Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


”För mig betyder ledarskap att våga vara närvarande, ta ansvar för att möjliggöra beslut som kan vara svåra och att göra livet lite bättre för både medarbetare och kunder”

Helene Barnekow är Sverige VD på Microsoft med en lång bakgrund inom Telecom och IT. Bland annat som VD på Telia Sverige.

Berätta lite om din nuvarande roll och vägen dit.
Jag har en lång bakgrund inom det som skulle bli tech-industrin så småningom; mobilt, IT och även några år inom telekom. Efter att ha läst internationella ekonomlinjen så var jag osäker på vad jag ville göra utöver att jobba internationellt. När jag hade testat både bank och snabbrörliga konsumentvaror så hamnade jag, av en slump, på mitt första IT jobb. Sen dess har jag älskat att vara i den här typen av bransch. En bransch som drivs av innovation, nytänk och snabbhet. Det gjorde att jag spenderade flera år på Ericsson, Sony Ericsson Mobile, EMC, Telia och nu då Microsoft

 

Vad är det bästa med att få vara ledare?
Det bästa med att få vara ledare är att man får utrymme att jobba med så många olika personer, att man får chans att fokusera på team och släppa fria krafter som gör att människor kan växa långt mer än de ibland själva trodde att de kunde.

 

Vad betyder ledarskap för dig?
Ledarskap för mig är att våga vara närvarande och ta ansvar för att möjliggöra beslut som kan vara svåra, att göra livet lite bättre för både medarbetare och kunder och få både affärer och medarbetare att växa. Sen är det ju en ynnest att kunna använda sin ledarskapsplattform för att påverka saker som är viktiga i större sammanhang. Exempelvis att driva jämlikhet inom en bransch och därmed påverka jämlikheten i samhället.

 

Hur skulle du beskriva ditt sätt att leda i vardagen?
Jag leder kunddrivet, medarbetardrivet, nära verksamheten, coachande och mycket att göra.

 

Vad uppskattar du mest hos dina medarbetare?
Rakhet, engagemang och mod är kvalitéer jag uppskattar.

 

Varifrån hämtar du din energi och inspiration?
Från min lust att vara med att påverka där det är viktigt. Och genom inspiration från massor av kloka människor som finns i min omgivning.

 

Vad är viktigt för dig som ledare?
Att verkligen tro på det som företaget står för. Det börjar där för att kunna luta sig mot ett värderingsbaserat ledarskap. Det är extremt viktigt för mig.

Det är också viktig att jag få kombinera det som jag tror är viktigast i ledarskapet: mod tillsammans med ödmjukhet. Sen är det viktigt Att kunna ha impact på riktigt.

 

Vilka 3 råd skulle du ge någon som har en bra affärsidé och vill lyckas?

 • Börja med kunden. Finns det ett riktigt kundproblem och nytta som du möter?
 • Skapa en hypotes, demo eller enkel produkt som du kan testa och känna att du skruvar rätt innan du går och pitchar.
 • Tänk mångfald i teamet från allra första dagen.

 

Finns det en person som betytt mycket för dig och ditt ledarskap och vad skulle du vilja lyfta fram hos den personen?
Det fanns en chef inom Ericsson Mobile: Lars-olof Pehrson. Han stöttade mig massor när jag var ung och enda kvinna i rummet. Han både utmanade mig att alltid sträcka mig högre. Han drev en enorm kundbesatthet och fick mig att inte ta allt personligt.

 

Vilken har varit din hittills tuffaste karriärutmaning och hur valde du att tackla den?
En av de tuffaste var att få igång ett ordentligt förändringsdriv, på Telia, som verkligen byggde på en kulturförflyttning. Den viktigaste förutsättningen var att få rätt ledningsgrupp på plats. En som kunde sätta rätt ton och våga leda hela vägen.

 

Vilka sidor i ditt ledarskap är du mest stolt över?

Kombinationen av min kundbesatthet och medarbetarebesatthet. Den kombinationen är helt äkta. Att jag är värderingsdriven och syftesdriven. Något annat jag är stolt över är att jag har mod att stå för dem sakerna även när det blåser hårt.

 

Vilka är dina viktigaste av värderingar och hur visar de sig i vardagen?

Respekt för kunder, medarbetare, stakeholder och hållbarhet.

Trovärdighet. Att man kan lita på att jag ”walk the talk and talk the walk”.

Att man alltid kan lite mer än man tror

Jag är oerhört fokuserad på att göra saker som visar att det jag pratar om är på riktigt. Om det exempelvis är kundbesattheten så sätter jag mig själv i kundtjänst och tar samtalen

 

Vilka 4 råd skulle du ha velat ge dig själv i början av din karriär, om du tittar i backspegeln?

