Senaste nytt från WiTEC SWEDEN. Problem att visa nyhetsbrevet? Se meddelandet i webbläsaren.

METIS Invites you to participate

in our Focus Group “Diversity in Electronics, the place of women and other underrepresented groups in the micro-electronics industry".

METIS PROJECT IS aiming to support the growth strategy of the European microelectronics sector by redefining occupational profiles and tackling skills gaps.

IN THAT FRAMEWORK the consortium is developing diverse Focus Group from which WiTEC SWEDEN is in charge of the thematic “Diversity in electronics, the place of women and other underrepresented groups in the micro-electronics industry” and to develop a new perspective in the field that points to the future your experience and knowledge is invaluable.

THE FOCUS GROUPS WILL:

• Analyse the trends affecting skills development in the sector,

• Pinpoint skill mismatches between current workforce skills and the industry needs and

• Provide foresight scenarios for the future of the sector.

THE OUTCOMES WILL feed into the Microelectronics Skills Strategy, a comprehensive report that will be published in the beginning of 2021 and will provide updated microelectronics skills intelligence and policy recommendations for Europe.

WE ARE ORGANIZING two Focus Groups. You can participate either on the 22nd of May at 10:30 a.m. (CET), or on the 10th of June at 13:30 p.m. (CET).

IT WILL BE an approximately 90 minutes discussion on this topic and your perspectives regarding this specific problematic. The meeting will be held online to facilitate the respect towards our needs of protection or isolation in the actual pandemic context.

IF YOU ARE interested please send your name, email and day of preference to us:

Alejandra Feijóo Carmona
METIS Project Manager for WiTEC SWEDEN
Tel: +46 (0)722 518 462, witecmetis4skill@gmail.com

For further information you can visit www.witec.se/projekt/eu-projekt/metis and www.metis4skills.eu 


STEAMpeople rullar på

Projektet, som utvecklar en WEBAPP, rullar på men är något försenat, bland annat på grund av coronakrisen.

ALLA PARTNERS HAR lämnat in aktivitetsförslag som nu sammanställs av projektägaren. Sedan skall deltagarna utveckla och färdigställa alla idéer innan den 15 september.

Ewa Mathiasson Renström är projektansvarig för WiTEC SWEDEN, övriga partners är från Spanien, Grekland, Estland, Turkiet och Portugal.

www.witec.se/projekt/eu-projekt/steam-people
www.steampeople.eu


Mia och Anna avtackades. Ingrid fortsätter!

Ny sammansättning i styrelsen

 

VID WiTEC SWEDENs årsmöte i Båstad den 12 mars fick styrelsen en delvis ny sammansättning. Mia Norling och Anna Isaksson lämnade styrelsen och tackades för mycket gott arbete. 

INGRID THURESSON OMVALDES som ordförande och tackades för sitt stora engagemang för WiTEC. Anna-Carin Dettner och Anna Henricsson har båda ett år kvar. Tre nya ledamöter tar plats i styrelsen:

PER MÅRTENSON – jurist och har fyrtio års erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Per är specialiserad inom arbetsrätt och förhandling, men har också omfattande erfarenhet och intresse av ledarskapsfrågor.

ANDREA GRUNDELIUS – ingenjör och arbetar just nu som chef för ett designteam för processutrustningar inom livsmedelsindustrin. Hon har erfarenheter från forskning och utveckling, projektledning samt utbildning och utbildningstjänster internationellt.

NIGAR IBRAHIM – har lång erfarenhet av integrationsarbete med många uppdrag bl a som projektledare, affärsutvecklare, jobbcoach, utbildare, handledare och mentor. Hon behärskar sex språk och för sitt arbete har hon fått flera utmärkelser.

Mer information om våra styrelseledamöter finns på vår hemsida.


WiTEC Inspiration

FLERA AV DE EU-projekt som genomförts, och som WiTEC varit delaktig i, kommer att leverera användbara resultat som är fria att använda. Vi kommer att presentera och introducera dessa vid ett inspirationsseminarium i höst. 

TILL SEMINARIET KOMMER vi att bjuda in alla som visat intresse och de som kan ha nytta av att använda slutresultatet. Intressant är bl a de ”Hub-ar” som då finns tillgängliga. Ta del av projekten på vår hemsida och anmäl intresse till annacarindettner@me.com 
Tid och plats meddelas i senare nyhetsbrev.

WiTEC SWEDEN 

inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas 
inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer samt synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

www.witec.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i WiTEC SWEDEN 
eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. 
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Sent with Get a Newsletter