Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 4/2019


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev. Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Varför kan inte/vill inte UPS ansvara för driften av Träffpunkten Storgatan 11?

Därför att:

  • UPS får inte tillräckligt med pengar för att driva Träffpunkten på ett säkert och för personalen tillfredsställande sätt.

  • Kommunens IT-avdelning har stängt mailfunktionen för Träffpunkten och Äldrenämnden, som har gett UPS uppdraget att driva Träffpunkten, struntar i att åtgärda problemet.

  • När Äldrenämnden 2010 gav UPS uppdrag att driva Träffpunkten, var UPS negativ till det bl. a beroende på att konceptet då såg annorlunda ut. UPS har aldrig bett om att få ansvara för driften.
  • UPS stadgar säger ingenting om att UPS ska driva en träffpunkt.

  • UPS skapades för helt andra frågor och Träffpunkten tar för mycket tid från andra viktigare spörsmål.

  • I september 2019 lovade företrädare för nämnd och förvaltning att kommunen skulle ta över driften av Träffpunkten och att den nuvarande personalen skulle få följa med. En månad senare hade samma företrädare tagit tillbaka dessa löften.

  • UPS blev också lovade att programgruppen och dess populära program med ämnen och föreläsare som under årens lopp dragit många åhörare, skulle få fortsätta. Även detta löfte har kommunen svikit. Programgruppen har därmed lagts ner.

  • UPS är en juridisk person som gör att kommunen med dessa åtgärder tvingar oss att varsla personalen på Träffpunkten. UPS och Träffpunkten har bara pengar för personalens löner till december månads (2019) utgång.

  • Om inte UPS styrelse agerar utifrån rådande omständigheter kan styrelsens ledamöter bli personligen betalningsansvariga för eventuella underskott. Det finns heller inte pengar för att laga tekniska funktioner om dessa nu skulle gå sönder.

  • Kontakten med kommunala företrädare har varit undermålig då de uppträtt oförstående och nonchalerat de problem som UPS styrelse och personalen på Träffpunkten befinner sig i. Äldrenämnden har heller inte agerat utifrån LÖK-andan (Lokal Överenskommelse).

UPS styrelse beklagar den uppkomna situationen med alla de problem och oroliga frågor som kommer från de organisationer och personer som besöker och hyr lokaler på Storgatan 11. UPS har inte kunnat agera på något annat sätt än det vi hittills har gjort och det är kommunens oansvariga handlande som har orsakat det rådande förhållandet.

 

Jan Ask


Programgruppen på Träffpunkt Storgatan 11

Onsdagsseminarierna på Träffpunkten startade hösten 2011. Sedan dess har det tillkommit ett program varje termin.

Gruppen hade redan startat jobbet för våren 2020 när beskedet kom att kommunen vill ta över Storgatan. Det betyder att UPS inte längre har programverksamheten som sin uppgift.

Förändringen innebär att programgruppens arbete inför vårterminen har stoppats av undertecknade. Genom att vi inte vet om det finns pengar att betala föreläsare med och vi som styrelseledamöter har ekonomiskt ansvar precis som alla i styrelsen, inte kan dra i gång en verksamhet för våren 2020 som ännu inte är finansierad.

Vi avbokar föreläsare, vi meddelar ministern Ardalan Shekarabi i Regeringen att vår inbjudan inte står kvar. Vi tackar nej till riksdagsman Gustaf Lantz som vi bjudit in att tala om demokrati eftersom kommunen firar Demokratiåret 2020. Vi tackar nej till bokat föredrag om ”Trygghet och säkerhet i en orolig tid – kommunens arbete och hur du själv kan bidra” med Anders Friborg, kommunens säkerhetschef, vi bokar av Broman-Åkessom med ett program om Povel Ramel, vi bokar av ett seminarium med Jenny Björnström på kommunens stadsbyggnadsförvaltning om bostadsanpassning och Anna Dahlberg med tillgänglighet i park/natur, Erik Lindblad att berätta om Sysslomansgatan. Och några andra föreläsare med intressanta ämnen.

Vi har förstått av samtal med politiker och tjänstemän i Äldreförvaltningen att programmet på Storgatan är uppskattat men det räcker inte med ord det behövs också medel att driva verksamheten. Även om kommunens tjänstemän inte medför högre kostnad än en ask Merci, har vi andra föreläsare som säljer sina kunskaper som  föredragshållare. Våra ersättningar ligger i nivå med andra pensionärsföreningar och vi förhandlar alltid om arvodet som har ett tak.

Nu rinner tiden ut för programmet våren 2020. Beslut om medel för Träffpunkten har bordlagts till beslut den 17 december.

Vi i Programgruppen, undertecknade, Bengt Eriksson och Lena Johansson, tackar er alla som kommit under åren. Lyssnat, ställt frågor och framfört synpunkter och vi hoppas för Er skull, att Äldrenämnden tänker även på Ert behov av social verksamhet.

 

Ewon Enqvist
Sekreterare UPS

Brittmari Ekholm
Styrelseledamot


Socialstyrelsens enkätundersökning "vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019"

För sjunde året i rad har UPS Webbredaktör Matthieu Hartig analyserat ovan enkätundersökning. Den kommer om ett tag att publiceras på vår hemsida. Men redan nu kan vi konstatera att kvalitéten inom äldreomsorgen fortsätter att sjunka och fortsätter den trenden kan Uppsala kommun komma att klassas som Sveriges sämsta äldreomsorgskommun.
 

Jan Ask


Träffpunkten Storgatan 11

Onsdag 20 november, kl. 10:30–11:30
Vårt liv speglat i Psalmerna
Prosten Rolf Larsson berättar och vi får sjunga.

 

Onsdag 27 november, kl. 10:30–11:30
Ultuna 3500 år – från bronsåldern till dagens SLU
Lennart Hulth, med ett långt förflutet vid SLU, har forskat och skrivit om Ultunas historia.

 

> till träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.