Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 1- 2020


Vindkraftcentrum.se får förlängning

Vindkraftcentrum.se får fortsatt finansiering av Energimyndigheten.
- Det känns bra, vi vet ju att vi gör nytta, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.
 
Mottagare av medlen är Strömsunds kommun som är projektägare och varit en del av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk sedan 2008. Upprinnelsen till kommunens engagemang var etableringen av den då största landbaserade vindparken i Havsnäs.

- Uppdraget är nationellt och mest vindkraft finns i södra Sverige. Men det är i vår del av landet det byggs mest ny vindkraft, säger Torbjörn Laxvik.Läs mer>>


Sveaskog planerar en fördubbling av antalet vindkraftverk på sina marker

Sveaskog har medvind i vindkraftsverksamheten.

Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar drygt 3 TWh per år. Det är tio procent av Sveriges totala vindkraftsel. Nu planerar Sveriges största skogsägare en fördubbling av antalet vindkraftverk för att bidra än mer till Sveriges energipolitiska mål om ett helt förnybart elsystem till 2040. Läs mer>>


OX2 och Octopus tecknar avtal om Ljungbyholm vindpark i Kalmar kommun

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT) har tecknat ett avtal med OX2 om att förvärva Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk i Kalmar kommun.

OX2 ansvarar för byggnationen i en totalentreprenad och parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för ca 30 000 hushåll. Läs mer>>


Lundin Petroleum köper Finlands tredje största vindpark

Lundin Petroleum har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Metsälamminkangas vindpark 132 MW i norra Finland. Det är den tredje största vindparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.

Metsälamminkangas vindpark med 24 vindkraftverk kommer att byggas i Vaala kommun, Norra Österbotten. OX2 har för första gången valt GE Renewable Energy som turbinleverantör. Platsen kännetecknas av att det är ett gynnsamt vindläge med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd. Läs mer>>


Norska Statkraft går in i Vätgas Sverige

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige.

Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC) vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Läs mer>>


Ny folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Projektet "Hållbar vindkraft i Dalarna" har tagit fram en folder om tillståndsprocessen för vindkraft.

Syftet är att tydliggöra olika aktörers roller i tillståndsprocessen och hur synpunkterna från berörda kan komma fram. Projektet håller nu på att lägga förslag på hur processen kan göras mer transparant genom t.ex. kompletterande informationsmöten.

Klicka här för att läsa foldern>>


Nära 90 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2022

Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar på nära 90 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift kommer el från vindkraft motsvara cirka 30 procent av Sveriges elanvändning

De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommer 2017 – 2022 gäller 2 018 vindkraftverk med sammanlagd effekt 8 192 MW som tillsammans kommer att producera 27 TWh förnybar el. Läs mer>>


Elstatistik för 2019: Största nettoexporten någonsin

Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders rekord. Vindkraften noterade också sin högsta produktion hittills. Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen blev 41 öre/kWh, en minskning med knappt 4 öre jämfört med 2018. Så kan elåret 2019 sammanfattas.

Preliminära siffror för 2019 års elproduktion visar på en uppgång för de flesta kraftslagen, vilket gav den högsta nettoexporten av svensk el någonsin. 25,8 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) slår det tidigare rekordet från 2015 på 23 TWh. Majoriteten av vår elexport gick till Finland medan det mesta av vår import kom från Norge. Notabelt är att Sverige nettoexporterade till Norge för första gången sedan år 2010. Läs mer>>


El kan lägga grunden till det fossilfria samhället

Energiföretagen Sverige har publicerat ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige.

När Sverige nu ställer om för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 är en stor del av lösningen att fossilfri el ersätter fossila bränslen inom såväl industri som transporter.

Det innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt. Till en början ganska långsamt, men efter 2030 i allt snabbare takt. Till år 2045 motsvarar ökningen 50 TWh, vilket innebär 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Som jämförelse var elproduktionen förra året 163 TWh och nettoexporten 26 TWh. Oavsett hur elproduktionen ser ut då kommer det krävas stora investeringar i både elnät och elproduktion.Läs mer>>


Energimyndighetens utlysning av projektmedel för förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser.

Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer. Läs mer>>


Stena Fastigheter går över till vindkraft - blir självförsörjande på förnyelsebar energi

Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag går över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable.

Samarbetet innebär att företagets cirka 500 fastigheter nu kommer att få energi från vindkraft, producerad i Sverige. Närmare bestämt i Halland. Läs mer>>

Stena Renewable investerar 1,7 miljarder i vindpark i Mönsterås

Stena Renewable ska investera omrking 1,7 miljarder kronor i den nya Vindparken Åby-Alebo som ska uppföras i Mönsterås kommun. Totalt kommer 36 verk byggas och blir därmed den största vindparken i södra Sverige.

– Det blåser bra i området och vindparken kommer att producera stora mängder förnybar el. Det gör att vi kan skapa omfattande klimatnytta under många år framöver, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable. Läs mer>>


Omtag i miljöprövningen av Finnåberget

Rennäring och vindkraft kan samexistera.

Dubbel bakläxa för miljöprövningsdelegationen i Västernorrland. Läs mer>>


Jula köper vindkraftspark

Nu investerar nu Jula Holdingkoncernen stort i vindkraft.

Totalt är det fyra verk i Tanumshede som köpts, tillsammans genererar dessa energi som räcker till försörjning av alla Julas verksamheter i Skaraborg, som lager, varuhus m.m. Läs mer>>


Stena Renewable och Dala Vind bygger vindkraft i Hedemora

Stena Renewable och Dala Vind bygger gemensamt vindparken Riskebo i Hedemora kommun.

Vindparken omfattar sju vindkraftverk och investeringen uppgår till 450 miljoner kronor. Vindkraften kommer minska klimatutsläppen motsvarande nästan lika mycket som kommunens nuvarande utsläpp. Läs mer>>


Film

När ett vindkraftbolag visar intresse för att bygga vindkraft i en  kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling.

Klicka här för att se filmen>>


Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion

Vattenfall och TuuliWatti, Finlands största producent av vindkraft har tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland.

Det finska bolaget har för närvarande en installerad kapacitet på 441 MW och elproduktion år 2019 på 1,3 TWh, vilket motsvarade 20% av Finlands vindkraftsproduktion. Läs mer>>


Vindkraft i Åre

I början av februari hölls den internationella vindkraftskonferensen Winterwind i Åre.

Det var den tolfte i ordningen och  präglades av temat drift och underhåll. Läs mer>>


Vestas ska bli koldioxidneutrala senast 2030

Enligt ett pressmeddelande kommer Vestas att minska sitt globala koldioxidavtryck med 55 procent fram till 2025 och nå 100 procent år 2030.

Läs mer>>


Det var Östersundsföretaget Enerbrokers som mäklade försäljningen av Vindkraft Vänern.

Vindpark Vänern har i december sålts till en fransk projektör (Innovent) med egna produktionsanläggningar inom vind och sol med verksamheter i Frankrike och Afrika.

Säljare var Karlstad och Hammarö kommuner som har ägt parken sedan starten 2010.

Östersundsföretaget EnerBrokers har haft uppdraget av ägarna att förmedla vindkraftsparken som är en offshore-anläggning med 5 verk på totalt 15 MW med placering i norra Vänern. Läs mer>>


Vindkrafttidningen hösten 2019 som PDF

Klicka här för att läsa tidningen>>


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Bo Nordström
070-517 50 33

bo.nordstrom@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.