Senaste nytt från WiTEC SWEDEN. Problem att visa nyhetsbrevet? Se meddelandet i webbläsaren.

Framgångsrikt EU-projekt snart i hamn

Projektet EUMentorSTEM har gemensamt drivits av WITECs partners i Italien, Grekland, Ungern, England och Sverige.

UNDER 2018 – 2019 har respektive land genomfört kurser för att mentorera migrantkvinnor med STEM-bakgrund, i syfte att förhindra högkvalificerad kompetensförlust. Man har även arrangerat kurser för professionella handledare, som möter målgruppen i sitt arbetsliv, som fått verktyg för att själva mentorera kvinnorna in på arbetsmarknaden.

PROJEKTET HAR OCKSÅ utvecklat en Virtuell Hub med två kurser –  en för arbetssökande och en för karriärrådgivare/utbildare. De är båda tillgängliga på 5 olika språk (engelska, svenska, italienska, grekiska och ungerska), och är gratis att använda. Skapa konto här! 

WiTECs PROJEKTGRUPP I Sverige har varit Mia Norling, Ewa Mathiasson och Josephine Renström, som med tid och engagemang sett till att projektet genomförts på ett proffessionellt sätt. Stor eloge till er!


EUMentorSTEM bjöd in till slutkonferens i Bologna

 

DEN 12-13 september samlades forskare, beslutsfattare, nationella tjänstemän, företags- och civilsamhällets representanter och projektpartners till konferensen som hölls av universitetet i Bologna.

HÄR BELYSTES BÅDE skillnader och likheter mellan de europeiska värdländerna när det gäller utmaningar och möjligheter för en kvalificerad arbetsmarknad för högkvalificerade migrantkvinnor.

DE SJU HUVUDTALARNA kom från organisationer, universitet, företag och ministerier från fem olika länder. Konferensen var även värd för en akademisk session där tolv forskare från nio länder presenterade sina studier i ämnet. På projektets Facebooksida finns några av talen på video. Mer info på www.eumentorstem.eu


METIS – MicroElectronics Training, Industry and Skills

Nytt EU-projekt för WiTEC 

MODERNA TJÄNSTER OCH produkter är beroende av mikroelektronik och EU:s mikroelektronikbransch måste övervinna en svår kompetensbrist för att främja sin konkurrenskraft.

METIS ÄR ETT unikt europeiskt samarbete, med 20 partners från 14 länder, med syfte att upprätta ett hållbart samarbete inom kompetensutveckling mellan viktiga aktörer inom branschen, utbildnings- och utbildningsleverantörer samt relevanta intressenter inom politik och social sektor. Läs mer här.

WiTEC HAR VALTS ut som partner för att säkerställa att genusdimensionen representeras i alla aspekter av projektets genomförande, aktiviteter och produkter.
18-19 november skall vi delta i kick-off-mötet i österrikiska Villach.

ÄR DU INTRESSERAD av att bli delaktig i projektet är du välkommen att kontakta Ingrid Thuresson, info@witec.se.


STEAM People

WiTEC KOMMER ATT gå in i ytterligare ett EU-projekt, som startar i början av 2020 och skall pågå i två år. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.


Board meeting i Bologna

DET ÄR INTE så ofta WiTECs partners i de olika länderna har tillfälle att träffas i verkligheten – det är mestadels genom Skype-möten man har kontakt. Men i samband med EUMentorSTEMs konferens i Bologna passade man på att ha ett board meeting, där Grekland, Italien, England, Ungern och Sverige representerades. Bland annat beslutades att vi tillsammans skall ha målsättningen att söka fler gemensamma EU-projekt.


Bär du på kreativa tankar, nya lösningar eller egna idéer?

VÄLKOMMEN TILL EN innovationskväll för tjejer i alla åldrar, och möt innovationstekniker Betina Kruse.

Tid: Onsdagen den 20 november kl 18.00
Plats: Båstad Makerspace, Ängelholmsvägen 28
Anmälan: senast 15 november till in.thuresson@telia.com

WiTEC SWEDEN 

inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas 
inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer samt synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

www.witec.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i WiTEC SWEDEN 
eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. 
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Sent with Get a Newsletter