Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


"Det viktigaste är att säkerställa att alla chefer och medarbetare verkligen förstår och tror på vår affärsverksamhet"

Per-Olov Rågfelt är VD och koncernchef för Interoc AB med en lång erfarenhet som entreprenör och att bygga bolag inom flera olika branscher som fastigheter och bygg.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du har idag

Jag hamnade i branschen lite av en slump. I mitten av 80-talet jobbade jag som musiklärare men hade en svärfar som var byggentreprenör. Då och då fick jag hoppa in och hjälpa honom. Han var 76 år men vägrade att gå i pension. Hur som helst så kom en dag när han tyckte det var dags att sluta och han frågade om jag inte ville ta över företaget. Vid den tidpunkten var bolaget väldigt litet, han hade bara en person anställd. Jag tog in en kompis som partner och vi drog igång verksamheten. Bolaget växte snabbt och vi hade inom ett år ca 20-25 anställda. Vi drev bolaget under 6 år innan vi sålde det till en större konkurrent.

I samband med affären tillträde jag som vd i det nya bolaget som hette Opus Entreprenad och som var dotterbolag till en fastighetskoncern.

Redan efter ett år skulle Fastighetsbolaget noteras på Stockholmsbörsen och knappt ett år senare blev bolaget uppköpt av en stor aktör inom fastighetsbranschen. I samband med denna affär fick jag möjlighet att göra en s.k. ”Management Buyout” av dotterbolagsverksamheten.

Jag fortsatte som vd och huvudägare i Opus under ca 7 år innan jag sålde det till Peab. Ett krav vid försäljningen var att jag skulle stanna som affärsområdeschef för verksamheten i minst 3 år. Redan första året köpte Peab upp Interoc och Opus verksamhet, tillsammans med flera nischverksamheter inom Peab, som alla samlades under varunamnet Interoc. Tillsammans med en kollega samt några nyckelpersoner köpte vi Interoc 2012 och driver i dag våra olika verksamheter i separata dotterbolag.

 

Hur kom det sig att du blev ledare?

Från början kom det sig naturligt eftersom jag och en kollega byggde upp bolaget från grunden. Vi gjorde alla rekryteringar själva, alla affärsuppgörelser och vi hade en tät kommunikation och dialog med anställda och våra kunder. Det var en lärorik period, och man kan väl säga att dessa 6-7 år la grunden till mitt ledarskap. Man fick jobba på alla positioner, vd, inköpare, kalkyl, projektledare, rekryterare, säljare m.m. Det var långa arbetsdagar och ofta även natt- och helgarbete för att hinna med, men jag ångrar det inte. Det var extremt lärorikt och jag fick en väldigt bra överblick och ett bra helikopterperspektiv på verksamheten.

Jag kan tillägga att jag aldrig gått någon ledarskapsutbildning vilket jag idag ångrar, då jag säkert i så fall skulle utvecklats snabbare och gjort färre misstag.

 

Vilka delar i ledarskapet tycker du är mest givande?

När man brinner för en affärsidé och märker att både medarbetare och styrelse tror på den och förbinder sig till att vi genomför den.

 

Vad i ledarskapet tar din energi?

Många gånger fastnar man i detaljfrågor, det kan vara personalfrågor, budgetfrågor, organisationsfrågor, prognosrapporter etc. vilket gör att man kan tappa fokus på helheten, eller lägger för lite tid på det viktigaste, att ta hand om våra kunder.  


Varifrån får du inspiration för ditt ledarskap?

Det har varit väldigt olika under åren och många personer som inspirerat. Under en period i mitten på 90-talet, fick jag möjlighet att jobba lite med Erik Paulsson, han hade stora visioner och gav mycket inspiration. Innan jag blev entreprenör sysslade jag med elitidrott, utförsåkning, och en av tränarna jag hade tidigt i karriären inspirerade och coachade mig väldigt bra.

 

Hur skulle omgivningen beskriva dig som ledare?

Jag tror att de uppfattar mig som visionär men samtidigt som resultatinriktad.

