Vindkraft ger medvind i Kristinehamn - "Alla vill se mer gods på sjön" - Virkeshantering för Hjortkvarn Timber | nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  juli 2019

Problem att se nyhetsbrevet? Visa i webbläsare

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB / Juli 2019

Nytt kundanpassat lagertält till ArcelorMittal BE Group

Vindkraft ger medvind i Kristinehamn

Kristinehamns hamn har återigen visat prov på sin förmåga att hantera svåra lyft. Under försommaren har torndelar för 26 vindkraftverk lossats och mellanlagrats på hamnplanen.

 
Lasten har färdats långt. Tillverkaren, Vestas Wind Systems, har fabriker i Kina och tornen har på vägen mot Sverige passerat Indiska oceanen, Suez, Medelhavet, Atlanten och Nordsjön.

Slutdestinationer för tornen är nya vindkraftparker i Söttefällan strax utanför Jönköping och Kronoberget mellan Karlskoga och Örebro.


Lågt vatten i Vänern tvingar fartygen lätta på lasten

"Alla vill se mer gods på sjön"

Vårsolen lyste över Otterbäcken då Pia Berglund, Trafikverkets nya Nationella samordnare för sjöfart och närsjöfart, kom på besök en dag i slutet av april.

Pia kommer på regeringens uppdrag att ”främja en effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart”.

Framtidsprognoserna är enbart positiva. Enligt Trafikverkets egen bedömning kommer godsmängderna på Vänern att öka från 1,6 miljoner ton 2014 till 2,8 miljoner ton 2040.


Virkeshantering för Hjortkvarn Timber

Sedan i februari använder furuspecialisten Hjortkvarn Timber Kristinehamns hamn för magasinering och hantering av sina virkesprodukter. Kristinehamn blir en naturlig mellanlandning på timrets väg mot England och Skottland.


Våra tjänster

Vänern

Våra hamnar

 

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.


Läs mer här

 

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.
1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 VÄNERHAMN AB  |  Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad  |  054-14 68 00  |  vhab@vanerhamn.se
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.