Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 7 september 2019

Reflexer delades ut på Personskadedagen

I måndags den 23 september firades Personskadedagen runt om i landet. Reflexer delades ut och vi uppmärksammade att vi nu går mot mörkare tider och vikten av att då synas i mörkret, eftersom vi inte vill att fler skadar sig i trafiken.

Personskadeförbundet RTPs förbundskansli fanns på plats på Sundbybergs Torg och många lokalföreningar passade på att synas och berätta om sin verksamhet.

Tack till alla som deltog!

Se vår film om Personskadedagen på Personskadeförbundet RTPs facebooksida.


Debatt: Försäkringskassan driver på bilstödshaveriet

I somras skrev Personskadeförbundet RTP en debattartikel om nedmonteringen av bilstödet tillsammans med RBU, DHR och Motormännen. Artikeln publicerades bland annat i Göteborgsposten den 13 augusti. Försäkringskassan skrev sedan en replik.

Läs vårt svar!

____________________________________________________

Delge oss dina erfarenheter av kontakten med Försäkringskassan!

Många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, däribland Personskadeförbundet RTP, vittnar om att de får in berättelser från sina medlemmar om negativa erfarenheter av kontakten med Försäkringskassan. Det handlar om bedömning av ansökningar och bemötande, samt om andra typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning.

För att få en samlad bild av dessa upplevelser har Funktionsrätt Sverige därför tagit fram en kort enkät med nio frågor. Enkätsvaren är anonyma och resultatet kommer att användas av Funktionsrätt Sverige i deras intressepolitiska arbete. Har du negativa erfarenheter av kontakt med Försäkringskassan? Delge oss dem genom att svara på enkäten nedan! Sista svarsdatum är den 1 oktober, 2019.

Länk till enkät om Försäkringskassan

____________________________________________________

Hösterbjudande – bli medlem nu

Hjälp oss att sprida vårt erbjudande om att bli medlem i Personskadeförbundet RTP! Från och med den 1 oktober gäller vårt hösterbjudande om att bli medlem redan nu så gäller medlemskapet även hela 2020. Enskilt medlemskap kostar 300 kronor och familjemedlemskap kostar 360 kronor. Erbjudandet aktiveras automatiskt för alla som betalar ett medlemskap under perioden.

Vill du gå in och registrera dig själv och betala direkt, klicka på länken nedan.
https://minsida.rtp.se/

Vill du läsa mer om våra medlemskap? Klicka på länken nedan.
https://rtp.se/medlem/

Du kan även ringa till oss på tel: 08 - 629 27 80 eller mejla oss till info@rtp.se, så hjälper vi dig att registrera dig som ny medlem.

____________________________________________________

Hög tid att anmäla sig till höstens
konferens Utveckling i Dialog

Nu är det hög tid att anmäla sig till konferensen Utveckling i Dialog. Vi behöver ha din anmälan senast den 1 oktober. Konferensen kommer att arrangeras i Stockholm den 19 oktober och i Lund den 9 november.

Anmäl er senast den 1 oktober via webbformuläret nedan:

Stockholm den 19 oktober
Lund den 9 november

Ett färdigt program kommer senare att skickas ut till alla som anmält sig!

Har du frågor om konferensen? Kontakta Helena Tiderman på tel 08-629 27 98 eller e-post: helena.tiderman@rtp.se

___________________________________________________

Sverige behöver nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård

Den 5 september var det internationella ryggmärgsskadedagen. Det uppmärksammade Personskadeförbundet RTP med ett pressmeddelande där vi berättade varför vi behöver nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård i Sverige.

Personskadeförbundet RTP har varit representerat i Socialstyrelsens expertgrupp som berett underlag för det kommande beslutet om nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård. Tack vare det har förbundets kunskaper och åsikter fått gehör. Efter många års påverkansarbete väntas Socialstyrelsen nu i höst fatta beslut om ett införande av nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård.

Läs pressmeddelandet här: 

________________________________________________________________

Motionsförslag om bilstöd och höjd sjukersättning

Personskadeförbundet RTP har i veckan skickat två förslag på motioner till riksdagsledamöter. Den ena handlar om det reformerade bilstödet och dess konsekvenser för förbundets medlemmar. Vi föreslår bland annat att en översyn av Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen görs och utvärderas i enlighet med det som anfördes i proposition 2016/2017 så att möjligheterna till att beviljas bilstöd ökar. Vidare föreslår vi att ett fordon som beviljats tilläggsbidrag B i bilstödet endast belasta med ordinarie fordonsskatt och undantas från den nya fordonsskatten Bonus malus. Vi framhåller också vikten av att det ska vara möjligt att söka bilstöd oavsett ålder.