 

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv i början av din karriär som du nu ser hade varit av värde?

 • Jag tycker det är viktigt att säkerställa att alla chefer och medarbetare verkligen förstår och tror på vår affärsverksamhet samt att man säkerställer att de förbinder sig till de operativa planerna som utarbetats. Det är som i idrott, om inte alla i laget har uppfattat spelplanen eller strategin rätt, eller inte tror på den, så bli de inga bra medspelare utan de skapar obalans och snarare förstör för övriga i laget.
 • När man börjar som ny chef vill man gärna åstadkomma massor med nya mål och förändringar som kanske inte alltid är realistiska att genomföra på kort tid. Därför uppskattas de inte heller av övriga medarbetare, så var försiktig och sätt inte för många och svåra mål det första du gör, utan spendera mycket tid att läsa av och lyssna på dina medarbetare och analysera verksamhetens behov och utmaningar. Försök se vad som fungerar bra och vad som är mindre bra och ta förändringsmålen därifrån, stegvis.
 • Var väldigt tydlig över vad du förväntar dig av dina medarbetare och fråga dem också vad de förväntar sig av dig, se till att båda parter är överens kring dessa förväntningar eller nå en balanserad överenskommelse hur ni ska nå dit på utsatt tid.

 

Vad gör du för att kunna arbeta långsiktigt och hållbart som ledare?

Jag jobbar för närvarande på successionsplanering, dvs identifiera medarbetare med potential att ta på sig mer ansvar. En successionsplan innebär att ständigt utveckla våra egna medarbetare men också att säkerställa framtida rekryteringar. Det gäller även att hitta min ersättare. I all successionsplanering gäller det att identifiera kompetens, kunskap och erfarenhet men nog så viktigt är att även säkerställa att det finns drivkraft, passion och potential att utvecklas i organisationen. 

 

Vilken karriärutmaning har hittills varit den svåraste för dig som ledare?

Nuvarande situation med decentraliserat, operativt ledarskap i dotterbolagen. Det kräver en tydlig målbild och en strategisk plan som tydligt visar hur vi tar oss till våra mål. Framförallt behövs löpande uppföljning samt att skapa och upprätthålla ett stort engagemang från alla involverade.

 

Vilka 4 råd vill du ge dina medarbetare för att få ut det mesta av dig som ledare? 

 • Att löpande ställa frågor och hålla en tät kommunikation och dialog.
 • Om det finns problem i verksamheten, lyft dem omgående så ser vi till att hitta ett sätt att lösa dem, vi tar fram en åtgärdsplan tillsammans.
 • Om det dyker upp nya affärsmöjligheter gäller det att ta tag i dem omgående och tillsätta resurser för genomförande. Allt går väldigt snabbt i dag så vi måste även vara snabba till att fatta beslut.
 • Var noga med riskanalyser, möjligheter och hot måste löpande analyseras och oftast gör man det bäst i dialog i en mindre grupp av specialister med erfarenhet inom området.

 

Vad är det viktigaste du vill förmedla som ledare?

Vart ska vi och hur tar vi oss dit och har vi resurserna? Kan du svara enkelt och tydligt på de frågorna kommer du långt. Sen vad gäller lönsamhet har jag genom åren märkt att de verksamheter som går dåligt är oftast sämre än vad siffrorna visar. Och tvärtom, verksamheter/bolag som går bra är oftast bättre än vad siffrorna visar. Därför gäller det att lägga mycket tid på att analysera orsakerna till detta så att man sätter in rätt åtgärder.

Vår verksamhet består i princip av en mängd projekt. Därför gäller det att efter varje projektavslut analysera utfall och ge feedback till de som varit engagerade i projektet, vad kan vi ta för lärdom av genomfört projekt? vad kunde vi gjort bättre etc?


Hur gör du för att bibehålla energi framåt i ditt ledarskap

Jag och min hustru försöker varje månad boka en långhelg till utflykter/resor på 2-3 dagar för att på så sätt koppla bort jobbet och samla energi.

