Nyhetsbrev från GodaHus februari 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

I årets första nyhetsbrev kan du läsa om vad som skedde på det förra styrelsemötet samt se vilka aktiviteter som har genomförts och är på gång.

Trevlig läsning önskar ledningsgruppen!


Från senaste styrelsemötet

Brådskande! YH-utbildning fastighetsingenjör söker praktikplatser!

I den nu rullande utbildningen eftersöks praktikplatser (LIA) se mer info här. 
Det finns också en ledig plats i ledningsgruppen för utbildningen. Kontakta Eva Gustavsson, Conservator, om du kan erbjuda LIA-plats eller vill sitta med i ledningsgruppen.

YH-utbildning driftstekniker på g

Eva Gustavsson, Conservator, har satt ihop ett utkast till ansökan (kursplan) till Yrkeshögskolemyndigheten, tillsammans med Bruno, Vöfab, Lars, Ljungby, Morgan, Växjöbostäder och Per-Eric Magnussion på IV Produkt. Ansökan ska skickas in i juni och innan dess ska avsiktsförklaringar från berörda organisationer samlas in. Kom gärna med synpunkter och inspel till Eva Gustavsson, tack!

Projektutvecklingsgruppen på LNU återuppstår

Katarina Rupar-Gadd, LNU, meddelar att projektutvecklingsgruppen återstartas. Stefan Olsson och Stefan Westblom deltar i gruppen och det finns plats för fler deltagare. Kontakta Stefan Olsson vid intresse.

Gruppen hade det senaste mötet den 30 januari.

Tips på uppgifter till LNUs nya doktorand Yousef

Handledare Katarina Rupar-Gadd letar efter konkreta uppgifter till nya doktoranden. Tips på uppgifter mottages tacksamt av Katarina. 

Medlemsaktiviteter

Medlemsdag 29 april

I samband med årstämman den 29 april 2020 så kommer en medlemsdag genomföras. I programmet ingår en workshop kring verksamhetsplan och kommunikation samt presentation av exjobb.

Solstrålarna planerar temadag i mars

Ulf Klint på Karlskronahem håller i planeringen. Temadagen planeras till 11 mars i Karlskrona och programmet kommer eventuellt att innehålla inslag från Boverket och om vätgas. Inbjudan kommer skickas ut senare, men boka dagen redan nu!

Nästa Skruvarträff är i antågande

Nästa möte blir i april, preliminärt i Kalmartrakten. Barna Benedek, Ljungby kommun, återkommer med inbjudan.

GodaTech möttes i Karlshamn

GodaTech samlades i Karlshamn den 11 december. På detta möte berättade bland annat Elvaco om system för smart mätvärdesinsamling och Myrspoven visade hur vi kan energi-och driftoptimera med hjälp av artificiell intelligens "AI" i våra byggnader. Läs mer

Nästa möte blir preliminärt 1 april i Nybro. Per Bengtsson, Ljusare Framtid, återkommer med inbjudan.

LÅGAN efterlyser stadsutvecklingsprojekt

Stefan Olsson rapporterar från styrgruppsmötet i LÅGAN, se laganbygg.se. De efterlyser ett stadsuvecklingsprojekt i linje med LÅGANSs verksamhetsplan. Anmäl intresse till stefan.olsson@godahus.se.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöten: 

27/3 2020 kl. 09.00 - 13.00, Växjö OBS flyttat!

Föreningsstämma:

29/4 2020 kl. 09.00- 15.00, Växjö (inkl. konstituerande styrelsemöte och workshop kring verksamhetsplan)

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.