Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Ny rapport från TFK

Utsikt från portalkran vid Stockholm Årsta Kombiterminal

Fuel cell vehicles for transport of construction materials in cities (2019:600)

Vätgasdrift innebär fördelar för transporter av massgods

För att nå ambitionen om att godstransporterna inom en snar framtid ska vara i huvudsak utsläppsfria krävs en fortsatt energieffektivisering samt en utveckling av elektrifierade fordon och drivsystem. En målbild är en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I en studie har möjligheter att använda vätgasdrivna fordon med bränsleceller för massgodstransporter i städer och tätorter undersökts.

För massgodstransporter i städer och tätorter är avstånden ofta korta (under 10 mil), samtidigt som fordonens lastvikt (nyttolast) har stor betydelse eftersom massgods har en hög densitet och ett lågt varuvärde. Bränsleceller antas därför vara av särskilt intresse inom detta område.

I studien har transporter av massgods mellan olika typer av deponier eller materialterminaler och arbetsplatser i städer samt tätorter kartlagts. Vidare undersöktes hur infrastruktur för att vätgasförsörja fordon för massgodstransporter i städer och tätorter kan utformas.

Fordon med bränsleceller jämfördes med fordon med andra drivlinor, såsom fordon drivna med biodiesel eller fossil diesel samt externt laddbara batterielektriska fordon, (plug-in) respektive batterielektriska fordon som kan tillföras energi från elvägars kontaktledningar under färd. I de studerade transportuppläggen medförde vätgasdrift 10 % – 30 % lägre energiförbrukning, 70 % – 80 % lägre koldioxidutsläpp och 10 % – 20 % lägre energikostnader jämfört med dieseldrift med fossilt bränsle.

En fördel med bränsleceller är att de kan drivas med vätgas som framställs med fossilfri el. Vätgasdrift erbjuder längre räckvidd än batterielektrisk drift och medger större flexibilitet i transportuppläggen. Jämfört med batterielektriska fordon kan vätgasdrivna fordon utföra tyngre och längre transportuppdrag vilket kan minska kostnader per transporterat ton gods och per utfört transportarbete. 


Fuel cell vehicles for transport of construction materials in cities (2019:600)

Kontakt:        Peter Bark, TFK

Rapporten är tillgänglig för kostnadsfri nedladdning via www.energiforsk.se


TFK - TransportForsK  (november 2019)
www.tfk.se
info@tfk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.