Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Varför krackelerar värderingsarbetet?

- Kan vi verkligen styra organisationens beteende?

I år samtalade vi med intressanta företagsledare kring deras erfarenheter och tankegångar gällande värderingsarbetet. 


KLICKA HÄR >> eller på bilden nedan för att se inspelningen från hela seminariet inkluderat intervjuer med några av våra gäster.


Intervjuer med våra fyra talare - tankar och råd kring värderingsarbete

Rikard Josefson, VD Avanza Bank

Har tidigare haft ledande roller inom SEB och VD för Länsförsäkringar Bank. Mentor i Veckans Affärers program och framträdande inom ledarskap och hur man bygger värderingstyrda verksamheter.

 

Vad vill du och din verksamhet uppnå med ett värderingsarbete?
Avanza har alltid varit väldigt värderingsstyrt och vad vi vill uppnå är att behålla och utveckla vår unika företagskultur.

 

Hjälper det verkligen att sätta värderingar, och vad ger det för konkret ekonomisk- eller affärsnytta?
Vår kultur inom Avanza är helt avgörande för våra framgångar, den är ramverket för hur vi fungerar internt.

 

Hur kan man säkerställa att organisationen agerar efter de värderingar som man har satt?
Det kan man om man uppmuntrar beteenden som ligger i linje med värderingarna/kulturen och att man reagerar när någon inte beter sig på ett sätt som vi anser ligga i linje med kulturen.

Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

Ulrica har lång erfarenhet inom Försäkringsvärlden. Hon leder innovation och förändring inom branschen där verksamhetskulturen är en del av framgångsfaktorn.

 

Vad har ni funnit för fördelar med att utgå ifrån var och ens personliga värderingar och därigenom, sett att ni kommer närmare er verksamhets verkliga agerande?
Den stora fördelen är att det skapar en förståelse för dig själv och för andra. Både som ledare och kollega får du en bättre förståelse för drivkrafterna hos var och en i teamet. Du förstår vad som engagerar och motiverar, och det förklarar också eventuella starka reaktioner – både positiva och negativa. Det möjliggör ökad effektivitet i ledning och styrning av verksamheten och därmed ökad lönsamhet i affären.

Självklart är insikten och medvetenheten hos dig själv om dina egna drivkrafter och bakgrunden till dina beteendemönster oerhört värdefullt för att du ska kunna utvecklas – både som människa och ledare – och nå din fulla potential. 


Vad tänker du om de 4 olika prioriteringsområdena (logiskt, emotionellt, individualistiskt och team orienterat) vad gäller värderingar och hur kan de påverka det verkliga beteendet i slutänden?
Kunskapen och insikten om dessa prioriteringsområden är värdefullt för att få till rätt mix i ett team. Vi behöver ju olikheterna för att utveckla en verksamhet och driva den framåt. De olika områdena påverkar en persons sätt att driva frågor och fatta beslut, men också vilken kultur som skapas i bolaget. Har du en övervikt av det individualistiska perspektivet, finns en risk att du inte får med dig vare sig ditt ledningsteam eller medarbetarna. Samtidigt behövs personer som går före, inspirerar och vågar fatta snabba beslut i en föränderlig värld och kanske ibland även utan en fullständig risk- och konsekvensanalys.

Har du en övervikt åt det emotionella och teamorienterade hållet, får du stor arbetsglädje, känslan av delaktighet och att var och en kan bidra och påverka. Men det finns då också en risk att kulturen blir för familjär och det kan bli svårt att få rätt drivkraft framåt. Kanske blir organisationen till och med konflikträdd. Det är viktigt att ha en kultur där alla vågar utmana varandras tankar och idéer på ett konstruktivt sätt, för att få den utveckling och framdrift som behövs.


Denna kunskap och insikt är minst lika viktigt när du möter kunder. Att ha en känsla för vilket perspektiv kunden har, gör att du kan anpassa erbjudanden och paketera det så att det appellerar till just denna kunds perspektiv och drivkrafter.