 

Om du tvingades byta bana, vad skulle du satsa på då?  

Det är nog för sent för mig men antagligen något kring att bygga bolagsvärden, gärna korsbefrukta verksamheter som tillsammans skapar nya värden, ”Value Added Partnerhsip”.


Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit med ditt ledarskap så här långt?

Att flera av våra verksamheter har varit bland de marknadsledande inom våra nischer i drygt 30 år, och är det än idag, samt att en del personal varit med från start och fortfarande är kvar.

 

Vad vill du lämna kvar som ”arv” av ditt ledarskap, den dag du kanske väljer att göra annat? 

Att bygga bolagsvärden tar tid, ge inte upp för snabbt, ta lärdom av dina erfarenheter, ta vara på alla möjligheter och se till att ha ett bra nätverk.

 


"Jag är stolt att vi har byggt ett företag med människor som verkligen gillar det de gör – och som är nyfikna på att lära sig nytt för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder med sina utmaningar"

Katrine Hogseth har en lång erfarenhet inom IT och teknik. Efter flera år på Ericsson, var hon delaktig i att starta CRM-Konsulterna där hon idag är VD.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vad du gjorde innan ni grundade CRM konsulterna?

Jag är civilingenjör i botten, gick på KTH och läste Elektroteknik. Jag började mitt första jobb som utvecklare inom optik och elektronik. Så småningom hamnade jag på Ericsson och arbetade där med försäljning, den tekniska delen av det mot flera av forna Sovjetstaterna. Sista tiden på Ericsson läste jag en MBA samtidigt som jag fick barn och jobbade lite om vartannat. 

När jag var klar med studierna, slutade jag på Ericsson och gick över till IT branschen. Först som konsult och konsultchef på affärssystem, och sedan började jag på CRM-Konsulterna som VD. Jag hade varit passiv delägare initialt, men valde då alltså att arbeta aktivt i företaget.

 

Vad fick dig att bli entreprenör?

Insikten om att jag alltid arbetade väldigt hårt för att få mina projekt i mål och tog ett stort ansvar, gjorde att jag så småningom tänkte att det ändå vore bättre att göra allt detta arbete för mig själv istället för någon annan.

Jag hade också värderingar jag inte tyckte riktigt fick ta plats inom standard konsultföretagen, och ville ha möjlighet att sätta en kultur jag kunde vara stolt över. Där vi försöker hjälpas åt och utmana varandra att hela tiden bli bättre tillsammans. Det är viktigt för mig att mina anställda känner att de hela tiden går utanför sin komfortzon och hela tiden lär sig något nytt, men att de samtidigt aldrig känner sig ensamma och utelämnade.

Sedan hade jag en bra möjlighet att börja i CRM-Konsulterna, då Gustaf Westerlund som var VD hade svårt att växa bolaget, samtidigt som han arbetat nästan heltid som debiterande konsult. Det klassiska dilemmat som entreprenör. Så, jag fick helt enkelt ett erbjudande jag inte kunde säga nej till! Då gäller det att passa på!

 

Vilka krav ställs på ditt ledarskap när du ska hantera både ägarrollen och den operativa ledarrollen?

Kraven är att jag behöver försöka hålla ordning på, när jag har vilken roll, och blanda det kortsiktigt med det mer långsiktiga arbetet. Det är ju viktigt att företaget hela tiden går bra här och nu, men också viktigt att bygga för framtiden. Att blanda perspektiven är svårt.

Det positiva med att ha båda rollerna är att jag alltid kan ta beslut jag verkligen känner att jag kan stå bakom, jag behöver inte förhandla med en chef om varför jag vill göra si eller så. Det är rätt så befriande, när man en gång suttit som mellanchef.

Sedan blir det ju personligt, både emot kunderna och de anställda. Det är jag som lovar och som måste hålla det, vilket kunderna uppskattar och jag tror våra anställda tycker det är skönt med korta beslutsvägar.

 

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv innan du grundade bolaget som du ser att du behövt nu?

