Nyhetsbrev från GodaHus februari 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Sommaren är här och semestertider stundar för de flesta. Innan vi tar sommaruppehåll i föreningens aktiviteter vill vi informera om det senaste styrelsemötet samt om vad som är på gång i höst.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Christer Carlsson                       
Stefan Westblom
Stefan Olsson

Ledningsgrupp och styrelse

Vid föreningsstämman i Karlskrona den 26 april beslutades att styrelsen skall bestå av följande personer under det kommande året:

Ordförande Christer Carlsson, Vöfab
vice OrdförandeStefan Westblom, Region Kalmar Län

Ledamöter:

Henrik Wernersson, Vidingehem
Barna Benedek, Ljungbybostäder
Per-Eric Magnusson, IV Produkt
Ulf Klint, Karlskronahem
Eva Gustafsson, Conservator
Jonas Lindqvist, ÅF
Magnus Johansson, Solhybrid
Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Suppleanter:

Sara Eliasson, Växjöbostäder
Margareta Alriksson, Region Kronoberg
Åsa Norrby, Region Blekinge

Ledningsgruppen består av Christer Carlsson, Stefan Westblom, Eva Gustavsson och Stefan Olsson.


Ny medlem!

Med glädje välkomnar vi Nybro Energi AB som ny medlem!


10-årsjubileum och föreningsstämma

 

Den 26 april arrangerade vi årets stämma i Karlskrona och passade även på att fira föreningens 10-årsjubileum. Vi är nu 46 medlemmar i föreningen. Läs mer


GodaHus Energisparpris 2018

 

ALLBOHUS tilldelades GodaHus Energisparpris för 2018. För första gången tilldelades priset till ett företag för andra gången!

 

Priset har delats ut sedan 2013. Se tidigare vinnare här.


Medlemsaktiviteter

Energisamordnare

 

En ny omgång av kursen för energisamordnare genomförs på Linnéuniversitetet under hösten. Läs mer

YH-utbildning för driftstekniker

Efter beslut i GodaHus styrelse har vi i samverkan med Karin Wirdheim på Växjö Yrkeshögskola påbörjat planering för en ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten om att få driva en YH-utbildning för drifttekniker. Ansökan skall vara inne den 16 juni nästa år så vi har gott om tid på oss. I bästa fall kan utbildningen sedan starta hösten 2021. Vi tror att denna utbildning kommer att innebära att en bra möjlighet för såväl fortbildning för redan yrkesverksamma som för nyrekrytering till branschen där vi ju behöver välutbildade drifttekniker för att möta kraven på energieffektivitet och inneklimat. Dessutom möjliggör utbildningen att personer hos medlemmar i GodaHus kan agera lärare mot betalning.

Som koordinator från GodaHus sida i ledningsgruppen YH har vi utsett Eva Gustafsson, Conservator som i samverkan med Lars Lindgren, Ljungby Kommun och Bruno Birgersson, Vöfab, redan har tagit fram ett utkast på innehållet i utbildningen.

Vi behöver ytterligare 2-3 personer som vill engagera sig i ledningsgruppen vilken uppskattningsvis kommer att ha 4-5 möten (de flesta på webben) under hösten.  Ledningsgruppens nästa möte är preliminärt den 27 augusti i Växjö. Är du intresserad av att vara med?  Hör av dig till eva.gustafsson@conservator.se (070-2490091) med frågor och anmälan senast den 21 augusti!

 

Solstrålarna

Nästa möte planeras 27 september i Karlskrona och därefter ev. medverkan vid Energimyndighetens Solforum i Göteborg den 8-9 oktober. 

Skruvarna

Skruvarnas senaste mötet var hos Region Kronoberg den 17 maj. Styrelsen valde Barna Benedek som ny ansvarsperson för Skruvarna.

GodaTech

Senaste mötet genomfördes i Växjö den 28 maj. Nästa möte i samband med studieresa till Örebro, se kalendern nedan.

LÅGAN

Bygglovprojektet (Energifrågan i bygglovprocessen) håller på att avslutas . Valter Jeppsson och Stefan Olsson deltog på slutseminarium hos SKL den 17 juni. För dokumentation se www.skl.se.

GodaHus, representerat av Stefan Olsson, är invalt i LÅGANs styrgrupp from maj 2019. Andra medlemmar i styrgruppen är Energimyndigheten, Boverket, Sv Byggindustrier, JM, NCC, Skanska, Akademiska Hus, Peab, Formas, VGR. Koordinator är Chalmers CIT. Huvuduppgiften för styrgruppen är att initiera relevanta förstudier – kom med förslag till Stefan!

Energisamverkan Blekinge

Regionalfondsansökan "Energisamverkan Blekinge" har beviljats! Detta innebär cirka 1/3 extra tjänst på Energikontor Sydost i Blekinge för att genomföra nätverksaktiviteter i samverkan med GodaHus under tre år framåt. Projektet startar i höst.

Exjobb

Ett nytt examensarbete inom Institutionen för byggd miljö och energiteknik  blev klart i juni. Ida Andersson har studerat "Optimal fönsterstorlek. En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast" Läs examensarbetet


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöten: 

13/9 kl. 09.00 - 13.00, Växjö 

20/11 kl. 09.00 - 13.00, Kalmar

22/2 2020 kl. 09.00 - 13.00, Karlskrona

18/3 2020 kl. 09.00 - 13.00, Växjö

Föreningsstämma:

29/4 2020 kl. 09.00- 15.00, Växjö (inkl. konstituerande styrelsemöte)

 

Övriga aktiviteter:

15-16 oktober, Örebro

Studiebesök på Fastighetsnätverket i Örebro för medlemmar i GodaHus och aktörer inom Energisamverkan Blekinge (LÅGAN). Ett save-the-date-mail har gått ut. Mer information och anmälan kommer efter semestern.  

 28 november. Kosta

Samarrangemang om hållbar byggsektor tillsammans med Sv. Byggindustrier. Ett save-the-date-mail har gått ut. Mer information och anmälan kommer efter semestern.  

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.