Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.2 2020


KOBESKYDD OCH DE HÄNGIVNAS
VÄLFÄRD GÅR HAND I HAND
 

Av Revati Ramana Dasa / Ordförande av Iskcons Devotee Care Committee
(Översättning till svenska av Astasiddhi dd)
 

Kobeskydd och omsorg om hängivna:I Indien finns det ett välkänt ordspråk på sanskrit: gavo vishvasya mataraha santuh pitaraha “Kon är universums moder & oxen dess fader.” Namo brahmanya devaya go brahmana hitaya ca jagad ditaya krishnaya govindaya namo namah

Kobeskydd och omsorg om hängivna går hand i hand, eftersom de har en ömsesidig relation, de existerar tillsammans och är förbundna med varandra. När korna tas om hand väl, så får de hängivna automatiskt näring. Denna näring är både andlig och fysisk.

De hängivna får andlig näring, eftersom Krishna och Shrila Prabhupada är nöjda. När Krishna och den andlige mästaren är nöjda, blir de hängivna naturligt lyckliga i sin hängivna tjänst. Den hängivna tjänstens kvalitet ökar, och lycka och tillfredställelse råder. Det sägs att när Krishna är nöjd, så är alla nöjda.

En av ISKCONs äldre sannyasis och GBCs, HH Shivaram Swami, säger: “ Precis som det är allas ansvar att chanta Hare Krishna, vattna Tulasi devi, läsa Bhagavatam....så är det också vårt gemensamma dharma att bekydda korna.” Han säger:” Utan att älska korna kan man inte älska Krishna.”

Vi som Krishnas hängivna bör älska kon som vår egen moder. Ordet “moder” väcker känslor av tillgivenhet, omsorg och värme inom oss. Hjärtat blir uppfyllt av djupa känslor av vördnad och tacksamhet gentemot modern. Hon är den som vårdar och uppfostrar barnen med kärlek och omsorg. Modern ger näring till sitt barn och förser det med allt det behöver för att  leva lyckligt.

Kon är alla människors moder och kallas därför “gomata”. De vediska skrifterna såsom Shrimad Bhagavatam räknar upp sju mödrar: modern som föder oss, amman, brahmanans hustru, kungens hustru, den andlige mästarens hustru, moder jord och kon. Alla dessa sju bör bemötas med samma attityd, med samma vördnad. Detta är ett civiliserat människosamhälle. Precis som man är medveten om sin moder, bör man också vara medveten om korna. “Medveten” betyder i detta sammanhang att ha en relation till korna. I Indien har man många namn som anknyter till korna, för att påminnas om dessa vackra djur: Gorakhpur, Godhra, Gondiya, Godavari, Govardhan, Gautam, Gomukh etc. Som alla kan förstå, betraktas korna  som våra mödrar eftersom vi dricker deras mjölk. På samma sätt är oxarna våra fäder. De plöjer åkrarna och producerar jordbruksprodukter såsom spannmål genom sitt hårda arbete.

I vårt moderna, högteknologiska samhälle har denna förståelse gått förlorad. Människor är inte medvetna om denna grundläggande kultur som varit del av det mänskliga samhället sedan urminnes tider. Därför är det nödvändigt att utbilda människor om vikten av kobeskydd och förmedla kunskap om korna till människor i allmänhet. Kor och människor har ett ömsesidigt förhållande. Människor kan inte leva fridfullt om de försummar eller utnyttjar korna. Hur kan ett barn vara lyckligt utan en kärleksfull relation till sin mor eller far? Hur kan ett människosamhälle blomstra utan att vörda korna och oxarna?