 • Ta hjälp utifrån – jag har sedan årsskiftet satt igång ett mer strategisk arbete i en advisory board grupp, vilket jag nog borde gjort tidigare. Och under föregående år, gick vi ett företagsacceleratorsprogram på Sweden Connect som också var mycket värdefullt.
 • Ta lite risker – oerhört svårt i början att våga anställa fler och prova sig fram
 • Sätta tydliga riktlinjer för när jag ska ”dra i snöret” för de satsningar vi gör - en satsning som inte tar sig, måste man avsluta så snart det går, även om man väldigt gärna vill att det ska fungera.

 

Hur har ditt eget ledarskap förändrats och utvecklats genom åren?

Till det bättre, hoppas jag.

Jag har väl blivit bättre på att inte alltid tå på mig andras jobb när en kollega kommer och vill ha hjälp, dvs vara bättre på att låta kollegorna lösa sina problem så att de själva växer.

Jag tycker jag har blivit lite mer avslappnad som ledare, och inte lika beroende av att bli omtyckt som i början. Jag ser det hela som en relation, både ledare och anställda har ansvar i att relationen ska fungera. Vilket gör att man enklare kan ställa krav på varandra, och vara ärlig. Ärlighet och att vara äkta är mycket viktigt för mig och för att samarbetet ska fungera.

Dessutom har jag blivit rätt så bra på att ändå utmana mina anställde, så de tar kliv in i arbetsuppgifter som är lite mer utmanande än senast. Det ger mig mycket energi att se när kollegorna växer och levererar bra!

 

Vilka ledord beskriver ditt ledarskap bäst?

 • Win-win – vi ska båda samarbeta på ett sätt som gör att på det stora hela går vi båda plus. Det är väldigt viktigt att skapa kundnytta.
 • Jag bryr mig om – jag ställer alltid upp om en av de anställda har utmaningar i sitt arbete och försöker hjälpa till själv eller får någon annan att göra det. Vi är verkligen ett team av grymma kollegor som ställer upp för varandra.
 • Ärlighet - ”what you see is what you get”, jag försöker vara väldigt ärlig med vad jag kan erbjuda så vi har rätt förväntningar på varandra i relationen arbetsgivare/tagare. När jag inte har levt efter detta, har det inte blivit bra. 

 

Vilka värderingar skulle du aldrig ge avkall på och hur visar det sig i vardagen?

Att stödja mina kollegor – jag skulle aldrig lämna någon i sticket. Även om jag inte alltid själv kan hjälpa till, så försöker jag hitta lösningar så vi kan lösa ut våra uppgifter tillsammans.

Detta visar sig genom att jag alltid försöker hålla koll på vad kollegorna gör och om de behöver hjälp. Nu har vi ett morgonmöte varje dag, där vi berättar vad vi ska göra och om vi behöver hjälp med något. Ett bra sätt att fånga upp möjliga problem.

 

Var hämtar du din energi och inspiration ifrån?

Min familj, mina kollegor och kunder.

Vi är ett blandat gäng i olika åldrar och bakgrund som alla tycker att just det vi jobbar med är något av det mest spännande som finns och kan generera så mycket värde för våra kunder. Vi kan hjälpa våra kunder att skapa en riktigt bra kundupplevelse för sina slutkunder! Det är ju fantastiskt häftigt!

Vi har också ett sommarställe på Gotland där jag hämtar energi!

 

Vilket har varit din hittills största utmaning som ledare och hur tacklade du den?

Som största delen av Sveriges chefer, är detta med att avsluta relationer något jag också tycker är utmanande. Det gäller då att hela tiden påminna sig om att det just är en relation där det ska fungera för båda parter, det är inte nödvändigtvis fel på den ena parten.

Annars har det varit och är en stor utmaning att växa och som just nu, fortfarande sitta med många detaljfrågor.

 

Hur leder du dig själv?

Jag försöker arbeta mycket med att blocka min kalender för att få arbete gjort. Dessutom har jag avsatt tid för reflektion och för träning.

