Nyhetsbrev från GodaHus december 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om vad som skedde på det förra styrelsemötet samt se vilka aktiviteter som har genomförts under hösten. Trevlig läsning!

God Jul och Gott Nytt År

önskar ledningsgruppen


Från senaste styrelsemötet

Information om SABO:s klimatinitiativ på styrelsen

Håkan Bergström, Lessebohus berättade om hur man, med honom som koordinator, jobbar tillsammans i Nybrohus, Emmaboda Bostad, Lessebohus, Uppvidingehus och Högsbyhus inom SABO´s klimatinitiativ.

YH-utbildning fastighetstekniker

Eva Gustavsson, Conservator, har satt ihop ett utkast till ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten. Eva efterlyser fler personer till utbildningens ledningsgrupp eller som bollplank i det fortsatta arbetet.

Ny doktorand på LNU

Jörgen Forss, LNU, presenterade den nya doktoranden på GodaHus styrelsemöte den 20 nov. Youcef Boussaa har blivit anställd med den profil på ”Godahus-doktorand” vi fick möjlighet att bidra till sommaren 2018. Youcefs område är tänkt att vara energieffektiva byggnader, mätning och digitalisering.

Två examensjobb godkända av styrelsen

  • Uttorkning av betong -nu och då. Linus Björnlund, Conservator (frågan hur uttorkningen påverkar husets energibalans över året bör belysas)
  • Offgridhus med vätgas – Uppvidingehus, Richard Gustafsson och Energirevisor, Per Wickman

Medlemsaktiviteter

Studiebesök Örebro den 16 oktober

Här kan du läsa om studiebesöket till Örebro, som var mycket uppskattat. Deltagarna fick träffa fastighetsnätverket i Örebro samt höra mer om nya samarbetsformer inom energi och teknik, en fiktiv digital ackumulatortank och om digitala tvillingar  Här hittar du presentationerna.

Jonas Tannerstad ÖBO berättar om hur elbilar kan bidra till byggnaders flexibilitet
Jonas Tannerstad ÖBO berättar om hur elbilar kan bidra till byggnaders flexibilitet

Möte och workshop i Kosta 28 nov

Sveriges Byggindustrier i Blekinge/Kronoberg samt Kalmar län arrangerade tillsammans med föreningen GodaHus en innehållsrik dag med inspirerande exempel från lokala företag, landsting, organisationer och universitet. Allt från byggavfall till energieffektivisering och samverkansentreprenader belystes i jakten på bättre miljö- och klimattänk. Läs mer

Workshopdeltagare i Kosta

Fuktutbildning i Växjö

Fuktutbildning genomfördes på ett mycket uppskattat sätt av Eva Gustavsson den 24 okt i samverkan med IMC KÖK11 i Växjö. Det var ca 40 deltagare.

Skruvarträff

GodaHus genomförde en Skruvarträff hos IV Produkt i Växjö den 26 november. Intresset var som vanligt stort, drygt 40 personer deltog, och fick höra Per-Eric Magnusson berätta om IVP i allmänhet och om sina nyheter EcoHeater och Thermocooler i synnerhet. Båda nya effektiva ventilationslösningar. Dessutom gav han ett flertal goda tips om ventilation, fläktar, energianvändning och ekonomi i allmänhet. Per Wickman berättade om OVK och Radon. Se presentation

I Skruvarträffen ingick både ett studiebesök på Burde Förlag  AB och en visning av IVP´s fabrik och Innovation Center. Se presentation från Burde.

Studiebesök på Burde

GodaTech

Nästa möte är hos Netport i Karlshamn den 11 december i där vi arrangerar en träff tillsammans med Energikontor Sydost inom Energisamverkan Blekinge. Se nästa notis.


Träff om digitalisering och smarta byggnader

Digitaliseringsnätverket GodaTech har bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter från digitalisering i byggnader, under den träff som Energisamverkan Blekinge anordnar i Karlskrona den 11 december.

Samtidigt genomförs en workshop för att fånga upp vad deltagarna tycker att det ska satsas på när det gäller digitalisering i Blekinge.

Läs mer om träffen och vad de 40-talet anmälda deltagarna hade på agendan.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöten: 

22/1 2020 kl. 09.00 - 13.00,

27/3 2020 kl. 09.00 - 13.00, Växjö OBS flyttat!

Föreningsstämma:

29/4 2020 kl. 09.00- 15.00, Växjö (inkl. konstituerande styrelsemöte)

 

 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.