Enligt vedaskrifterna förser kon oss människor med fyra produkter: 1) Godugdha (komjölk) innehåller enligt ayurveda fett, kolhydrater, mineraler och vitamin B, samt har förmågan att göra kroppen resistent mot strålning och kunna regenerera hjärnceller. 2) Goghruta (ghee) Den bästa sortens ghee hjälper enligt ayurveda vid många åkommor. Använt vid ett yajna (eldoffer) behagar den Herren Vishnu och höjer luftens syrenivå. 3) Gomutra (kourin) anses nuförtiden vara mycket användbart i medicinska syften. Den har immunmodulator egenskaper, vilket gör den användbar vid immunbristsjukdomar.

I den klassiska litteraturen finns det många hänvisningar till kourin som ett läkemedel.  4) Gomaya (kogödsel) anses lika värdefullt som Gomutra, och används för sina antiseptiska egenskaper. Den har anti-cancer, anti-bakteriella, anti-svamp och antioxidanta egenskaper. Kodynga är det bästa gödselmedlet för jorden och i torkat tillstånd används det även som bränsle. Genom att dyrka moder ko (go-puja) kan vi visa vår kärlek och tacksamhet till moder jord. Det ger oss även Lakshmi Devis välsignelser, som är närvarande I den heliga kon. Således drar vi denna slutsats: Kobeskydd är viktigt för de hängivnas välfärd. Det är de hängivnas ansvar att beskydda korna och i utbyte beskyddar korna de hängivna. Man bör fråga sig: “ Vad gör jag för att beskydda kon, min moder? Det är mitt ansvar, min plikt som hängiven.


Kampanj år 2020

År 2020 slår vi ett slag för kobeskyddet på Almviks gård. Vårt mål är att utöka antalet månadsgivare till Kornas vänner och på så sätt skapa en stabil ekonomisk grund för korna. Kostnaden för att upprätthålla vår goshala är för närvarande cirka 15 000 kr per månad och vårt mål är först och främst att nå upp till denna summa.

Vi strävar också efter att börja arbeta med oxarna på allvar och att skaffa fler mjölkkor och nya kalvar. Med andra ord, att kobeskyddet ska blomstra här på Almvik! Vi söker också aktivt efter en förman till ladugården, en person som kan ta upp ansvar och leda utvecklingen av kobeskyddet på Almvik.

Om du vill bli månadsgivare till korna så är vi mycket tacksamma! Det är väldigt enkelt. Gå bara in på vår hemsida www.kornasvanner.se och klicka på rubriken ”donera". Beloppet du väljer kommer att dras automatiskt från ditt konto varje månad. Tipsa gärna dina vänner om möjligheten att bli månadsgivare till korna!


Intryck från Mayapur

Jag har nyss spenderat fem månader i Sri Mayapur dham. Jag åkte dit för att studera bhakti shastri men fick med mig inspiration från många håll.
När jag tänker tillbaka på upplevelsen är det svårt att isolera själva studierna - jag ser det mer som en helhet. 
Bland det viktigaste jag behövde inse är att denna process av Krishnamedvetande inte är något mekaniskt. Den intellektuella processen leder oss inte närmare Krishna.

Bhaktin Elsa mottar sitt bhakti shastri diplom från Jayapataka Maharaj

De sista veckorna gjorde störst intryck på mig. Tiden runt Gaura Purnima kändes så speciell för att hängivna över hela världen samlades för att ta emot Herren Caitanyas nåd. Jag är mest tacksam över att ha kunnat få höra från så många hängivna under denna tid som jag annars aldrig hade fått möjlighet att träffa.

One can gradually become purified by seeing, touching and worshiping temple deities, places of pilgrimage and holy rivers.But one can attain the same result immediately simply by receiving the glance of exalted sages.
ŚB 10.86.52

Av Bhaktin Elsa


Vårvinter på Almvik

Titta gärna på vår nya film om Almvik under mars månad 2020.Här kan du följa träningen av oxarna, vårens första sådd i Lokanathas växthus, arbete vid sågen med Yogindra och Uttama, aktiviteter i templet samt harinam runt Almvik.