I det andra motionsförslaget förbundet skickat in föreslår vi höjd sjukersättning och jobbskatteavdrag för personer som uppbär sjukersättning. Vi vill att sjukersättningen ska anpassas till löneutvecklingen av förvärvsarbete. Förbundet tycker att det är dags att investera Socialförsäkringssystemets överskott i välfärd och förbättra den ekonomiska tryggheten för personer med funktionsnedsättning och kroniskt sjuka.

___________________________________________________

Konferensen Hjärnhälsa 1.5 snart tillgänglig
på SVT play

Konferensen Hjärnhälsa 1,5 har under september hållits på tre olika platser i landet. Vi har fått kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och hur den reagerar på stress. Vi har också fått verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd.

Personskadeförbundet RTPs ordförande Marina Carlsson var moderator vid de två första konferenserna. Konferensen spelades in av SVT UR, så även ni som inte hade möjlighet att delta kommer snart att kunna se föreläsningarna på SVT play. Vi lägger ut länken på vår hemsida www.rtp.se när den finns tillgänglig.

Läs mer och ladda ned föreläsarnas presentationer www.rtp.se

________________________________________________________________

Debatt om hjälpmedel i Örebro

I veckan skrev Personskadeförbundet RTPs distrikt och lokalförening i Örebro en debattartikel tillsammans med flera andra organisationer som publicerades i Nerikes Allehanda. I debattartikeln förkastar skribenterna förslaget om abonnemang på hjälpmedel som nu är aktuellt i länet.

Läs debattartikel i Nerikes Allehanda:

_____________________________________________________

Svara på enkät om internet

Begripsam genomför enkätundersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. För att undersökningen ska bli så bra som möjligt behövs många svar. 

Ta din chans att vara med och påverka genom att svara på enkäten! Du kan välja om du vill svara på en webbenkät, på papper eller genom att bli intervjuad.

Länk till webbenkäten:

Vill du svara på papper eller bli intervjuad, kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand, kerstin.ahlstrand@begripsam.se, 073-230 00 81.

Undersökningen är finansierad av Post- och Telestyrelsen.

___________________________________________________________________

Råd ska bidra till stärkt kompetens i vården

Ett nytt, nationellt råd ska leda till att högskolor, regioner och kommuner mer effektivt än i dag förser vården med rätt utbildad personal. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta vårdkompetensrådet.

Det nya rådet, som får ett eget kansli hos Socialstyrelsen, är en följd av januariavtalet som slöts av regeringen, L och C. Tanken är att rådet ska skapa en tydlig bild av hur personalbehoven ser ut, och planera för hur rätt kompetens så effektivt som möjligt utbildas. Det handlar i första hand om yrkesgrupper som kräver högskoleutbildning, det vill säga främst läkare och sjuksköterskor. Men i nästa steg kan rådet även få ansvar för fler yrkesgrupper, som undersköterskor och specialistundersköterskor.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet:

____________________________________________________

Ny metod för att bedöma om personer med hjärntrötthet orkar arbeta

Mental trötthet orsakad av utmattningssyndrom, hjärnskada eller sköldkörtelsjukdom begränsar förmågan att arbeta och gör vardagliga aktiviteter krävande. Forskaren Birgitta Johansson har tilldelats 1 037 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla en metod för bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet som kan ge säkrare diagnoser och bättre rehabilitering.

– Idag saknar läkare instrument för att bedöma arbetsförmågan hos personer som drabbats av mental trötthet, eller hjärntrötthet, säger Birgitta Johansson, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs pressmeddelande från Afa Försäkring:

 

I det här numret.

Reflexer delades ut på Personskadedagen

Debatt: Försäkringskassan driver på bilstödshaveriet

Delge oss dina erfarenheter av kontakten med Försäkringskassan!

Hösterbjudande – bli medlem nu

Hög tid att anmäla sig till höstens konferens Utveckling i Dialog

Sverige behöver nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård

Motionsförslag om bilstöd och lägre skatt på sjukersättning

Konferensen Hjärnhälsa 1.5 snart tillgänglig på SVT play

Debatt om hjälpmedel i Örebro

Svara på enkät om internet

Råd ska bidra till stärkt kompetens i vården

Ny metod för att bedöma om personer med hjärntrötthet orkar arbeta

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...