Har du några nya perspektiv på hur ert värderingsarbete bör fortsätta i nästa fas?
Jag ser inte värderingsarbetet som faser med en början och ett slut. Visionen ska vara tydlig, men du måste ständigt skruva och justera på vägen dit. Det lär alltid finnas gap mellan personliga värderingar och företagets värderingar i någon omfattning. Är gapet för stort behöver du titta på hur du kan minska det. De personliga värderingarna kan ju ändras över tid, och det påverkar gruppdynamiken.

Även när du möter kunder behöver du ha kunskap om, och ständigt kunna anpassa dig till deras värderingar och perspektiv. Kanske har du idag flertalet kunder i en viss bransch, men vill utvidga verksamheten och erbjuda dina tjänster till nya branscher. Att reflektera över vilka drivkrafter och värderingar som är övervägande i den branschen och anpassa dig efter det, tror jag ger bättre förutsättningar för nya affärer.

Stefan Johansson, Marknads- och Försäljningschef Loomis

Stefan har lång internationell erfarenhet av förvärv och integration av bolag där värderingsarbetet är vitalt för att uppnå Loomis övergripande strategiska mål. 


Vad betyder värderingar för er?

  • Styrning av affärsverksamheten
  • Styrning av arbetssätt
  • Grundläggande synsätt för alla anställda
  • Skapa förtroende gentemot kunderna
  • Kulturbärande
  • Ryggraden i verksamheten.


Viktigaste är innehållet i värderingarna. De ska genomsyra hela verksamheten.

Alla anställda har sina egna värderingar men det handlar om att skapa ett professionellt arbetssätt gentemot kollegor och kunder. Det stora arbetet är att hitta en samsyn bland anställda för att hitta en gemensam beskrivning och förståelse för värderingarna för att kunna föra ner det på individnivå och att påminna varandra om vad det innebär. Att implementera värderingarna är det enkla och uppföljningen att de efterlevs är utmaningen. Dialogen om värderingarna om de inte efterlevs blir att prata med varandra (chef-medarbetare) och då kunna hitta tillbaka till ryggraden och hitta den gemensamma förståelsen.


Vid nyanställningar är detta väldigt viktigt för att kunna sätta ramarna från början och kunna ge en bakgrund till varför vi har värderingar och hur det påverkar vårt dagliga arbete.


I slutändan är förtroendet från våra kunder det viktigaste för att vi ska kunna dels behålla men även hitta nya kunder. För kunderna är inte värderingarna de viktigaste utan att vi levererar en tjänst som vi lovar. Men för att vi som är anställda ska kunna ge den utlovade servicen blir värderingarna ett styrmedel för att uppnå affärsmålen.


Värderingarna är en grund för våra anställda att förhålla sig till för att kunna ta självständiga beslut. Våra värdetransportörer arbetar ensamma och ställs dagligen inför olika situationer. Om värderingarna är implementerad kan de fatta korrekta och självständiga beslut.

 

Är värderingsfokus det nya buzz beteendet?
Nej, det är inget nytt men det är en hygienfaktor.

Vad vill man egentligen uppnå med ett värderingsarbete?
Skapa en gemensam kultur, så här gör vi inom Loomis och så här beter vi oss emot varandra och våra kunder, samt hur vi utför våra tjänster, där säkerheten står högt även när det gäller tystnadsplikt. People, Service och Integrity är viktiga ord i vår vardag.

 

Hur bibehåller man ett redan gjort värderingsarbete när en organisation växer, eller krymper?

Det handlar om att hålla det levande och följa upp. Det är inte en engångsinsats. Har vi ett tydligt värderingsarbete är det också lättare att beskriva hur Loomis fungerar vilket gör det lättare för nya medarbetare att förstå och agera. Kunder vet vad de kan förvänta sig av våra medarbetare.

