Nyhetsbrev nr 35 från Sveriges unga akademi, november 2019. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Årets hyllningsvecka till vetenskapen! Så kändes det den vecka då Nobelprisen tillkännagavs. Då riktades världens ögon bort från vardagen, mot allt från utvecklingen av universum till litiumjon-batteriet. Vi behöver mer av den typ av kunskap och banbrytande upptäckter som nu hyllas, som ändrat vår förståelse för världen och banat väg för en bättre framtid. Det sker inte av sig självt, utan kräver att Sverige vågar satsa på ett forskningssystem som främjar och premierar fri forskning av högsta kvalitet. Det är en god investering för att lösa samhällets utmaningar och samtidigt välbehövligt motgift mot falska nyheter och polarisering. Konkreta råd finns att läsa i vårt inspel till nästa forskningsproposition. Som exempel behöver vi vässa rekryterings- och befordransprocesser så att de mest lovande och meriterade forskarna lockas, väljs, och ges rätt förutsättningar att lyckas.
     Förutom inspel genom text tror vi mycket på samtal. Vi har här bland annat nöjet att samarbeta med Rifo, genom ett nätverksprogram där forskare och politiker möts, samtalar, och även skuggar varandra. När vi samtalar om forskning med unga använder vi även film som utgångspunkt, nu senast på Uppsala International Short Film Festival. Missade ni det? Se istället det segrande bidraget i vår kortfilmstävling ”En bättre morgondag” på BUFF Filmfestival i Malmö i vår.
     Under Nobelveckan i början på december riktas återigen världens ögon mot Stockholm och jag blir nyfiken på vilka samtal som kommer att föras då. Blir fokus på klänningar, forskning, könsfördelning eller något annat? Jag ser fram emot intressanta och konstruktiva samtal som leder oss vidare mot ett samhälle präglat av meritokrati och jämställdhet, och som tror och satsar på fri forskning av högsta kvalitet. Det är så vi får en bättre morgondag!

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Magnus Jonsson


World Science Day Symposium 6 Nov.

6 Nov. World Science Day Symposium: Academic Freedom in Troubled Times

Organisers: The Academies' Human Rights Commitee, the Varieties of Democracy Institute and the Young Academy of Sweden. 

Register now »


Illustration: Maja på Näset
Illustration: Maja på Näset

Sveriges unga akademis inspel till Forskningspropositionen 2020

I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden - karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet.

Läs mer »


Inval 2020

Sveriges unga akademi söker nya ledamöter!


Bok: Ett kalejdoskop av kunskap

Sveriges unga akademis bok

Fristående, illustrerade kapitel med nya texter av akademins ledamöter. 

Läs mer »


Kortfilmstävling

Kortfilmstävling för barn och unga! Sista dag för tävlingsbidrag: 15 dec.

Läs mer »


ForskarFredag

Karriärseminarium – hur lyckas jag som forskare på Södertörns högskola?

Läs mer »


Kortfilmsfestival Uppsala

Kortfilmsfestival <3 Forskarsamtal i Uppsala

Läs mer »


Nätverksträff i riksdagen

Återträff i riksdagen med nätverket för forskare och politiker

Läs mer »


Young Academy logos

Samtal om akademins nya bok på Bokmässan  

Läs mer »


ForskarFredag

Vetenskapsspel från norr till söder på ForskarFredag

Läs mer »


Vetenskaplig salong om barnfetma

Barnfetma tema för vetenskaplig salong 

Läs mer »


Akademipodden

Akademipodden forsknings-kommunikation om IPCC och Nobelpris

Lyssna här »


Fredspriset 2019

5 frågor till Hanne Fjelde om Nobels fredspris 2019

Läs mer »


5 frågor om Nobelpriset i kemi

5 frågor till Johan Rockberg om Nobelpriset i kemi

Läs mer »

Illustration: Maja på Näset

Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt

Så här hanterar vi dina personuppgifter (GDPR)
 Vänligen kontakta akademins VD Anna Wetterbom om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.