Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


”Var inkluderande, utan att tappa styrkan i själva ledarskapet”

Louise Sander är VD på Handelsbanken Liv med bakgrund inom försäljning- och marknad.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Efter min civilekonomutbildning på Handelshögskolan i Göteborg, eller Lanthandels som stockholmarna säger, flyttade jag till Stockholm och jobbade ett antal år i utbildningsbranschen. Jag fick, väldigt tidigt inser jag så här i efterhand, en VD roll för ett mindre utbildningsföretag med ca 15 anställda Att kliva in som ledare så pass tidigt gjorde att jag, efter några år, kände att jag ville lära mig mer av hantverket istället för att lägga stora delar av dagen på ledarskapsfrågor. Beslutet tog mig till dåvarande Andersen Business Consulting, ett stort amerikanskt konsultföretag, där jag var kvar i tio år och trivdes väldigt bra. Kom att jobba fokuserat mot finansiell sektor och när jag kände mig redo för nästa steg var det naturligt att fortsätta på samma bana. I 7 år jobbade jag inom Marknad och Försäljning på Skandia och avslutade där som Försäljningschef tillika VD, då för Skandias Säljbolag.

Det var lite bakåt. Nu är jag, sen 6 år, VD för Handelsbanken Liv. Det är väldigt stimulerande att få vara med att driva fram försäkrings och pensionsaffären som växer kraftigt i banken.

 

Vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap?
Delaktighet, engagemang och affärsfokus är viktigt för mig.

 

Varifrån hämtar du din inspiration och energi?
Nuförtiden ofta utanför jobbet. Böcker jag läser och andra branschers utveckling ger mig inspiration till nytänkande. Min energi hämtar jag i naturen, i sport och framförallt från familj och vänner.

 

Hur inspirerar du andra?
Genom att vi har roligt när vi jobbar ihop mot ett gemensamt mål. Jag inspirerar också genom inkludering. Delaktigheten är mycket viktig och samtidigt svårt. Allt man gör är inte lika inspirerande. Det gäller att få personalen att även finna energi till att göra även det utmanande och faktiskt ibland tråkiga men nödvändiga. Det är en svår utmaning. Då är det viktigt att fira framgångarna och strukturera arbetet så att man kan mäta sin sina framsteg.

 

Hur tror du din omgivning skulle beskriva dig som ledare?
Energifull och kanske lite snabb. Glad, delegerande och handlingskraftig. De negativa beskrivningarna får någon annan komma med.

 

Vilka 4 råd skulle du ha velat få i begynnelsen av din karriär?
Att människor låter myndiga betyder inte per se att de kan så mycket som du ibland tror.

Stå upp för det du kan.

Anpassa ditt budskap till åhöraren för att nå dit du vill och kom ihåg att alla är olika.

Framförallt: Välj din chef!

 

Ser du att kraven på ledaren har förändrats de senast åren och vad tror du krävs för att kunna möta dessa?
Ja, idag måste du ha en inlyssnande sida. Den ska vara inkluderande utan att tappa styrkan i ledarskapet för det. En svårare roll, skulle jag säga, men så mycket roligare om man gillar människor och tror att alla vill och faktiskt kan bidra. Den klassiska klyschan från chef till ledare gäller i stor utsträckning, och jag tror att ledarrollen kommer att förändras än mer. Bland annat med det agila arbetssättet i våra organisationer där chefskapet samtidigt blir mindre betydelsefullt. Det är redan en utmaning för de traditionella HR processerna. Vem sätter lön, vem utvärderar? Här finns en anpassning till dagens verkliga arbetsliv att göra.

 

Finns det någon person som varit särskilt betydelsefull för ditt ledarskap och vad vardet den personen bidrog med?
Ja, flera av mina tidigare chefer har möjliggjort att jag växt som ledare genom att de har delegerat och låtit mig ta mycket ansvar och få mycket frihet. En bra chef för mig skall inte vara impulsstyrd och nyckfull utan i stället stabil, energisk och delegerande. Min chef på Skandia hade dessa sidor vilket gav mig självförtroende att växa under min tid där.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackladen?
Det är en svår fråga. Jag har ingen enskild avgörande händelse som satt avtryck framför andra. Det svåraste är uppsägningar av personal samt att hantera svåra kriser av personlig karaktär hos kollegor samtidigt som man skall driva företaget vidare. Avvägningen mellan det personliga och det professionella har blivit lättare med åren men är fortsatt svårt.

 

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Jag är stolt över den starka resultatutvecklingen som jag och mina kollegor lyckats skapa i mina två sista VD roller, något som stärker alla och skapar en stabilitet att bygga på. Det är svårare att bygga en stabil och trygg organisation, där människor kan växa, i en bransch där förlusterna avlöser varandra. Framgång är utifrån det perspektivet ett viktigt fundament att bygga på.

