Nyhetsbrev från GodaHus oktober 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

I höstens första nyhetsbrev kan du läsa om vad som skedde på det förra styrelsemötet samt se vilka aktiviteter som är på gång inom de närmsta månaderna. Trevlig läsning!

 

Christer Carlsson                       
Stefan Westblom
Stefan Olsson

Energisamverkan Blekinge

Den första oktober drog Energikontor Sydost igång regionalfondsprojektet Energisamverkan Blekinge, som ska pågå till den 10 maj 2022. Målet är att etablera en regional samverkansplattform för koldioxidsnåla och hållbara byggnader i Blekinge, vilket sker i samverkan med GodaHus. Första gemensamma aktiviteteten är att vi anordnar en studieresa till Örebro den 15-16 oktober - se mer om det eventet nedan. Läs mer om Energisamverkan Blekinge

DIACCESS

GodaHus medverkar nu i projektet DIACESS som drivs av Växjö kommun. Målet är bland annat att utveckla smarta värmesystem för fastigheter (inom denna del medverkar GodaHus och Vöfab) samt stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter. Läs mer


Medlemsaktiviteter

Den 15-16 oktober är det dags för våra medlemsdagar. Denna gången är vi 21 personer som tillsammans åker till Örebro för att genomföra studiebesök på Fastighetsnätverket i Örebro. Avresa på eftermiddagen den 15 oktober och hemkomst på kvällen den 16:e.

Fuktutbildning i Växjö

24 oktober, kl. 12-16.30 på KÖK11 i Växjö. Se inbjudan  Anmäl dig här

Färdplan 2045 - kursdag om hållbart byggande

28 november på Kosta Boda Art Hotel i Kosta. Se inbjudan  Anmäl dig här

Inte försent att hoppa på kursen Energisamordnare!

 

En ny omgång av kursen för energisamordnare har nyligen startat på Linnéuniversitetet. Fortfarande finns det dock möjlighet att hoppa på kursen om intresse finns! Nästa kurstillfälle är den 17 oktober. Är du intresserad, kontakta Katarina Rupar GaddLäs mer

YH-utbildning för driftstekniker

Arbetet med att ta fram en ansökan om att starta en YH-utbildning för driftstekniker fortskrider. Eva Gustavsson är ansvarig från GodaHus sida, med assistans av Bruno Birgersson, VÖFAB, Lars Lindgren, Ljungby kommun och Morgan Johansson, Växjöbostäder. Det finns plats för ytterligare personer i denna grupp om du är intresserad! Kontakta isåfall Eva Gustafsson (070-2490091). 

Ansökan ska vara inlämnad den 16 juni 2020 och utbildningen kan starta i augusti 2021. 

 

Solstrålarna

senaste mötet den 27 augusti i Karlskrona där man besökte Affärsverkens solfält vid Amiralen. Har du saker du vill ska läggas till på agendan för nästa möte, meddela solstrålechefen Ulf Klint, Karlskronahem.

Skruvarna

Skruvarnas senaste mötet var hos Region Kronoberg den 17 maj. Styrelsen valde Barna Benedek som ny ansvarsperson för Skruvarna. Just nu planeras höstens möte, preliminärt hos IV Produkt i november.

GodaTech

Senaste mötet genomfördes i Växjö den 28 maj. Nästa möte i samband med studieresa till Örebro, se kalendern nedan.

LÅGAN

Bygglovprojektet (Energifrågan i bygglovprocessen) har avslutats . Valter Jeppsson och Stefan Olsson deltog på slutseminarium hos SKL den 17 juni. För dokumentation se www.skl.se.

En ny ansökan skickades in i september, för ett fortsättningsprojekt. Tanken är att provköra en, i vssa delar, ny bygglovsprocess i kommuner som blev intervjuade i det nyligen avslutad projektet. Samtliga nätverk i LÅGAN är fortsatt med och blir projektet beviljat kan det dra igång som tidigast vid årsskiftet.

LÅGANS styrgrupp

GodaHus, representerat av Stefan Olsson, är invalt i LÅGANs styrgrupp from maj 2019. Andra medlemmar i styrgruppen är Energimyndigheten, Boverket, Sv Byggindustrier, JM, NCC, Skanska, Akademiska Hus, Peab, Formas, VGR. Koordinator är Chalmers CIT. Huvuduppgiften för styrgruppen är att initiera relevanta förstudier – kom med förslag till Stefan!

Exjobb

Ett nytt examensarbete inom Institutionen för byggd miljö och energiteknik  blev klart i juni. Ida Andersson har studerat "Optimal fönsterstorlek. En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast" Läs examensarbetet

Rebecca Karlsson har gjort En klimatanalys av två kulturhus. Med hjälp av relativ fuktighet och temperatur analysera och beräkna mögeltillväxtLäs hela rapporten här.

Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer heter det andra exjobbet, skrivet av Oscar Davidsson & Marcus Obrelius. Läs rapporten här.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöten: 

20/11 kl. 09.00 - 13.00, Kalmar

22/2 2020 kl. 09.00 - 13.00, Karlskrona

18/3 2020 kl. 09.00 - 13.00, Växjö

Föreningsstämma:

29/4 2020 kl. 09.00- 15.00, Växjö (inkl. konstituerande styrelsemöte)

 

 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.