Jag försöker cykla till jobbet så ofta som möjligt, och får då tid för både träning och lite reflektion.

Jag har även tagit hjälp av coacher för att bli bättre på detta, vilket jag tycker gett resultat.

 

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit som ledare så här långt?

Att vi har byggt ett företag med människor som verkligen gillar det de gör – och som är nyfikna på att lära sig nytt för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder med sina utmaningar. Dessutom har vi i många projekt, levererat stor kundnytta för en ”billig” peng genom att vi är så specialiserade på den teknik vi arbetar med. Det är riktigt häftigt tycker jag.

 

Vilka 5 råd ger du dina medarbetare för att få ut det bästa av dig som ledare?

 • Att vi har en relation där det är bådas ansvar att se till att vi får tid tillsammans – jag bokar in utvecklingssamtal och uppföljning på det, medarbetarna bokar in kortare samtal där emellan.
 • Att driva de frågor de anser vara viktigt – jag kommer stödja dem fullt ut, under förutsättning att det rimmar med vår vision och värderingar.
 • Att ta för sig och vara delaktig – i ett entreprenörsföretag finns massor med möjligheter att ta tag i saker och driva igenom om man vill. Anställda som inte gör det kommer ha svårt att arbeta hos oss.
 • GRIT – att inte ge upp för lätt, dvs försöka lösa problem själv och inte direkt komma och fråga. Då utvecklas man mest!
 • Att ha så roligt som möjligt på jobbet! Har man inte roligt, vill jag att vi hjälps åt att lösa ut vad problemen kan vara så vi kommer vidare i det.

 

Vilka områden ser du med spänning fram emot att utveckla som ledare?

Det mer strategiska perspektivet – att backa lite från det mer dagliga arbetet och arbeta mer strategisk.

Svåra samtal – bli bättre på att ge feed-back på beteenden som inte fungerar

 

Om du skulle välja en helt annan bana, vad skulle det vara i så fall?

Att vara sångerska. Jag älskar att sjunga och har tidigare spelat lite teater. Nu får jag istället följa min dotter som nu har kommit in lite på dessa områden också. Det är också väldigt roligt!

 

Vad vill du känna dig stolt över, den dag du tittar tillbaka på ditt ledarskap?

 • De relationer jag varit med och skapat arbetssätt för – både medarbetarna men även kunderna och deras kunder.
 • Hur mina medarbetare utvecklades – vad de lärde sig, och att de kunde göra så mycket mer än de trodde, även områden de inte trodde de skulle gilla innan de började arbeta hos oss. 

I oktober Månadsbrev intervjuar vi Tove Zander, VD för Swedbank Unga och Richard Ahlin, VD förEtikettoprintcom. 


Exklusivt erbjudande för våra Månadsbrevs-läsare!

Köp 5 ex av vår VD´s nya bok 
Lurad? – Släpp myten att det är din personlighet som skapar framgång och få 20% rabatt, köp 10 ex och få 25% rabatt.


Boken kostar i handeln ca 285Kr.

Erbjudandet gäller endast till den 1 oktober. BESTÄLL HÄR>>  för att erhålla rabatterna. 
Se mer information om boken HÄR>>


AKTUELLT

Vår årliga undersökning PotentialBarometern är nu sammanställd. Den visar bland annat att:

"Verksamhetskulturen är en av de allra viktigaste parametrarna för att kunna leverera, enligt cheferna, men i verkligheten lägger man väldigt lite tid och saknar objektiva former för att säkerställa den. Dessutom görs sällan matchning mot verksamhetskulturen, tex. i samband med rekrytering, vilket tenderar att rendera delar av redan gjort värderingsarbete."

HÄR>> kan du läsa mer om utfallet.


Nya affärer denna månad är inom Bank, Försäkring och IT branschen.

EVENT & AKTIVITETER

Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Softronic berätta mer.


Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Månadens tankeväckare: Det är vad du gör som skapar framgång, inte vem du är!

Illustratör: Åsa Holmqvist

Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.