Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 5 juni 2019

Efter ett händelserikt år är
sommaren äntligen här


Våren har passerat i ett raskt tempo med många saker på gång. Vi har aktivt deltagit i flera internationella samarbeten. Bland annat arrangerade vi tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg European Spinal Cord Injury Federation, ESCIFs kongress i Göteborg i maj.

Jag har i egenskap av ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse varit i New York och medverkat vid statspartskonferensen i FN för, funktionsrättskonventionen, som en av deltagarna i den svenska delegationen utsedd av Socialdepartementet. Syftet med konferensen var att synliggöra arbetet med konventionen globalt, att personer med funktionsnedsättningar ska inkluderas och att funktionsrättskonventionen ska implementeras i FNs medlemsstater.

Här på hemmaplan har vi kommit ett steg närmare en högspecialiserad centraliserad ryggmärgsskadevård. Ett viktigt och prioriterat påverkansarbete som pågått sedan början av 90-talet. Nu hoppas vi på att äntligen få se ett konkret resultat.

Under våren har också vårt Coachprojekt diplomerat 20 förebildscoacher som nu är redo att träffa personer som står inför en amputation eller blivit amputerade.

Förberedelser inför höstens aktiviteter är redan i full gång. Men innan dess är det sommar och jag ser fram emot att njuta och ladda batterierna, för att sedan tillsammans med er, med full kraft kunna ta tag i höstens utmaningar.

Tack till alla som engagerar sig och bidrar till vår viktiga verksamhet. Jag önskar er en riktigt skön sommar!

Marina Carlsson
Förbundsordförande

_______________________________________________________________

Ett steg närmare en centraliserad ryggmärgsskadevård


Ett viktigt och av Personskadeförbundet RTP prioriterat påverkansarbete som pågått sedan början av 90-talet är centralisering av den högspecialiserade ryggmärgsskadevården. Socialstyrelsen har under våren skickat ut ett underlag på remiss för beslut om nationell högspecialiserad vård, inom vårdområdet Ryggmärgsskador. Remisstiden löper ut idag den 5 juni. Nu hoppas vi på att äntligen få se ett konkret resultat av det påverkansarbete vi så enträget bedrivit.

En representant från Personskadeförbundet RTP har ingått i Socialstyrelsens sakkunnighetsgrupp.Tack vare det har förbundets kunskaper och åsikter fått gehör i frågan.

- Vi ser mycket positivt på sakkunniggruppens underlag gällande vårdområdet
ryggmärgsskador och hoppas nu på att vårdområdet ryggmärgsskador äntligen ska kunna bli
nationell högspecialiserad vård, säger Marina Carlsson, förbundsordförande
Personskadeförbundet RTP.

Läs vidare: Centralisera vården av ryggmärgsskador

________________________________________________________________

Ta del av webbinarium från ESCIFs kongress

Den 27-29 maj anordnade Personskadeförbundet RTP tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg världens största kongress för personer med ryggmärgsskador. Det var den europeiska ryggmärgsskadeorganisationens European Spinal Cord Injury Federation, ESCIF som höll sin kongress. Temat var Empowerment – knowledge is power!

Cirka 100 personer från 22 olika länder i Europa var samlade på Scandic Crown i centrala Göteborg. Förutom själva kongressen hölls också en rad inspirerande föreläsningar. Den röda tråden var kunskapsöverföring mellan personer som lever med ryggmärgsskador, professionen och forskningen.

Lisa Harvey fysioterapeut och professor på the University of Sydney School of Medicine i Australien talade om vikten av att inkludera personer med ryggmärgsskador i forskningen. En annan föreläsare var John Chernesky som är Consumer Engagement Lead på Rick Hansen Institute.i Canada. Han berättade om hur de där arbetar för att inkludera personer med ryggmärgsskador i forskningen under devisen ”nothing about us without us”.

På Ryggmärgsskadecentrum Göteborgs hemsida ryggmargsskadecentrum.se går det att i efterhand titta på ett webbinarium från kongressen med Lisa Harvey och John Chernesky. Inslaget är på engelska.

 __________________________________________________

Har du genomgått en amputation och
vill träffa en förebildscoach?

Under våren har Coachprojektet diplomerat 20 förebildscoacher som nu är redo att träffa personer som står inför en amputation eller blivit amputerade. Med förebildscoach menar vi en person med egen skadeerfarenhet som är förebild och har ett coachande förhållningssätt. Att prata med en coachande förebild tror vi kan inspirera och motivera att hitta vägar tillbaka till en fungerande vardag. Våra förebildscoacher finns runtom i landet och har olika åldrar och erfarenheter.