 • Följ din passion. Men blir bara riktigt bra på något när man är passionerad över det och man mår bra.
 • Se till att dina prestationer kan mätas och kvantifieras eller beskrivas på ett sätt så det blir påtagligt vad du gör. Jag var oerhört dålig på det här när jag var yngre.
 • Prova nya saker och fokusera på lärandet. Glöm hierarkierna och att man ska klättra en viss väg.
 • Omge dig med grymma, blandade nätverk som föder dig med nya inputs, nya tankar och för in dig på oväntade vägar.

 

Vilket ledarskap vill du stå för och associeras till?

Ett ledarskap där jag är trovärdig i mitt värdedrivna ledarskap.

Ett ledarskap där jag gör skillnad varje dag. För en enskild medarbetare, en kund eller samhället.

Ett modigt ledarskap där jag vågar driva igenom de svåra besluten.

Och till slut ett lärande ledarskap. Att jag håller mig nyfiken och ständigt lär.

 

Vad tror du att du kommer att vara mest stolt över i ditt ledarskap den dagen du kanske väljer att trappa ner?
Att jag vågade ifrågasätta gamla normer. Att jag inte lät trycket på kvartalsekonomin få ta över mitt ledarskap. Att jag drev jämlikhet, mångfald och inkludering inom alla företag jag varit på.

 

Om du skulle tvingas byta bana, vad skulle du syssla med då?
Non profit och filantropi.


”Låt beslutfattandet ta tid och ge alla direkt underställda tillräckligt mycket tid för uppföljning av fattade beslut”

Urban Alverhed tidigare VD för T-Emballage, har nyligen fått möjligheten att leda en grupp av bolag inom Volati Handel som kallas Volati Järn Bygg Förpackning (JBF), där bl a T-Emballage ingår.

 

Berätta lite om din bakgrund och vägen till den roll du har idag
Direkt efter gymnasiet gjorde jag värnplikten som kompanibefäl. Jag trivdes väldigt bra i den rollen och valde därför att fortsätta med att studera på officershögskolan. Sammanfattat så ledde det till att jag utbildade soldater på Ing2 i Eksjö under några år. Jag hade olika roller inom det militära, bland annat som löjtnant och plutonchef. Efter att ha studerat på Krigshögskolan och blivit kapten fick jag frågan om jag ville fortsätta att utbilda yngre kollegor på officershögskolan vilket jag också gjorde under ett år. Med tiden kände jag dock att jag var färdig med det militära livet.

I det läget sökte jag några civila ledarjobb och fick möjlighet att välja mellan tre olika roller. Valet föll på ett företag som var underleverantör till fordonsindustrin och jobbade med plåtpressning. Mitt första jobb inom bolaget var att leda en avdelning med ca 40 medarbetare som under alla år ”klarat sig själva” utan någon ledare och helt plötsligt skulle en ung ”militär” bli deras chef.

Utmaningen gick bra och avdelningen utvecklades väl med ökad produktivitet och bättre trivsel för medarbetarna. Efter ca 6 månader fick jag frågan om jag ville bli personalchef på bolaget. Jobbet verkade spännande så jag svarade ja, utan att egentligen veta vad som förväntades av mig. Under kommande halvår jobbade jag enbart med personalfrågor vilket jag trivdes med. När jag fick frågan om jag ville bli chef för hela produktion med ett ansvar för ca 150 medarbetare svarade jag återigen ja. De kommande tre åren jobbade jag som produktionschef i kombination med personalchefsansvaret vilket var oerhört utvecklande.  Efter ca tre år frågade bolagets VD och ägare om jag kunde tänka mig att bli Vice VD till honom då han ville trappa ned och jobba lite mindre. Naturligtvis tackade jag ja igen. Följande sex år jobbade jag som produktionschef och Vice VD med som mest ansvar för 180 medarbetare. Efter sex år som Vice VD tyckte jag att det var dags att ta nästa steg och sökte jobbet som VD för T-Emballage i Vetlanda. Jag fick jobbet och fick möjlighet att bli delägare. Jag drev bolaget under 9 år fram till dess att vi valde att sälja till Volati.

Sen 1 juli har jag fått uppgiften att leda en grupp av bolag inom Volati Handel som vi kallar för Volati Järn Bygg Förpackning (JBF) där Thomée, T-Emballage Bygg, T-Emballage Förpackning, Väggmaterial och VHS ingår.

 

Vad fick dig att ta en ledarroll från början?
Jag har sedan unga år varit intresserad av ledning och har allt tyckt det varit spännande att leda andra människor. Sannolikt såg mönstringsförrättaren detta redan 1987 då han erbjöd mig att bli KB elev som värnpliktig.

 

Vad är det viktigaste du vill förmedla med ditt ledarskap?
Ödmjukhet inför uppgiften, tro inte att du kan allt bara för att du blir utsedd till chef. Lyssna på dina medarbetare innan du fattar dina beslut.

