Nyhetsbrev nr 6, juni 2019.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

Klokboken för seniorbostäder lanserad!

Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.

Klokboken omfattar ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet.

Gå in och kika på www.klokboken.nu och sprid gärna länken vidare i dina nätverk!

Se introduktionsfilmen om Klokboken för seniorbostäder

- Med Klokboken vill vi inspirera, 
bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger Lisbeth Lindahl, operativ projektledare vid Göteborgsregionen,
FoU i Väst.

Slutkonferens för projekt DIABAHS

Den 15 maj höll projekt sin slutkonferens på temat dialoger kring hållbara bostäder för seniorer där preliminära resultat presenterades, goda exempel lyftes och internationella utblickar gjordes.

Läs mer.

Presentationer från dagen.

Vad händer i projektet nu?

Rapport och artiklar

Resultaten från projekt DIABAHS kommer att färdigställas under hösten 2019 i form av en populärvetenskaplig rapport och två vetenskapliga artiklar. Rapporten kommer att läggas upp på projektets hemsida på Göteborgsregionen, Chalmers samt skickas till medverkande i projektet.

Bild: FO Peterson

Lundby park

Trygghetsbostäderna i projekt Lundbypark på Hisingen är fortfarande i planerings-stadiet. Byggstarten sker troligtvis sommaren 2019, med förväntad inflyttning under våren 2021. Trygghetsbostäderna kommer att bestå av en- och tvårums-lägenheter. En gemensam lokal planeras högst upp i huset med tillgång till en takterrass.

Tack!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medverkande som skapat förutsättningar för projekt DIABAHS. Ni har gett oss värdefulla synpunkter på vägen och bidragit med ovärderlig kunskap!

Lisbeth Lindahl

Operativ projektledare
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Nina Ryd

Projektledare
Chalmers arkitektur

Cecilia Kaan

Projektassistent
Göteborgsregionen, FoU i Väst

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion