Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 3/2019


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets tredje nyhetsbrev. Har du förslag, kommentar eller kritik över nyhetsbrevets innehåll får du gärna skriva till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


Ordföranden har ordet

Ny kassör

Den kanske mest glädjande nyheten för UPS i början på hösten är att vi på höstmötet torsdag 31 oktober, kommer att kunna välja en ny kassör. Arbetet med att rekrytera en ny kassör efter Sven-Olov Larsson, har pågått länge och tack vara ett bra arbete av Mats Hallor kan valet nu bli verklighet. Presentation av personen sker på höstmötet.

KPR 20 september 2019

Den 20 september genomfördes ett Kommunala Pensionärs Rådsmöte där UPS skrivelse om bostadsfrågan för äldre äntligen togs upp. Ärendet anmäldes för över ett år sedan. Men pga olika orsaker behandlades frågan först nu, vilket innebär att innehållet delvis har tappat i intresse. Kommunen har dock givit ett svar på skrivelsen. Både UPS skrivelse och kommunens svar kommer att finnas på hemsidan.

Framtidens trygghetsboende och seniorboende diskuterades och vi kunde konstatera att kommunen fortfarande inte har bestämt sig huruvida de ska ha någon form av biståndsbedömt trygghetsboende eller inte. Kommunen kunde dock konstatera att det finns ett underskott av trygghetsboende- och seniorboendelägenheter.

Vi fick en föredragning ang färdtjänsten, som tyvärr inte gav särskilt mycket att skriva om.

Lars O Ericsson hade uppmärksammat kommunen på undermåliga och oseriösa trivselregler för kommunens träffpunkter. Det fick till följd att kommunen omarbetade dessa så att de nu är fullt acceptabla.

KPR fick även information om Äldrevänlig Stad, där inte särskilt mycket händer förrän kommunen har beslutat om program och handlingsplan.

Tillgänglighetsgruppen 12 september 2019

UPS AU träffade ett par tjänstepersoner i kommunens tillgänglighetsgrupp torsdag den 12 september. Jag bilägger en lista (PDF-fil, klicka här) till nyhetsbrevet där läsaren kan se vilka områden i det offentliga rummet som ska tillgänglighets anpassas i framtiden.

UPS tog återigen upp frågan om elsparkcyklar. Kommunen kan inte göra regler för att komma åt problemen med cyklar som ställs och ligger överallt. Inte heller när det gäller människors trafikvett. Antalet olyckor med dessa fordon har ökat markant men hur många incidenter som sker mellan fotgängare och cyklister finns inte. Kommunen fortsätter att arbeta med denna fråga.

Renovering av träffpunkten Storgatan 11

Renoveringen av träffpunkten Storgatan 11 är kraftigt försenad pga att det saknades arbetare under juli månad. Arbetet skulle ha varit klart nu och det som saknas är ombyggnad av entrén, ytterdörren och gräsytan framför ingången. Renoveringen inomhus har blivit väldigt lyckad och när allt är färdigt tror vi att träffpunkten får funktionellt och utseendemässigt ett stort lyft.

 

Jan Ask


Rapport från SÄV

Rapport från SÄV-möte 23 september 2019 på Storgatan 11.

29 ombud och 8 verksamhetschefer, gäster och skrivtolkar deltog, totalt 44 personer.

Inbjuden gäst var Anita Kemlén Projektledare avd. Regional och lokal samverkan Uppsala Kommun. De äldre blir fler och andelen äldre med riskbruk av bl.a. alkohol ökar enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät 2018. Anita Kemlén har i uppdrag att skapa en överblick av nuläget i Uppsala och att planera för hur vi bör möta framtiden. I det arbetet samlar hon kunskaper, erfarenheter, synpunkter och önskemål.

Maria Probst, Verksamhetschef för Fortuna-Onnela, berättade om sin verksamhet.

SÄV-ombuden rapporterade från besök på boenden. Fler SÄV ombud önskas då det är efterfrågan på ombud. Vill du bli ombud kontakta undertecknad.

Nästa SÄV-möte är 25 nov, då är Kommunalrådet tillika ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och Äldrenämnden Caroline Hoffstedt inbjuden till mötet.

För UPS och SÄV

 

Karin Näslund-Westman


Träffpunkten Storgatan 11

Onsdag 23 oktober, kl. 10.30–11.30
Läkemedel för seniorer
Thony Björk, sakkunnig iläkemedelsfrågor hos SPF Seniorerna, informerar om en förbättrad läkemedelsanvändning bland oss årsrika.

 

Onsdag 30 oktober, kl. 10.30–11.30
Uppsala Garnison – vad försiggår bakom grindarna?
Kommunikationschef, Major Mats Gyllander vid Luftstridsskolan informerar.

 

Onsdag 6 november, kl. 10.30–11.30
EU och Balkan – ett framtidsperspektiv
Bo Pellnäs, överste av 1.graden (pensionerad), chef för bl.a. FN-bataljonen på Cypern och för FN observatörer i Afghanistan och fd Jugoslavien. Säkerhetspolitisk debattör i bl.a. UNT.

 

Onsdag 13 november, kl. 10.30–11.30
Främmande arter i vår natur och odling
Främmande, s.k. "invasiva" arter sprids i vår natur, trädgårdar och odlingar. Mikael Svensson, Artdatabanken SLU, berättar om orsaker, hot och åtgärder.

 

Onsdag 20 november, kl. 10:30–11:30
Vårt liv speglat i Psalmerna
Prosten Rolf Larsson berättar och vi får sjunga.

 

Onsdag 27 november, kl. 10:30–11:30
Ultuna 3500 år – från bronsåldern till dagens SLU
Lennart Hulth, med ett långt förflutet vid SLU, har forskat och skrivit om Ultunas historia.

 

> till träffpunktens hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.