Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Armeka AB
Skyddar er verksamhet från problem med statisk elektricitet!

Hej alla ESD-intressenter!

1. Corona och Armeka.
2. Några aktuella erfarenheter från fältet.
3. Standardiseringsarbetet.

Corona och Armeka.

Läget med virusspridningen påverkar samhället i hög grad. Massmedia är väldigt omfattande i rapportering smått som stort.

Armeka fortsätter arbetet för förbättringar i ESD-skyddet. Ingen av vår personal har varit utomlands senaste månaderna och vi upplever oss friska. Ingen av våra planerade aktiviteter har i dagsläget förändrats. Eventuella myndighetsanvisningar som påverkar kommer vi naturligtvis förhålla oss till.


Några aktuella erfarenheter från fältet.

2.1 Stolar och plasthjul.
Vi har många gånger påpekat att stolar skall vara försedda med metallhjul för fullgott skydd. Trots detta finns fortfarande leverantörer – inga kollegor nämnda -  som levererar stolar med plasthjul. Förutom riskerna med att skyddet nedgår innebär det dessutom praktiska bekymmer med utbyte av hjul, kontakter med leverantör samt extra kostnader helt i onödan. Detta har Armeka i närtid haft att hantera.

2.2 ESD och vården.
Som vi tidigare berättat om finns många Reidar-rapporter om konstaterade ESD-incidenter och även andra misstänkta händelser som inte kunnat reproduceras. Vi får även många gånger spontana rapporter vid kontakter med bland annat medicinteknikpersonal. Tidigare erfarenheter av exempelvis störande urladdningar i samband med uppvaket i de utrymmen som används har även i närtid rapporterats om. Problem av typen att övervakningsutrustning går ned, larm som triggas samt komfortproblem mm.

Även allvarliga händelser finns i rapporteringen. Att tvingas byta ut sensorer som inopererats i skallbenet är inget man vill behöva uppleva.

Vi har genomfört många utbildningar av bland annat medicinteknikpersonal vilket vi hoppas i någon mån reducerat risker. Idag rapporteras om virus i Varberg sjukhus. Att inte ESD-utbildning står först på listan i denna stund har vi full förståelse för.

2.3 Fördjupningsutbildning.
Vår fördjupningskurs i Nyköping planeras att genomföras tisdagen 31 mars och 1 april. Vi har anmälda kandidater så att det räcker men det finns plats kvar. Så passa på om ni har chansen. Det är inte så ofta denna kurs genomförs även om vi redan nu har en tanke om att genomföra en till hösten. Ett preliminärt datum är satt till 30 september samt 1 oktober. I detta nu kan vi anpassa platsen om någon har synpunkter.


Standardiseringsarbetet.

Som vi tidigare uttryckt har Armeka på olika sätt engagerat sig i detta arbete och kommer även framåt vara en delmängd av detta. Särskilt intressant är det att IEC General Meeting kommer att genomföras i Sverige 5-9 oktober med SEK i Kista som värd. Dessutom kommer nästa års TC 101-möte att genomföras i Sverige. Vi återkommer om detta vid ett senare tillfälle.


ESD-Koordinatorutbildning

09:00 - 16:30
Lunch och kaffe ingår
Göteborg Tisdag 26/5
Stockholm Tisdag 2/6

ESD-Grundutbildning

ESD-Repetitionsutbildning

ESD-Fördjupningsutbildning

2 heldagar
Mat och boende ingår
Nyköping Tisdag & Onsdag 31/3 - 1/4

ESD Audit-utbildning

09:00 - 16:30
Lunch och kaffe ingår
Göteborg Fredag 7/2


homepage

Box 10076, 121 27 Stockholm-Globen
Telefonväxel: 08-645 10 75
www.armeka.se - info@armeka.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.