Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.6 2019


Gemenskap på Almviks gård

Att känna tillhörighet och gemenskap med andra människor är ett grundläggande behov som numera har blivit en bristvara på ett sätt som genom historien måste anses vara väldigt unikt. Vi kan ju faktiskt sitta hemma och arbeta genom en dator uppkopplad till internet och beställa precis allt vi behöver genom nätet: mat, kläder, möbler, medicin och leksaker från andra sidan jordklotet o s v. 

Vänner och grannar kan fortfarande vara trevliga att ha, men vår överlevnad beror inte längre på dem och vi kan klara oss helt utan dem. Statistik från Sverige visar att ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige. Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden. Hela 40% (1,8 miljoner) av alla hem i Sverige är ensamhushåll, alltså hem med endast en boende. 1 av 4 svenskar dör helt ensamma (något som läkare rapporterar leder till kraftigt ökad ångest och smärta för den döende jämfört med de som har familj, vänner eller åtminstone sjukvårdspersonal närvarande). 59% uppger sig känna sig ensamma ofta eller ibland. 63% har aldrig lånat något av en granne. 16% kan inte namnet på en enda av sina grannar. 

Avsaknad av social gemenskap medför enligt forskningen en stor ökad risk för olika sjukdomar såsom högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, inflammationer, demens och depression. Brist på sociala kontakter påverkar även vår koncentration och våra kognitiva förmågor. En del forskning tyder på att ensamhet är lika skadligt för hälsan som rökning och även att känslor av ensamhet är en större riskfaktor för en förtida död än fysisk inaktivitet och fetma. Forskning visar också att social exkludering aktiverar samma delar av hjärnan som fysisk smärta och att fysisk närhet och några lugnande ord då en människa upplever smärta, kraftig kan reducera denna. 

Detta anser man bero på att så länge vi upplever oss ensamma så kopplas stresshormoner på som är tänkta att signalera till oss att något är fel och att vi behöver åtgärda detta genom att leta upp sällskap och bryta vår isolering. När inte detta sker utan vi istället långvarigt befinner oss i ensamhet så blir den kumulativa effekten av denna stress alltså fysiskt och psykiskt skadlig för oss. 

Frågar man en evolutionsforskare så skulle de nog säga att vårt starka behov av gemenskap är kopplat till vår grundläggande överlevnad i form av mat och skydd mot väder och fiender. Men även på en rent existentiell nivå är ensamhet väldigt onaturlig. Som bekant är vaishnava-filosofin fullkomligt antagonistiskt inställd till opersonlighetsfilosofin (Mayavada).  Den framhåller att Gud är en person och att vi alla är individuella andesjälar med personligt tycke, individuell gestalt och utseende och att vårt grundläggande behov som andesjälar är personliga relationer till andra hängivna och ett kärleksfullt förhållande till Krishna. 

Vikten av umgänge och specifikt vikten av rätt slags umgänge är också något som grundligt förklaras i vaishnava-filosofin. Under ett föredrag som Srila Prabhupada höll (i Vrindavana 1972, 31 oktober) så sade han att ananda, andlig lycka, inte kan vara opersonlig och att man kan testa sanningen i detta påstående genom ett enkelt experiment, nämligen att helt enkelt sätta sig ensam i ett stort rum som ingen besöker. Ganska snart kommer man börja känna sig obekväm och ensam och snart kommer man vilja ta sig ut ur rummet.  

När Srila Prabhupada grundade ISKCON så fastställde han sju syften med vår organisation. Alla dessa sju syften har med umgänge på ett eller annat sätt att göra. 

1.)    Att systematiskt sprida andlig kunskap i samhället i stort och att utbilda alla människor i utövandet av andligt liv för att motverka bristen på verkliga värden i livet och för att uppnå verklig kunskap och fred i världen.

2.)    Att sprida medvetenhet om Krishna, Gud, såsom Han uppenbaras i Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam. 
3) Att föra samman sällskapets medlemmar med varandra och närmare Krishna, den främsta levande varelsen, och på så vis låta medlemmarna och mänskligheten i stort utveckla uppfattningen att varje enskild själ är en del av Krishna, Gudomens natur. 
4) Att lära ut och uppmuntra sankirtana-rörelsen - det gemensamma 
sjungandet av Guds heliga namn, såsom det förkunnas i Herren Sri Caitanya Mahaprabhus lära. 
5) Att för medlemmarna och för samhället i stort upprätta heliga platser för transcendentala sysselsättningar tillägnade den Högsta Personen, Krishna. 
6) Att föra medlemmarna närmare varandra i avsikt att lära ut en enklare och mer naturlig livsstil. 
7) Att för att uppnå de ovan nämnda syftena distribuera böcker, tidskrifter, broschyrer med mera.

 

På Almviks gård finns utrymme för att utveckla alla dessa sju syften och alla pågår kontinuerligt och parallellt, vissa i större omfattning än andra, men alla av mycket stor vikt och betydelse för oss som bor här. För att ge ett aktuellt exempel så observerar vi just nu kartik-månaden genom att samlas varje kväll för att hålla kirtan tillsammans och offra ghi-lampor till Herren Damodara (Krishna). De flesta i byn kommer, unga så väl som äldre, en del varje kväll hela månaden. 

