Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Ny rapport från TFK

Utsikt från portalkran vid Stockholm Årsta Kombiterminal

Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter (2019.1.21a)

Kan återvinningstransporter bidra till mer effektiva fossilfria logistiksystem?

Finns förutsättningar att utveckla ett fossiloberoende godstransportsystem för återvinningsbart material och andra returflöden? Det är en fråga som ställts i en studie om hur innerstadens logistik kan effektiviseras och bidra till omställningen till fossiloberoende godstransportsystem. Studien har genomförts i samarbete med representanter för åkerinäringen, dagligvaruhandeln, intresseorganisationer inom transportbranschen samt fordonstillverkare.

En stor andel av de fordon som främst distribuerar styckegods i stora tätorter och städer återvänder ofta tomma, eller med ytterst lite last till distributionsanläggningar och terminaler. Samtidigt körs fordon som samlat upp återvinningsbart material i städer och tätorter vanligen tomma tillbaka från återvinningsanläggningar utanför städerna. Möjligheten att koppla samman ingående distributionstransporter till tätorter med flöden av utgående gods samt återvinningsbart material och använda fordon med fossilfria drivsystem har undersökts.

Potentiella återvinnings- och returflöden som identifierats är: returpapper och förpackningar av papper och plast från exempelvis kontor och restauranger, returer från restauranger såsom SRS-enheter (Svenska Retursystem), samt returflöden av styckegods kopplat till e-handel.

Det unika med studien är att fokus ligger på att genomföra returtransporter i det befintliga distributionssystemet, genom att bättre utnyttja den lastkapacitet som redan finns och därmed möjliggöra en minskning av miljöbelastningen och trängseln i stora städer och tätorter.

Studien har även haft ett systemperspektiv där både material/gods, transport, lastbärare och fossilfrihet kartlagts och analyserats.


Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter (2019.1.21a)

Kontakt:        Peter Bark, TFK

Rapporten är tillgänglig för kostnadsfri nedladdning via Triple F


TFK - TransportForsK  (november 2019)
www.tfk.se
info@tfk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.