Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Endags-inloggning

Vill du titta närmare på våra livsstilsmaterial för att se hur de kan användas i ert före- byggande och hälsofrämjande arbete skriver du "endags-inloggning" i ämnesraden.  

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande

Nya utmaningar kräver nya metoder. Vi är därför i full gång med att ta fram ett helt nytt material för elevhälsans personal som arbetar med gymnasieelever. Elevhälsans arbete ska främst vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär och det ska nå alla elever.  Det åtgärdande arbetetet på individnivå ska minska i möjligaste mån. Fler och fler gymnasieelever har brister i sin livsstil med t. ex minskad sovtid, ökad psykisk ohälsa, bristande kost- och motionsvanor samt mycket skärmtid. De skulle behöva hjälp att få en hållbar livsstil för att de ska må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. Det nya EHT-materialet bygger på fakta, och hjälper elever till självhjälp utan pekpinnar.

Genom Livsstilskollen på gruppnivå får man snabbt koll på hur det står till med eleverna och hur man kan lägga upp sitt arbete med klassen. Livsstilkollen innehåller de nationella frågorna som ingår i EMQ. Med Skolkollen får man även en bild av lärmiljön och kan se om den behöver anpassas. 


Materialet är baserat på Skolinspektionens rekommendationerför elevhälsans arbete. Med ett mål- och resultatstyrt arbete följt av analys och utvärdering kan man följa upp vad som ger resultat och vad som behöver förändras. Det systematiska kvalitetsarbetet tydliggör även vad man behöver arbeta med på organisationsnvå.

I det nya materialet arbetar man enligt en tydlig handledning för att identifiera behov, planera insatser och åtgärder, utföra dem och utvärdera arbetet. 

Här finns även värderings- och diskussionsövningar inom bl a ANDT, sociala medier, psykisk hälsa och tonårshjärnan. 

Vi kommer inom kort att öppna upp för endags-inloggning så man kan titta närmare på materialet. 

 

 

Testa våra material under VT-20!

Få tillgång till våra livsstilsmaterial under VT-20 för endast 1995 kr per skola*. Erbjudandet gäller till och med den 14/2 2020. De första 10 skolorna som tecknar sig får även tillgång till Sömnskola (värde ca 5000 kr)

* Moms tillkommer

 

Elevhälsan börjar i klassrummet!

Nu finns ett färdigt material för klasslärare/mentorer. Mentorsbitar innehåller 15-20 minuters lektioner som passar utmärkt att använda på den schemalagda klass/mentorstiden. Mentorsbitarna innehåller korta bildspel med diskussionsunderlag för ämnen som inlärning, fokus, studieteknik, stress, sömn, kost, skärmtid samt brytövningar för klassrummet för ökat fokus m.m. 

 

 

Följ och gilla Ung Livsstil på sociala medier

Facebook    Twitter    Instagram    YouTube

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.