Även våra söndagsfester och festivaler, gemensamma städdagar, de dagliga programmen i templet, tjänst hos korna tillsammans och andra program som fortgår, gör att vi alltid har chans till personliga möten och därmed alltså möjlighet att hålla oss friskare till både kropp och själ. Vi välkomnar även alla som vill att komma till Almviks gård och att i umgänge med gudshängivna utveckla sitt andliga liv och sina förhållanden med andra andesjälar som tröttnat på den materiella världens ensamhet och meningslöshet och som nu istället vill vända sig tillbaka till Krishna. 

 Hare Krishna! 

Ānanda cannot be impersonal. You can make experiment. Suppose if you are put into a big room without any man coming there, so you cannot feel very comfortable for long time. You will feel lonely. You shall try to come out. Lecture on SB 1.2.20 -- Vrndavana, October 31, 1972

skriven av Malyahari-kunda dasi


Tack till Nityananda das

Ett varmt tack till Nityananda das som har bott på Almvik sedan i februari! Han har bl.a hjälpt Lokanatha prabhu med att fälla träd i skogen, tagit hand om korna, föreläst i templet, hjälp till i köket, gjort puja, diskat m.m. Nityananda prabhu reser nu till Indien och återvänder till Sverige i augusti.


Rasaraj & Padma Locana das 

Ett stort tack till Rasaraj & Padma Locana das som regelbundet tar barn och ungdomar på utflykter i skogarna kring Almvik.Där lär de sig bl.a att göra upp eld utan tändstickor, hur man kan överleva i skogen etc.De har också med sig sina radband och chantar några varv tillsammans.


Historisk dag 

Den andra oktober var en historisk dag på Almvik.Vi läste den sista versen ur Srimad Bhagavatam och fullbordade sålunda alla Bhagavatams tolv delar, vilket har tagit över femton år. Nu har vi börjat med den första boken igen.
Här är den sista versen ur Srimad Bhagavatam 12.13.23 som talas av Srila Suta Gosami:

"I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord, Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering.”


Natthimlen är fylld av glittrande stjärnor
Det är lite kyligt mörkt och tyst
Marmortrapporna som leder upp till templet
Är vita och behagligt kalla av månen kyss

Snart kommer två vackra månar att stiga
Som skänker stor glädje till våra törstande ögon
Vad är Deras förtrollande namn
Radha Mohan ser på oss säger kom till oss i våra ögons famn

Röster genomtränger ljuvt vårt hjärtas djup
Det är så många som har stigit upp som sjunger här
Gudagestalternas mörka och gyllene ansikten
Strålar mer än det månsken som natten bär

Jag ber och längtar att någonting ska hända
Att en enda stråle tro finner sitt hem i mitt hjärta
O Herre när Du sover vilar alla själar i okunnighetens sköte
Men när Du vaknar bjuder Du in hela världen till ett kärleksfullt möte

Nu har jag flyttat till ett annat land
Men jag söker fortfarande Din gudomliga hand
Som är svalkande välgörande barmhärtig
Som är den ambrosia som släcker lustans förtärande brand

Här är också natthimlen fylld av stjärnor
De glimmar mot oss från en oändlig rymd
Jag ber en bön nästan omedvetet
Om befrielsens kunskap när min själ nu är av illusionen skymd

Här är golvet av trä av ek parkett
Det är så lätt att falla ned
Men Panca Tattva ler mot oss och dansar
På sommaren speciellt när deras bröst är täckta av blomsterkransar

Natthimlen lyser fylld av stjärnor
Jag är fylld av förundran djupa begrundan
Vem är jag vad är meningen med livet?
Livets gåta svår att lösa

Jag väljer att ur Bhagavad gita andlig kunskap ösa
Inte mitt korta liv bortslösa
Jag är en andesjäl Krishnas eviga tjänare
Lycksalig till min natur gynnad av lyckan en sådan ofattbar tur

Att jag kom i kontakt med guru Krishna
De förändrade mitt liv
Tidigare var jag ett sofistikerat djur
Men de släppte ut mig ur min trånga bur

Min materiella och subtila kropp dess illusion
Att leva i materiellt medvetande
Är att leva utan hopp
Man väntar tröstlöst på sin nästa materiella kropp

Natthimlen är fylld av stjärnor
Tystnaden och kylan omfamnar min spröda kropp
Och trots allt: att överlämna sig till Krishna
Är fröet som gror till ett träd fyllt av växande hopp

Dikt skriven av Aristaha das


From a Radhastami class by Srila Prabhupada, August 29, 1971. London

Radharani is HariPriya, very dear to Krsna.
So if we approach Krsna through Radharani, through the mercey of Radharani, then it becomes very easy.
If Radharani recomends that, " this devotee is very nice, " then Krsna immediately accepts, however fool I may be... Therefore in Vrindavana you find all the devotees chanting more Radharani's name than Krsna's.


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.