om solcellsbesiktning, nya solcellsmoderller och mobilitetstjänster för pool-fordon. Se anteckningar från dagen

Skruvarna

Nästa Skruvar-träff var planerad till 16 april. Ledningsgruppen tog beslut 1 april om att skjuta fram denna träff till ett senare tillfälle på grund av COVID-19.

GodaTech

GodaTechs nästa möte senareläggs till 26 augusti på grund av COVID-19. Mer information om detta kommer. 

DIACCESS

Projektansökan är nu färdigbearbetad och godkänd av EU. Inom kort kommer Växjö kommun att teckna slutligt avtal med EU. Utbetalning kommer troligtvis i maj. Växjö kommun har lanserat hemsidan diaccess.se, som också kommer att länka till GodaHus hemsida. I övrigt pågår förberedelserna för upphandling av innovationspartnerskap. GodaHus och Vöfab ska demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor. Tekniken bygger på ett flertal sensorer i byggnaderna i kombination med en plattform som möjliggör innovativ kommunikation.

Energisamverkan Blekinge

Ett första styrgruppsmöte med ordförande Björn Eliasson är genomfört. I Energisamverkan Blekinge genomförs tre fallstudier: hållbart byggande, digitalisering och energilagring (batteri samt vätgas). Se Energisamverkan Blekiges hemsida.

21 april arrangeras ett webbinarium kopplat till energilagringsfallstudien: Vätgas som fossilfri enegilösning i byggander - Jan Thorsson delar erfarenheterna av Vårgårda Bostäders vätgaslagring, se länk till inbjudan.

Längre fram i höst planeras ett studiebesök till Malmö, bland annat med inslag från LFM30 (lokal färdplan Malmö 2030). 

Exjobb

Vi har godkänt ett nytt exjobb sökt av Uppvidingehus: Solhybrid/kyla i lgh/digitalsering/regnvatten i WC, samt ev. vätgas i Åseda. 

Därmed har vi tre pågående exjobb under våren 2020:

  • Uppföljning av vätgas i Vårgårda - Energirevisor
  • Väderskydd - Conservator
  • Solhybrid/kyla lgh m.m i Åseda - Uppvidingehus

Samverkan LNU

Doktoranden Yousef är bland annat igång med inläsning av energieffektiviseringsfrågor. Projektutvecklingsgruppen har sett till så att Yousef kan följa Växjöbostäders nya återvinningsanläggning från avloppsvatten i kvarteret Alabastern. Stefan Westblom har meddelat att Yousef eventuellt också skulle kunna följa en studie inom varmvatten och VVC inom Region Kalmar.  

För närvarande består projektutvecklingsgruppen av Stefan Olsson och Katarina Rupar-Gadd. De välkomnar fler i gruppen. Anmäl intresse genom att maila någon av dem. 

Tips!

Online-föredrag om avloppsvärmeväxlare

Vid en lunchträff med Energi- och Miljötekniska Föreningen i Växjö kommer Roland Jonsson, WSP, att berätta mer om mätresultat och driftserfarenheter från användning av 15 stycken avloppsvärmeväxlare.

Plats: Via Teams – deltagare som anmält sig kommer att få en länk att logga in på, för att delta i träffen. 

Datum: 16 april 2020

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15

Anmälan på:https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/teknikinformation-i-vaxjo-om-avloppsvarmevaxlare

Deltagandet är gratis. 


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Föreningsstämma:

29/4 2020 kl. 14.45  -15.30, på Teams (inbjudan har gått ut i Outlook). Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efteråt.

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.