Nu söker Coachprojektet dig som vill komma i kontakt med en förebildscoach. Det spelar ingen stor roll var någonstans i Sverige man befinner sig eftersom vi kan ordna digitala möten om en fysisk träff inte är möjlig. Våra coachande förebilder arbetar på ideell basis. Att träffa en förebildscoach är kostnadsfritt. Intresserad? Läs mer här

Du som arbetar inom vård eller rehabilitering och vet att någon som behandlas hos er vill prata med en coachande förebild är också välkommen att ta kontakt med oss på: coaching@rtp.se eller ring 08-629 27 85.

_______________________________________________________________

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen har nu öppnat upp för årets ansökningar. Har du nedsatt rörelseförmåga? Då kan du söka bidrag från Bidragsstiftelsen!

Vill du resa, gå en kurs eller börja med en ny sport? Eller behöver du ett hjälpmedel som underlättar vardagen? Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till dig med nedsatt rörelseförmåga och du kan söka för nästan vad som helst. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Läs mer och ansök här:

______________________________________________________________

Planera in RTP-dagen den 23 september

Hösten är inget man vill tänka på nu så här inför sommar och semester. Men vi vill ända redan nu flagga för att höstdagjämningen i år infaller måndagen den 23 september. Då arrangerar vi traditionsenligt RTP-dagen och uppmärksammar att vi går mot mörkare tider och vikten av att då synas i trafiken.

RTP-dagen är ett utmärkt tillfälle för Personskadeförbundet RTPs lokalföreningar att visa upp sin verksamhet.

Vi kommer att ta fram material som består av flyers och reflexer med vår logga på. Ett antal ex kommer att skickas till alla lokalföreningar i början av september. Vill ni ha mer material går det bra att beställa från förbundskansliet på info@rtp.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Robert Brunkener på tel 08-629 27 83 eller e-post: robert.brunkener@rtp.se.

_______________________________________________________________

Platser kvar till konferensen Hjärnhälsa i Skellefteå

Vi vill tipsa om konferensen Hjärnhälsa som vi är med och arrangerar. Konferensen handlar om hur hjärnan påverkas av stress. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Konferensen kommer även att belysa nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila.

I Skellefteå finns fortfarande ett antal platser kvar.

Konferensen arrangeras av Stiftelsen Peter Ericssons minnesfond för hjärnforskning, Skandinaviska Ledarhögskolan, Personskadeförbundet RTP, ABF och Sitt & Tänk.

Program samt anmälan hittar du på www.hjarnan.se

Läs nyhetsbrev från Hjärnhälsa här:

___________________________________________________

Starta en egen insamling på facebook

Nu kan du göra din egen personliga insamling via facebook till förmån för Personskadeförbundet RTPs viktiga arbete! Gör din födelsedag eller någon annan speciell händelse i ditt liv extra meningsfull genom att uppmuntra vänner och bekanta att ge bort en gåva som verkligen betyder något. Gåvorna bidrar till vårt engagemang för ett tillgängligt samhälle för alla, där medborgarna har rätt till en livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Vi vill att alla ska få tillgång till livets alla möjligheter – oavsett funktionsförmåga.

Läs mer hur du gör för att starta en insamling på www.rtp.se.

___________________________________________________

Sveriges kollektivtrafik måste funka för alla

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser mindre kollektivt än övriga befolkningen. Det beror på fler faktorer, men kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet är en av dem. Det framkommer i Trafikanalys aktuella kartläggning.

Sveriges befolkning åker allt mer kollektivt. Ett undantag är personer med nedsatt rörelseförmåga. Det pekar på risk för ökande tillgänglighetsklyftor i samhället, skriver Tom Andersson, utredare vid myndigheten för Trafikanalys i en artikel i Dagens Samhälle.

Läs artikel i Dagens Samhälle:

__________________________________________________

Öppettider på kansliet i sommar!

Under sommaren kommer växeln på förbundskansliet att vara stängd från och med måndagen den 1 juli till och med fredagen den 2 augusti. Växeln är öppen igen som vanligt från och med måndagen den 5 augusti.

Vi på förbundskansliet önskar alla en riktigt skön sommar!

 

 

 

I det här numret.

Efter ett händelserikt år är sommaren äntligen här

Ett steg närmare en centraliserad ryggmärgsskadevård

Ta del av webbinarium från ESCIFs kongress

Har du genomgått en amputation och
vill träffa en förebildscoach?

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Planera in RTP-dagen den 23 september

Platser kvar till konferensen Hjärnhälsa i Skellefteå

Starta en egen insamling på facebook

Sveriges kollektivtrafik måste funka för alla

Öppettider på kansliet i sommar!

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...