Janeshvara das från Almvik ny samordnare för bokdistribution i Sverige

 Srila Prabhupadas böcker är grunden för utvecklandet och spridandet av Krishnamedvetande i Sverige. Janeshvara das blev den 21/3 utsedd av Nationella Rådet till samordnare för bokdistributionen i Sverige. För att så många böcker som möjligt ska kunna distribueras i Sverige kommer Janeshvara das att:

Själv distribuera böcker traditionellt på gator, torg och till hushåll

Arrangera ”Månatliga Sankirtan Festivaler ” från så många svenska center som möjligt (ute-event där man både sjunger Hare Krishna och distribuerar böcker)

Träna nya hängivna och inspirera äldre att också distribuera eller stödja bokdistributionen.

Skapa samarbete kring bokdistributionen Försöka sätta ut ”smart-boxes” i affärer eller väntrum (liten donationslåda med småböcker)

Arrangera för Prabhupada-marathon i december då så många som möjligt går ut för att distribuera 

Distribuera på stora festivaler som Janmastami, Radhastami, Gaurpurnima och Ratha Yatra

Kontakta universitetsstuderande, speciellt religionsvetare

Inspirera personer i de olika församlingarna att assistera eller själva distribuera

Försöka att hitta nya sätt att distribuera böcker

De redan etablerade sastra-dana programmen kommer att fortsätta som förr. Intresserade kan kontakta Janeshvara das 0704328064 eller janesvara@pamho.net 

Nu under Corona-tider kommer bokdistribution på gator att vara minimal


Dikt av Aristaha prabhu

Kärleken är en gåta svår att lösa
Det är som att ur en djup gyllene källa
Små droppar av guld med längtansfulla händer
Små skönhetsdroppar fånga som Herren Krishna låter droppa

Som Han sår i våra hjärtans bördiga jord
Hur kan sådan skönhet uttryckas i ord?
Det är så subtilt och mjukt och ofattbart
Men utan Krishna är ingenting tilltalande

Det är likt en droppe vatten för en törstande man
I den brännande öde öknens sand
Hur kan en droppe vatten
Släcka hjärtats förtärande brand?

Ålderdomen äger en annan skönhet
En djupare vishet acceptans
Där man står på dödens tröskel tveksam och rädd
Att stiga över i en annan dimension ensam av ingen annan sedd

Men Krishna ser dig Krishna hör dig
Krishna älskar dig som du är
Det är Han som genom mörkret dig omfamnar och kärleksfullt bär
Det är tron på Honom och överlämnandet till Honom som är det enda som är sant

Han som kom för att rädda dig från illusionens belägring
För att rädda dig från allt som för dig bort från Honom
Han som är förkroppsligad barmhärtighet
Han höjde sin röst och drev bort okunnigheten som på lek

Jag finner skydd i Bhagavad-Gita
Det är som en sval och närande eld
Som bränner rent mitt hjärta från
All plågsam och aldrig uppfylld längtanssmärta

Andesjälen är den inre skatt som dold och evigt lyser
Som en liten evig sol ni blir förvånade att ni inte längre fryser

I ensamhetens kalla rum
I ett kärleksförhållande med en annan som inte varar
Fångade av ett ögonkast som ingen besvarar
Låt era törstande ögon söka Krishna ibland eller höra Hans ord

Han är den kärleksfulla strand där era längtansfulla hjärtan
Kan få ro och tröst
Sjunk ned i sanden låt Hans kärleksfulla trogna gyllene vågor
Släcka den lustfyllda aldrig tillfredsställda lågande branden

Som bränner upp vårt liv
Och bara lämnar askan kvar att glöda
Kärleken är en gåta som är både lätt och svår att förstå
Men jag levde endast då jag Dig försökte nå


Bhagavad-gita 15.16
Det finns två kategorier av varelser, de felbara och de ofelbara. I den materiella världen är alla varelser felbara, och i den andliga världen är alla varelser ofelbara.


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer: nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.