Stor blodmask

Kan det finnas stora blodmaskar fast provsvaret inte visat på förekomst? Varför är det så viktigt att avmaska vid rätt tidpunkt om hästarna är smittade? Hur får man markerna rena?

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) kan orsaka obotliga skador, ibland så svåra att hästen dör.

Här kan du läsa mer om varför det är så viktigt med regelbundna kontroller och rätt behandling!

Har stora blodmasken ökat?

För bara 10 år sedan hade man inte samma rutiner som man har idag. Det gjordes långt ifrån lika många prover och om en kontroll för stor blodmask ingick, vilket det inte var så vanligt, så gjordes den bara vid minst 100 EPG eftersom man trodde att det inte kunde finnas stora blodmaskar vid lågt EPG (ändrades senare till vid förekomst av blodmaskägg). Idag vet man att det kan finnas hög förekomst av stora blodmaskar även om man inte hittat några ägg i EPG-räkningen. Eftersom många hästar gick smittade år efter år utan att man visste om det, avmaskades dom inte och spred därmed en stor smitta. Ofta avmaskade man inte heller alla hästar i besättningen utan bara de som visade på förekomst. Stora blodmasken har en lång livscykel, ca 6-11 månader. Det betyder att från det att hästen smittas med larver kan det ta ända upp till 11 månader innan man kan se det i en analys. De hästar som inte blev avmaskade men som gick på smittad mark kunde alltså mycket väl börja sprida smitta bara en kort tid efter att kompisarna blev avmaskade. 

Det är inte lätt att säga hur stor förekomsten av stora blodmaskar är, om man t.ex. inte gör kontroller vid rätt tid kan den ligga dold.  Idag är vi så mycket duktigare på att göra analyser så därför är mörkertalet inte lika stort som det var för tio år sedan, men för att få ett rättvist resultat över vid en jämförelse skulle man ha behövt använda sig av samma rutiner då som man gör idag. 

Hur påverkas smittspridningen under året beroende på hur man avmaskar?

Nedan kan du se hur 3 olika provtagnings- och avmaskningsrutiner kan påverka smittan i markerna. Vid avmaskningstillfällena har samtliga hästar i besättningarna ingått

Hästen smittar betet - betet smittar hästen

För att smittan ska försvinna måste markerna bli rena. Larverna kan övervintra till året efter, infektera hästarna igen och allt börjar om. Mocka hagar, sambeta, plöja upp marken etc. hjälper till att minska antalet maskar, men man får aldrig bort dom helt. I ett enda gram träck kan det finnas flera tusen larver! Får man bort dom flesta kan hästarna vara befriade från stora blodmaskar ett tag, men förr eller senare är dom infekterade igen. Har man möjlighet att låta smittade hagar vila i 2 år och kan under tidan använda hagar där det inte finns stora blodmaskar, så dör larverna ut. Men idag ser oftast inte situationen ut så, dom allra flesta markägarna har inte fler hagar att tillgå. Då får man istället utrota maskarna genom att se till att det aldrig sprids ny smitta. Det kan man göra genom att lägga upp ett avmaskningsprogram. Har man lyckats så är maskarna borta efter ca 2 år, men då gäller det att det inte gått någon smittad häst där under tiden! 

När ska man göra provet?

Man bör ha en regelbunden kontroll så man kan sätta in åtegärder om markerna skulle bli smittade. Hur ofta är lite beroende på vilken typ av stall det är. Stora stall där det kommer och går mycket hästar bör man kontrollera varje år. Små stall med ett fåtal hästar som inte är iväg på okända ställen behöver man inte kontrollera lika ofta. Men tänk på att det måste gått minst 6 månader sedan hästen kan ha varit utsatt för smitta innan det är någon mening med att göra en kontroll för stor blodmask! Det betyder att om hästen blivit avmaskad ska den hinna få i sig ny smitta och efter det ska det gå minst 6 månader, gärna mer. Om det varit kallt (medeldygnstemperaturen har inte överstigit ca 7 grader) får hästen inte i sig ny smitta på markerna, så då ska det gå minst 6 månader efter att det blivit varmt igen. Om hästen behöver avmaskas så pass ofta att det inte hinner gå tillräcklig lång tid kan man göra provet på andra hästar som går på samma marker och inte är avmaskade. Skulle dom vara smittade så ska alla hästarna ingå i ett avmaskningsprogram, alternativt avmaskas och sedan byta till ren hage. 

Odlingsanalyser går bra att göra som samlingsprover eftersom ändå alla hästar ska behandlas om det visar sig att markerna är smittade. 

Nya hästar är det bra att kontrollera för att få reda på hur det ser ut överlag, men dom bör oavsett resultat alltid avmaskas mot stor blodmask innan dom släpps på markerna. Om det skulle vara så att hästen bär på larver men inga vuxna maskar vid en kontroll så syns det inte i analysen. När det syns är det för sent, då är marken redan smittad. 

Hur blev hästen smittad?

Det är inte så enkelt, smittan kan dyka upp utan att man förstår hur. Kanske har man haft otur när man var på den där tävlingsplatsen och råkade låta hästen beta just där det fanns stora blodmaskar? Kanske åkte hästen iväg på sommarbete där det fanns smitta? Idag reser våra hästar mycket. Inte bara inom landet utan även utomlands, och där kan problemet vara ännu större. Hästhandlare, stuterier och utbildningsstall är exempel på ställen där mycket hästar kommer och går, och då är det svårt att ha kontroll över smittan. 

 För mycket och felaktiga avmaskningar skapar resisitens!

Man kan inte garanterat ha hästar och marker som är fria från stora blodmaskar trots att man gör odlingsanalyser, men det är enda sättet att skaffa sig så stor kontroll som möjligt på.  Avmaskar man på måfå och för mycket kan det snart leda till det allra värsta scenariot, d.v.s. att även dom stora blodmaskarna blir resistenta mot avmaskningspreparaten! 

Resultatet kan nog dröja, men vem vet, om vi sköter oss så kanske stora blodmasken är väldigt sällsynt om tio år!

Här kan du beställa odlingsanalys för stor blodmask


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.