 

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i och hur visar de sig ivardagen?
Hellre agera än reagera. Jag gör hellre ett felbeslut än att inte fatta beslut. Jag har svårt för långa förankringsrundor och forum där alla skall tycka till. Det kan göra att jag uppfattas som mindre av en teamplayer än andra. Min åsikt är att en för utbredd konsensusmentalitet skapar en tröghet i dagens stora organisationer. Något som kan komma att gränsa till handlingsförlamning. Tydliga mandat och en decentraliserad organisation i kombination med modiga ledare och medarbetare är framgångsfaktorer i mina ögon. Därför passar jag bra i Handelsbanken!

 

Hur ser du på ledarskap idag, jämfört med tidigare i din karriär?
Har alltid varit mer eller mindre ledare sen mitt första jobb, så naturligtvis känner jag mig trygg i rollen nu. Faktum är att jag var ganska trygg i den även när jag var 24 år, vilket är intressant när jag ser tillbaka på det, så det är inte så stor skillnad. En utveckling som skett med åren är att jag idag har större distans till jobbet. Idag är det lättare, även om det är fortsatt svårt, att ta de svåra beslut man ibland måste fatta som påverkar individer på ett personligt plan.

 

Vad i själva ledarskapet uppskattar du mest?
Att ha möjlighet att påverka en bransch, ett företag och därmed människor. Jag har många idéer kring utveckling som jag vill få utlopp för, som exempelvis vad vi kan göra för våra kunder. Jag trivs mycket bra med själva kärnan i att leda ett bolag; att leverera värde genom att sätta mål, bryta ner dem och strukturera arbetet under årets gång så att vi hela tiden håller en bra leverans ut i marknaden.

 

Vilka 3 råd ger du dina medarbetare för att de ska få ut det bästa av ditt ledarskap?
Säg till mig hur du vill bli "ledd". Under vårt första möte brukar jag tala om just detta; det här är min default ledarstil; delegerande osv. Sen frågar jag hur den personen vill ha det. Vad vill du ha för uppföljning, stöd mm? Sen brukar jag be om en ärlig och öppen dialog, det är ju ett förtroende man får förtjäna och kommer inte för att man ber om det första gången, men när man väl fått det att fungera så gynnas alla av det.

 

Om du tvingats välja ett annat spår än det du är på idag, vad skulle det ha varit?
Sommelier kanske.

 

Vad vill du lämna efter dig för avtryck som ledare?
Funderar inte så mycket på någon typ av legacy, men jag vill gärna lämna efter mig en känsla hos kollegor att vi gjorde något viktigt ihop under de år vi jobbade ihop, och att vi lärde oss mycket och gjorde det bästa vi kunde för bolaget och dess kunder.

 


”Våga vara personlig och diskutera olika frågor med din omgivning, i stället för att tro att du måste veta allt eller ta alla beslut själv”

Peter Erikson är VD och koncernchef för Storesupport med ett förflutet inom finans- och telekombranschen.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Jag har en lång karriär bakom mig inom finans- och telekombranschen, där jag alltid har jobbat i större bolag och organisationer. Därmed har jag haft förmånen att kunna växla både arbetsuppgifter och ansvar under hela mitt arbetsliv. För 3,5 år sedan föddes tanken att börja i ett något mindre bolag och där få en större chans att jobba med alla utmaningar som ett bolag har. Sedan snart 3 år tillbaka är jag VD och koncernchef för Storesupport, ett tjänsteföretag inom detaljhandeln.

Vad i din nuvarande roll är mest inspirerande och intressant ur ett ledarskapsperspektiv?
Helt klart helheten, från strategi till detaljer i varje affärsområde och bolag. Jag drivs av att förstå våra affärers DNA och att se människor växa i sina roller. Sedan är det utmanande, men samtidigt väldigt inspirerande, att få leda en organisation där vi sätter människor i arbete. Här gör vi skillnad för många i deras karriär.

 

Hur vårdar du ditt ledarskap och varifrån hämtar du inspiration?
Jag försöker varje vecka delta i externa aktiviteter, allt från kundbesök, events till nätverk. Jag lyssnar på poddar och följer händelserna i vår bransch via alla medier. Sedan är idrotten en stor inspirationskälla för mig. Det finns många likheter mellan att bygga framgångsrika lag och framgångsrika bolag. Passionen och engagemanget för laget är det samma som för bolaget.

 

Hur tror du att din omgivning skulle beskriva ditt ledarskap?
Jag hoppas och tror att de beskriver mig som engagerad, lyhörd och prestigelös. För mig är det viktigt att alla är med och förstår vart vi är på väg.

 

Vilka är dina tips för att kunna orka bedriva ett långsiktigt ledarskap?
Omge dig med bra medarbetare som delar dina värderingar. Var inte rädd att rekrytera människor som är bättre än dig själv och har en annan profil, det är det som driver både bolaget och dig själv framåt. Våga vara personlig och diskutera frågor med andra istället för att tro att du måste veta och ta beslut om allt själv. Sedan är balansen viktig, att få andrum. För mig är träning några gånger i veckan oerhört viktigt. Bekymmer och svåra frågor kan helt plötsligt ta ny vändning efter ett träningspass!

 

Har du någon inspirationskälla eller klok person du använt dig av under karriären?
Jag har ingen speciell person som är min förebild, jag samlar gärna idéer och insikter från många olika inspiratörer.

 

Vilka är dina viktigaste ledord och värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Ärlighet kommer man långt med. Precis som du gör med att vara genuint äkta. Vårt bolag vilar på värderingarna Engagemang, Kunskap och Kvalitet, vilket också är viktigt för mig. Engagemang är det som drivit mig vidare i min karriär. Ett riktigt engagemang är när du bryr dig om helheten och detaljerna och när du är beredd att gå de extra milen för att uppnå resultat.

 

Vilka råd skulle du ge till dig själv idag, som du själv skulle velat ha fått i början av din karriär?
Sov på ett viktigt beslut och tänk på att det du säger som ledare påverkar människor mer än du själv tror. Ta inte allt för allvarligt och blanda in mer glädje i vardagen.

 

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit som ledare?
Givetvis att få leda Storesupport som växer hela tiden. Det som gör mig extra stolt som ledare är nog ändå alla de jag jobbat med som själva vuxit och tagit stora steg i sin utveckling och karriär.

 

Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att du ska kunna leda som du önskar?
Förtroende. Litar man på varandra kan man åstadkomma vad som helst.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vilka lärdomar har det givit dig?
Min absolut största utmaning var att gå från anställd till VD över en natt. Helt plötsligt var jag ensam i mina funderingar och tankar. Jag beslöt mig för att fortsätta prata som vanligt med de jag jobbar tillsammans med, dela mina funderingar och få deras perspektiv. Sedan är det alltid tufft och utmanade att ge medarbetare besked om att de inte kan vara kvar. Här gäller det att vara ärlig och tydlig och samtidigt göra det med respekt för individen. 

 

Vilka egenskaper uppskattar du allra mest hos din omgivning, rent yrkesmässigt?
Engagemang, finess och glädje. Att utföra sitt arbete med högt engagemang men också leverera det med finess och glädje. Jag blir glad när vi gjort det lilla extra som kunden imponeras av, det visar att vi tänkt till och bryr oss.

 

Om du fick välja en annan bana i din karriär, vad skulle det vara?
Det vore intressant att jobba med att förverkliga stora beslut för människor, som att sälja nyproducerade hus. Någon gång har jag också tänkt att jag skulle vilja sälja kök. En gång i tiden drömde jag dessutom om en tränarkarriär inom ishockeyn, men det har jag kommit för långt ifrån idag för att förverkliga. Men kanske något inom idrotten, om jag tittar på det ur ett övergripande perspektiv.

 

Vad vill du ha åstadkommit med ditt ledarskap, den dagen du kanske väljer att göra annat?
Jag skulle glädjas oerhört om de som jobbat tillsammans med mig växer och utvecklas och blir goda ledare och förebilder.

 


Artikel om PerformancePotentials arbete i VD-tidningen

Vår VD intervjuas i senaste utgåvan av VD-tidningen, med rubriken: Varför krackelerar värderingsarbetet? 

Artikeln kommer inom kort att publicerars digitalt på vdtidningen.se.  


I mars Månadsbrev intervjuar vi Johan Skoglund, VD på JM och Susanne Holmström, VD på NetOnNet.


AKTUELLT

Hjälp oss att ta temperaturen på hur innovativa och strukturerade svenska verksamheter är, när det gäller att aktivt arbeta med organisationens värderingar, kultur och att ta tillvara potential i sina organisationer. 

Fokus är att titta på de bakomliggande faktorerna kring värderingarnas påverkan om strategier och mål verkligen uppnås och genomförs.

Har du en ledande roll? Hjälp oss att bidra till årets viktigaste research genom att delta i PotentialBarometern2020 HÄR>>

Du har väl inte missat att läsa vår VD's bok "Lurad? - Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång" beställ boken direkt via vårt förlag, 
klicka här>>
Nya affärer denna månad är inom Detaljhandeln, Friskvård, IT och Bank.

EVENT & AKTIVITETER

I maj kommer vi att mötas för nästa HR Innovation nätverksträff, på temat: "Hur ska HR som funktion överleva i framtiden?"

Vi kommer att delta i Almedalen 2020 med ett seminarium och mingel under måndagen den 29 juni. Mer detaljer och inbjudan kommer under våren.

Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Särnmark berätta mer.

Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Månadens tankeväckare: Det är VAD och HUR du gör som skapar framgång, inte VEM du är!

Illustratör: Åsa Holmqvist

Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.