Stuffning av virke / Husmoduler på tåg | Nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  Januari 2020

Problem att se nyhetsbrevet? Visa i webbläsare

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB / Januari 2020

Stuffning av virke optimerar både ekonomin och miljön

Stuffning av virke optimerar både ekonomin och miljön

Trävaror är ett viktigt godsslag i flera av våra hamnar. Sedan en tid erbjuder Vänerhamn nu även stuffning av sågat virke i både Karlstads och Kristinehamns hamn.

Stuffningen sker med loadPlate vilket innebär att lastningen av containrar sker effektivare och att risken för skador minskar.

Färdiglastade containrar lyfts över till väntande tåg för vidare transport via kusthamn ut i världen.


Husmoduler på tåg - mrltiomodalitet bra för miljön

Husmoduler på tåg - multimodalitet bra för miljön

Sedan årsskiftet upptar husmoduler delar av kajytorna i Karlstads hamn. Modulernas mellanlandning i hamnen är ett led i modulspecialisten Expandias satsning på transporter med reducerad miljöpåverkan.

Expandias miljösatsning, som genomförs i samarbete med Green Cargo, utgår från att moduler som transporteras mer än 50 mil ska fraktas med tåg

Modulerna som hanteras i Karlstads hamn kommer på bil från närbelägna produktionsorten Värmlandsbro. Vänerhamn ansvarar för lossning och lagring i hamnen, men också för lastning på de specialbyggda vagnset som tar modulerna till slutdestinationen.


Våra tjänster

Vänern

Våra hamnar

 

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.


Läs mer här

 

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.
1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 VÄNERHAMN AB  |  Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad  |  054-14 68 00  |  vhab@vanerhamn.se
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.