28-29 Januari

YTSKYDDSDAGARNA 2020

Tack alla deltagare under Ytskyddsdagarna 2019 för att ni gjorde detta arrangemang till det största någonsin i sitt slag i Norden!

 

385 deltagare och 50 kunniga utställare gjorde YSD 2019 till någonting riktigt bra! Ytskyddsdagarna 2020 kommer att genomföras 28-29 januari, återigen i Eriksbergshallen i Göteborg. Då ska dagarna bli ändå större och bättre. Riksdagsman Hans Rothenberg blir öppningstalare.

 

Välkommen till våra kommande utbildningar i höst!

Betong- och Metallförstörelse kostar varje år över 100 miljarder bara i Sverige. Därför anordnar vi nu en uttbildning gällande Rostskydd av stålkonstuktioner, målning av plåttak och fasader. Den genomförs i Stockholm den 5 november.

Inbjudan och agenda finns på www.ytskyddsakademien.se.

Klicka nedan så kommer du till agendan.Vi är medlemmar i Ytskyddsakademien! Kontakta oss för hjälp med Ytskydd

Blästring och rostskyddsmålning med minimal miljöpåverkan

Peter Tilder 

0708-771 73 44

peter.tilder@allblastring.se

Peter Tilder har under sina 20+ år inom rostskyddsbranschen visat på verklig spetskompetens och innovativ förmåga att använda även nya teknologier och material för att åstadkomma bästa möjliga renovering och ytskydd åt beställarna.

Därför blev Peter Tilder 2016 invald i Ytskyddsakademien tack vare rekommendationer från beställare, konsulter och entreprenörer.

Peters specialistområdet är blästring och rostskyddsmålning på entreprenad,  stationsmålning i verkstad samt "Entreprenader i miljökänsliga områden”.

Han är Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare (tidigare benämndes auktorisationen Diplommålarutbildning) samt flera andra certifieringar inom ytskydd.

Som referensprojekt för "Entreprenader i miljökänsliga områden” kan nämnas en entreprenad på en bro i centrala Stockholm.

Bron ligger över ett vattenområde i Mälaren. och det befintliga färgskiktet innehöll bly vilket hanterades av Peter och hans team på ett riskfritt och miljömässigt sätt med minimal miljöpåverkan genom att använda nya teknologier såsom RPR Induktion och Sponge ”dammfria” blästring.

Trots de höga kraven på miljöhantering gjorde Peters genomförande att uppdragsgivaren sparade både tid, pengar samt minskad miljöpåverkan jämfört med att använda mer konventionella arbetsmetoder. Dessutom blev hans beställare i och med det effektiva miljöprojektet nominerad till ”Årets Ytskyddare”.

Med Peter Tilder får du unik kunskapssupport inom renovering och ytskydd då han genom sitt nätverkande inom Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien tar del av både befintliga metoder och snabbt får tillgång till viktiga nyheter inom ytskyddsbranschen.


Tommy Thörn

0706 57 57 88
tommy.thorn@ysa.email

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall först  i Sverige och sedan i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper/kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga ytskydd.

Bara renoveringen och ytskyddet genom kompositmaterialen har bevisligen sparat hundratals miljoner åt sina kunder i Sverige.

För att ge så många människor som möjligt chansen att få information och kunskap om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall startades Ytskyddsdagarna 2011 som är en årligt återkommande mötesplats för institut, organisationer, beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.


Följ oss i sociala medier

facebooklinkedintwitteryoutube