Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

FORs nyhetsbrev 2019

2019 har varit ett händelsrikt år med ännu en lyckad trädgårdsmässa i Älvsjö, en ny spännande förening, Permakultur, som har valts in i FOR, och tre projektansökningar som har beviljats finansiering. Utöver detta har FORs kansli flyttat till ny lokal. Läs mer om allt detta och mera i nyhetsbrevet.

Vi önskar er en skön och avkopplande julledighet!

För FORs styrelse
/Ulf Nilsson, sekreterare FOR 


Ny medarbetare

Bibbi Bonorden är FORs nya projektledare för Grönare Trädgård och det nordiska samarbetet om invasiva främmande arter. Läs mer om projekten nedan. Bibbi har tidigare arbetet för LRF och är utbildad trädgårdsdesigner. 
Hon nås på: bibbi.bonorden@for.se

 


FOR i nordiskt samarbete om invasiva främmande arter

Projektets styrgrupp består av Inger Ekrem och Ulf Nilsson FOR, Charlotte Garby från Dansk Haveselskap och Odd Westersjö från Norsk Hageselskab

FOR har tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Norge beviljats finansiering för projektet Invasiva främmande växter i våra trädgårdar – ett nordiskt informationsprojekt av Nordiska Ministerrådet.
Genom att skapa ett nätverk bestående av FOR, det Norske Hageselskap och Haveselskabet i Danmark kan erfarenheter delas liksom att det ges möjligheter att identifiera de kunskapsluckor som finns när det kommer till invasiva främmande växter och fritidsodlingen i Norden. Projektet har ett särskilt fokus mot att sammanställa information till fritidsodlare kring bekämpning, igenkänning och vilka växter som bör undvikas.


Under hösten har en webbenkät lagts ut i sociala medier.

Grönare Trädgård

Grönare Trädgård är ett nationellt projekt som drivs av Fritidsodlingens Riksorganisation med stöd från Naturvårdsverket. Projektets mål är att öka medvetenheten om den negativa miljöpåverkan som olika material och produkter som används av fritidsodlare kan ha på miljön och klimatet. Fokus kommer att ligga på att undersöka riskerna med, och informera om alternativ till, tveksamma plastprodukter som används i dag i våra trädgårdar. Projektet ska även undersöka hur miljö- och klimatbelastande odlingstorv egentligen är, en produkt som används  i stor mängd inom fritidsodlingen.


ERASMUS+ Vuxet lärande

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna.
– Man kan se detta som ett första försiktigt steg i vad vi hoppas i framtiden blir ett utökat samarbete mellan svensk fritidsodling och våra systerorganisationer runt om i Europa, berättar Ulf Nilsson som är sekreterare på FOR. Jag är säker på att vi kan lära varandra mycket om allt från odling till föreningskunskap. De beviljade medlen kommer täcka resor och uppehället för de som deltar.
Under hösten har FORs sekreterare jobbskuggat trädgårdsrådgivare på Royal Horticultural Society i England och lärt sig mer om hur deras organisation är uppbyggd. Sveriges Pomologiska Sällskap har varit i Belgien och deltagit på EUROPOM, en mötesarena för pomologer från hela Europa. Till våren kommer Koloniträdgårdsförbundet besök sin systerorganisation i England.


Ny satsning på att öka biologisk mångfald i våra trädgårdar

Den biologiska mångfalden utarmas i en alarmerande takt och minskningen sker över hela jordklotet. Genom att uppmuntra alla Sveriges trädgårdsägare att göra insatser för att gynna den biologiska mångfalden kan vi tillsammans göra skillnad. Alla trädgårdsägare kan göra något, oavsett storlek på trädgård och det är både enkelt och effektivt.

Det saknas dock fortfarande en bra plattform för information om biologisk mångfald i trädgården. FOR har därför tillsammans med Natursidan.se börjat samla information och guider på vår gemensamma webbplats, www.rikaretradgard.se, som initierades hösten 2019. Medverkar i satsningen gör även Sveriges Entomologiska Förening, Studiefrämjandet, Odlings-TV och Biologiska Mångfaldens Dag-iniativet.  