 

Vilka värderingar är viktiga för dig och hur tar de sig uttryck i vardagen?
Ärlighet och uppriktighet, säg som det är och delge alltid din uppfattning.

 

Vad gör du i ditt ledarskap för att inspirera och låta andra växa?
Anställer medarbetare som är bättre än jag på de delar som de ansvarar för, ger fria händer med tydliga mål som skall uppnås. Vägen dit är inte det viktiga för mig, bara vi når målet.

 

Vilka 3 råd skulle du själv velat ha i början av din karriär?

 • Låt beslutsfattandet ta tid, med så stor delaktighet som möjligt. Genomförandet kommer då att gå mycket enklare och snabbare.
 • Lyssna på andra, det skapar respekt och du kommer få med dig dina medarbetare.
 • Skapa stort handlingsutrymme för dina underställda. Det viktiga är inte hur uppgiften blir löst utan att vi når vårt mål.

Varifrån hämtar du din egen energi och motivation som ledare?

Min energi kommer ur tre delar:

Familjen och mina fritidsintressen. Jag strävar efter att faktiskt vara ledig när jag är hemma så jag kan umgås med min familj. Samma sak när jag utövar mina fritidsintressen.

Mina medarbetare. Få tillfällen ger så mycket energi som ett bra och framåtdrivande möte där alla kommer till tals och många beslut blir fattade.

Min chef, jag har haft förmånen att under mina anställningar haft inspirerande och duktiga chefer och ordföranden vilka har givit mig handlingsutrymme att agera fritt utifrån givna mål och förutsättningar

 

Vilka delar eller områden tycker du kan vara utmanade i ledarskapet som sådant?
Att se alla och att ge alla direkt underställda tillräckligt mycket tid samt att skapa tillräckligt med tid för uppföljning av fattade beslut.

 

Vilken har varit din största utmaning hittills och hur har du hanterat den?
Under inledningen av finanskrisen då jag halverade personalstyrkan på det bolag jag då jobbade vid. Vi tvingades då på kort tid säga upp 90 personer. Många av medarbetarna hade verkligen ställt upp för bolaget och gjort ett riktigt bra jobb men när orderingången sjönk drastiskt på kort tid var vi tvungna att agera.

 

Finns det någon person som har varit särskilt viktigt för dig i ditt ledarskap och varför?
Flera personer har betytt mycket under min karriär men mest betydde två av mina äldre officerskamrater som jag tog stort intryck av och lärde mig mycket av under mina första år som ledare.

 

Vilka 5 råd skulle du ge dina medarbetare för att få ut det bästa av dig som ledare?

 • Var lyhörda och öppna för att resonera er fram till den lösning som är bäst.
 • Var ärliga.
 • Var tydliga med vad ni vill.
 • Ta initiativ och agera utifrån givna ramar
 • Våga utmana, både mig och andra.

Vad ser du som din viktigaste uppgift i din ledarroll?
Ytterst att nå de resultat som ägaren önskar med de resurser jag har att tillgå.

 

Vilka områden i ditt ledarskap skulle du personligen vilja utveckla vidare?
Det jag jobbar med just nu nämligen leda andra på distans.

 

Om du hade tvingats byta bana, vad skulle du valt att göra då?
Supersvår fråga, jag har sedan 19 års ålder aldrig haft något annat jobb än chefsjobb men kanske skulle jag utbildat mig vidare inom det som är mitt stora intresse, nämligen jakt.

 

Vad önskar du att människor i din omgivning ska minnas av dig som ledare?
En enkel, tydlig och rättvis ledare som utvecklat såväl människor som företag.


I februari Månadsbrev intervjuar vi Louise Sander, VD på Handelsbanken Liv och Peter Eriksson, VD på Storesupport.AKTUELLT

Potentialbarometern2020 kommer att skickas ut inom kort. Det är vår årliga undersökning som kartlägger hur innovativa och strukturerade svenska verksamheter är, när det gäller att aktivt arbeta med organisationens kultur och ta tillvara potential i sina organisationer. Hjälp oss gärna genom att delta när undersökningen skickas ut.

Du har väl inte missat att läsa vår VD's nya bok "Lurad? - Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång" beställ boken direkt via vårt förlag, 
klicka här>>
Nya affärer denna månad är inom Detaljhandeln, Friskvård, IT och Bank.

EVENT & AKTIVITETER

I februari kommer vi att mötas för nästa HR Innovation nätverksträff, på temat: "Hur ska HR som funktion överleva i framtiden?"

Vi kommer att delta på Almedalen 2020 med ett seminarium och mingel under måndagen den 29 juli. Mer detaljer och inbjudan kommer under våren.

Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Länsförsäkringar Bank berätta mer.

Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Månadens tankeväckare: Att matcha rätt vid rekrytering

Illustratör: Åsa Holmqvist

Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.