 

Hur tänker du när det gäller värderingsarbete hos er, är det värt insatsen?

Absolut, våra värderingar känner samtliga till. De är inte bara ord på en affisch eller på vår hemsida. Vi har diskuterat vad de innebär på vår arbetsplats, vilket gör att det även blir handling utifrån våra värderingar.

 

Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

Hon var tidigare kommunikationsdirektör på Stockholms Stad och har arbetat med informationsfrågor på Regeringskansliet. Hanna är flitigt anlitad inom näringsliv och offentlig sektor inom området kommunikation, med fokus på kultur- och värderingsfrågor.


Ska man låta organisationen vara med och sätta värderingarna eller värderingsorden, eller är det mer effektivt att de speglar verksamhetens syfte och leverans?
Lite av båda skulle jag vilja säga. Jag tror det är omöjligt att få gehör för både värdeord och värderingar om de inte springer ur organisationens och alltså medarbetarnas vilja att jobba efter dem. Och jag tror också att de ska spegla verksamhetens syfte på något sätt. Det måste ju finnas en poäng med dem. Idag är värderingar också ett sätt att skapa unicitet kring ett varumärke, och ofta kan man, åtminstone i början upplevas att värderingarna ligger långt ifrån den verksamhet som de ska spegla. Min uppfattning är att värderingar måste ha fotfäste i organisationen.

 

Vår undersökning PotentialBarometern vittnar om att många tror att bara man har satt sina värdeord så är arbetet klart, vad tänker du om det?
Jag skulle vilja säga ett det är då det börjar. Visserligen är resan fram till att sätta värdeorden lång men att få dem levande är ett pågående arbete.

 

När tycker du att ett värderingsarbete misslyckats och hur ska man hantera det?
Att ha dissonans i värderingarna, t.ex. att stå för olika saker i den interna respektive den externa kommunikationen kan aldrig vara bra. Det är snarast skadligt för varumärket.


Intervju med vår VD om hennes nya bok i "Heta Stolen" - Almedalen

Livesändning från morgonens intervju i Almedalen om vår VDs nya bok med titeln:

Lurad? - Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång.


Klicka HÄR eller på bilden nedan för att komma till den inspelade intervjun.


PerformancePotential på löpet i Almedalen

Några av de frågor vi diskuterade i Almedalen kring värderingsarbete var:

  • Varför är det så stort fokus på värderingsarbete?
  • Hjälper det verkligen att sätta värderingar och vad ger det för konkret ekonomisk- eller affärsnytta?
  • Hur kan man säkerställa att organisationen agerar efter de värderingar som man har satt?
  • Hur bibehåller man ett redan gjort värderingsarbete när en organisation växer, eller krymper?

I augusti Månadsbrev intervjuar vi Thomas Högväg, VD på Wasa Kredit och Kathrine Hogseth, VD på CRM Konsulterna.


AKTUELLT

Vår årliga undersökning PotentialBarometern är nu avslutad. Vi kommer inom kort att presentera utfallet i våra sociala medier.

Lansering av vår VDs nya bok: "Lurad? - Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång"
Se fulla inspelningen från boklanseringen HÄR >> med tal, intervjuer och ett härligt mingel.

Se korta highlights HÄR>> från boklanseringen.

Se en intervju med Marika Skärvik  HÄR >> om hennes nya bok 


Nya affärer denna månad är inom Offentlig sektor, Handelssektorn och Försäkringsbranschen.

EVENT & AKTIVITETER

I höst kommer vi att fortsätta med våra HR Innovation seminarier och börja sända podkasts med fokus på olika teman inom ledarskap och utveckling. 

Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Länsförsäkringar Uppsala berätta om hur PerformancePotentials verktyg kan fånga ett bättre värderingsarbete?


Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Månadens tankeväckare:

Illustratör: Åsa Holmqvist

Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.