Färdplan mot klimatneutral betong.

Betongbranschens mål är att år 2045 skall all betong som säljs och används i Sverige vara klimatneutral. År 2030 skall denna betong finnas på marknaden. Detta anges i den färdplan som Betongintitiativet och Svensk Betong lämnade in till regeringen i april 2018. Färdplan är framtagen tillsammans med Fossilfritt Sverige och en rad tunga aktörer på betongmarknaden. 

Betongens klimatpåverkan handlar främst om koldioxidutsläppen som sker vid cementtillverkningen. Cement är bindningsmedlet för betong. Koldioxidlagring och koldioxidanvändning inom cementindustrin är nödvändig för att uppnå målen i färdplanen.

Thomagrön™ - Klimatanpassad betong med lägre CO2utsläpp

Vår samarbetspartner Thomas Betong säljer betong med upp till 50% lägre klimatpåverkan. Genom att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel som flygaska och granulerad masugnsslagg ger framställningen lägre koldioxidutsläpp.

I samarbete med Thomas Betong erbjuder vi nu er möjligheten att beställa Thomagrön™ till samma pris som ”vanlig” betong.

  • Minskad cementmängd = minskad CO2
  • Förbättrad arbetsbarhet och pumpbarhet
  • Minskad värmeutveckling och risk för temperatursprickor
  • Ökad beständighet
  • Ljusare betong med högre ytfinish

Thomagrön™produkter kan levereras i valfri hållfasthetsklass och kan användas i alla typer av konstruktioner. I vissa fall kan betongen härda långsammare, vilket förlänger tiden för formrivning samt tiden innan bearbetning av ytor kan genomföras.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Owe Sahlin på tel. 070 922 08 87 alt owe.sahlin@gronapumpar.se

Erbjudandet är tidsbegränsat tom 30/4-2020.


facebookinstagramhomepagelinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.