Medverkande projektpartners bidrar med sina expertkunskaper och med hjälp av guider, tips, filmer, artiklar och broschyrer vill vi inspirera till att göra insatser för den biologiska mångfalden i Sverige. Rikare Trädgård kommer ta fram ett diplom med enkla insatser som alla kan uppfylla i sin trädgård. Från och med 2021 kommer vi  årligen dela ut utmärkelsen “Årets rikare trädgård" till en trädgårdsägare eller odlare som är ett föredöme för att skapa biologisk mångfald på sin tomt. Varje år utnämner och uppmärksammar vi också "Årets trädgårdskryp” för att informera om ett kryp som gör nytta i våra trädgårdar. Allt innehåll sprids i våra etablerade kanaler, webbplatser och tidningar, men även på Rikaretradgard.se och i annan media.

Vi hoppas även att alla FORs medlemsföreningar vill medverka genom att publicera informationsmaterial om biologisk mångfald i medlemstidningar och hemsidor samt gärna dela information på rikaretradgard.se


Om Nordiska Trädgårdar 2019

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är samarbetspartner med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. I år hade mässan 57 789 besökare (ca 10 procent fler än 2018) och alla våra medlemsföreningar fanns med på Rådgivningsgatan. De var oss och vår kunskap som besökarna mötte när de kom till mässan via huvudingången.

Det är på denna mässa som alla våra föreningar finns samlade tillsammans. Totalt var vi 35 utställare, inklusive andra ideella systerorganisationer, på Rådgivningsgatan. Alla beredda att bistå besökarna med råd och kunskap om sina specialintressen. Rådgivning är det stående inslaget i våra montrar.

Vår gemensamma barnslinga ordnades för andra året och många av våra utställare deltog med aktiviteter av olika slag. Slingan växer och kommer att finnas med även nästa år för att ”väcka trädgårdsintresset” bland både barn och deras anhöriga. De blir fler som tar del av vår verksamhet och det är ett bra sätt att nå nya intressenter och kanske så ett trädgårdsfrö hos kommande generationer. Totalt lämnade över 500 barn in sina svar, men många ville även behålla sina stämplade dokument och finns inte med i statistiken. 

I vanlig ordning arrangerar FOR även mässans öppna föredragsprogram med omkring 160 föredrag och våra organisationer bidrar med många av dessa föredrag, ett utmärkt sätt att sprida kunskap! Nya ämnen och ingångar till ert intresseområde välkomnas!  

Mässprojektledare för FOR var och är även nästa år Lise-Lotte Björkman lise-lotte.bjorkman@for.se Ulf Nilsson, ulf.nilsson@for.se ansvarar för FORs monter


Samarbete med Impecta Fröhandel

Vi är glada att kunna berätta att Impecta Fröhandel nu erbjuder alla FORs medlemsföreningar 10% rabatt på fröer vid försäljning över nätet. Rabattkoder har skickats ut till samtliga föreningars ordföringar. Har ni inte fått något mejl med rabattkod, kontakta då Ulf.nilsson@for.se

Rabatten används genom att man anger rabattkoden i kassan på www.impecta.se (rabatten gäller enbart på nätet och ingen annanstans). Rabattkoden får lämnas ut till medlemmarna via stängda forum på nätet, medlemstidning och liknande. Läggs den ut öppet på nätet så kan Impecta komma att avvaktivera den. 

Impecta kommer även sponsra FORs barnslinga på Nordiska Trädgårdar 2020 med fröpåsar till alla barn som genomför aktiviteten. 


Informationsstöd

Glöm inte att skicka in er förenings verksamhetsberättelse, eller annat dokument, som kan stödja medlemsantalet för att få informationsbidraget utbetalt. Dokumententen skickas till Ulf.nilsson@for.se 

 

FORs kansli har flyttat

FORs kansli har flyttat under sommaren. Vår nya adress är:
Fritidsodlingens Riksorganisation 
C/O Koloniträdgårdsförbundet 
Ringvägen 9E
11823 Stockholm


Representantskapsmöte och motioner 2020

2020-års representantskapsmöte är planerat till den 29 mars i samband med Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Lokal och klockslag återkommer vi med. Medlemsföreningarna får skicka en delegat per påbörjade 3000-tal medlemmar. Kallelse och dagordning sammanställs av ordförande och sekreterare enligt FORs stadgar. Styrelsens ledamöter väljs av representantskapsmötet. De utses av medlemsorganisationerna. Riksförbundet Svensk Trädgård och Koloniträdgårdsförbundet har 2 ledamöter vardera och Sällskapet Trädgårdsamatörerna har 1 ledamot. De övriga totalt 2 ledamöter. Mandattiden är 2 år. Motioner till FOR skickar ni till ulf.nilsson@for.se senast den 15 februari 2020.


Besök oss på www.for.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter