Senaste nytt från WiTEC SWEDEN. Problem att visa nyhetsbrevet? Se meddelandet i webbläsaren.

Årsmöte för WiTEC SWEDEN

 .

TORSDAG DEN 12 MARS kl 15.00 håller WiTEC SWEDEN ordinarie årsmöte i Båstad Företagsby. Bara medlemmar har rösträtt, men alla intresserade är VÄLKOMNA!
Fika serveras från kl 14.30.

TVÅ EU-PROJEKT som nyligen avslutats presenteras efter årsmötesförhandlingen:
PLOTINA – Anna Isaksson
EUMentorSTEM – Mia Norling


SMS WOMEN - en förebild

.

PROJEKTET HAR SKÖRDAT framgång både i uppnådda mål och som föredöme. Svenska UHR, ansvarig myndighet i Sverige för EU projekt, har utsett SMS WOMEN till förebild för hur man skall driva EU:s Erasmus+ projekt. Något vi är mycket stolta över!

I SLUTET AV januari hölls det fjärde projektmötet i SMS WOMEN. Värd för mötet i Bologna, Italien, var STEP Europe.

ALLT MATERIAL GÄLLANDE social media finns tillgängligt för allmänheten på www.hub.smswomen.eu. Varmt välkommen att logga in och ta del av detta.
Läs mer om projektet på www.smswomen.eu


Nytt spännande EU-projekt har haft kick-off i Grekland

 

DEN 13-14 FEBRUARI träffades vi på University of Thessaly i Volos, Grekland, för att starta upp arbetet med projektet STEAM People.

VI ÄR FEM organisationer från olika länder som tillsammans skall utveckla en WEBAPP med syfte att öka vuxna studerandes motivation och engagemang gentemot STEAM-områdena. Vi fick en genomgång av innehåll, funktionalitet, programmering och design – och vi resonerade länge kring innehållet.

VI SKALL NU alla lämna in förslag på aktiviteter till WEBAPPEN, och i september skall vi träffas igen för utvärdering. Den kommer under våren 2021 att introduceras till en testgrupp i varje land (Sverige, Grekland, Spanien, Portugal samt Estland).

.

Ewa Mathiasson Renström
Projektansvarig WiTEC SWEDEN

Läs mer om projektet på vår hemsida


PLOTINA avslutade med konferens i Bologna

DET HORIZON 2020-finansierade projektet PLOTINA höll sin slutkonferens i Bologna den 27-28 januari. Projektet har pågått i fyra år.

ANNA ISAKSSON FRÅN WiTEC SWEDEN, som har ingått i projektets advisory board, har varit med och planerat konferensens avslutande del - ett rundabordssamtal. Anna inledde samtalet och presenterade en analys och reflektion av projektets resultat i relation till svensk jämställdhetspolitik och vad högskolor och universitet är ålagda av regeringen att arbeta med för att stärka jämställdheten.

Läs mer på vår hemsida 
eller besök projektets hemsida www.plotina.eu


WiTEC SWEDEN 

inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas 
inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer samt synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

www.witec.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i WiTEC SWEDEN 
eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. 
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Sent with Get a Newsletter