Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Livsakademin – ny plattform för existentiellt stöd

Nu lanseras Livsakademin.se! Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom existentiellt stöd. Här kommer vi att samla utbildningsmaterial i form av videoföreläsningar, utbildningsdagar, tryckt kunskapsmaterial, poddsamtal med mera – det mesta av vilket är avgiftsfritt.

Vi skapar utbildningsmaterial inom bland annat psykisk ohälsa, själavård, suicidprevention, att förstå och möta människor i kris, kultur som kraftkälla och annat existentiellt stöd. Plattformen riktar sig till alla inom människovårdande verksamheter. Välkomna präster, lärare, vård- och omsorgspersonal, volontärer, lärare, socionomer, samt närstående och andra intresserade.

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen


Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård och existentiellt stöd

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård

Basutbildning för alla som jobbar inom vård och omsorg och som möter sjuka och närstående vid livets slut. Görs i samverkan med Nationella rådet för palliativ vård, NRPV.

Örebro 1/10

Jönköping 17/10

Smärtlindring i palliativ vård

Ökad kunskap om behandlingsstrategier och farmakologisk smärtbehandling vid diagnoser vid livets slut. Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och andra intresserade.

Gävle 11/9
Västerås 3/10

Undersköterskans roll i palliativ vård

Fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder
i allmän palliativ vård, bemötande, närståendestöd och kommunikation. För omvårdnadspersonal och arbetsle- dare inom vård och omsorg.

Mölnlycke 2/10

Bollnäs 23/10

Stockholm 28/11

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

För dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Ger grundförståelse och kunskap för att kunna skapa välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom.

Mölnlycke 3/10

Bollnäs 24/10

Stockholm 27/11

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Dagen riktar sig till sjuksköterskor, läkare och andra intresserade.

Mölnlycke 1/10

Bollnäs 22/10

Stockholm 26/11

Kultur för sinne och minne

Temadag om ökad delaktighet och livskvalitet. När vi samverkar över sektorsgränserna så att kreativa näringar verkar inom kultur, vård och omsorg, kan fler människor få möta sina sinnen, kännmening och gemenskap; innovation som ger livskvalitet. Men hur mäter man det? Hur skärper vi sinnena? Och vad betyder allt det här rent praktiskt?

Piteå 17/9

Musik i vården – vissna eller blomstra?

Välkommen till en heldag med fokus på musik för välbefinnande och livskvalitet i vård och omsorg. Tillsammans med politiker, experter, musiker och forskare lyfter vi vikten och betydelsen av kultur inom vården. Vi fördjupar oss i ny forskning, digitala kulturmöten, kulturpolitiska diskussioner och samtal med erfarna musiker.

Älmhult 8/10

Livet bakom skärmen

Temadag om psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, med fokus på nätet som både hot och möjlighet. Tillsammans med forskare, erfarna praktiker och unga influencers tit­tar vi på hur verkligheten ser ut, belyser olika typer av nätrelaterat missbruk, samt resonerar om självkänsla och hur vi kan agera som medmänniskor.

Sigtuna 12/11

Glädje eller kamp

Temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa. Temadagen riktar sig till den som i sin profession, som volontär eller närstående vuxen, möter unga människor i vardagen. Vi fokuserar på hur vi kan hitta bra sätt att samtala om psykisk ohälsa, och hur vi kan få fatt på frågor som rör självkänsla, ångest och oro.

Alingsås 5/11


Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen och Roger Norén, konserthuschef vid Studio Acusticum i New York för att möta The Met.s vd Peter Gelb och Julie Borchard-Young, ansvarig för satsningen ”The Met: Live in HD”.

Betaniastiftelsen i nytt samarbete med the Met

I ett nytt samarbete ska Betaniastiftelsen tillsammans med The Met och Studio Acusticum göra operaföreställningar 
tillgängliga för den publik som har svårt att ta sig till scener och biografer.

– Vi sätter människan i centrum för att nå ökad livskvalitet genom kulturtillgång för så många som möjligt, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

De tre parterna möttes i New York för att diskutera hur The Met kan nå publik inom vård och omsorg, samt för att fortsätta visa vägen för andra kulturinstutioner i digitaliseringen av scenkonst. Tillsammans skapar vi nu en modell som gör kulturen tillgänglig för fler människor.

The Met on demand kommer att finnas tillgängligt via Kulturarenan.se under hösten.


Närståendehäftet översätts till tolv språk

Betaniastiftelsens informationshäfte "Till dig som är närstående" släpptes 2017 och har nu sålts i över 8000 exemplar. Under hösten 2019 översätter vi materialet till tolv andra språk som talas i Sverige – för att ytterligare tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska.

– Det en angelägen satsning som fyller stora behov eftersom det inte finns något häfte för närstående i palliativ vård på andra språk i Sverige, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

"Till dig som är närstående" finns att laddas ner digitalt eller att beställas Palliationsakademin.se för 20 kronor.

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen får ny arbetande ordförande

I höst tillträder Dan Svenell, director vid Hallvarsson&Halvarsson, som arbetande ordförande för Betaniastiftelsen. Ulla Burman, som de senaste åren har varit t f direktor går i pension men sitter kvar i styrelsen.

– Jag är glad och tacksam över det utvecklingsarbetet som har gjorts och att verksamheten fortsätter i samtida former men med starka rötter från Betaniastiftelsens historia. Jag är också glad för alla sakkunniga som bidrar med kunskapsspridning, säger Ulla Burman.

Ulla Burman slutar som direktor den sista september i år.


Nytt material till kulturproducenter

Betaniastiftelsen har tagit fram materialet ”Nå ny publik genom Kulturarenan” riktat till kulturproducenter med inspiration och tips för att spela in och tillgängliggöra innehåll för den publik som inte själva kan ta sig till scenerna på grund av bland annat sjukdom eller funktionsvariation.

Att tillgängliggöra sina produktioner på Kulturarenan är gratis, enkelt och kan betyda mycket för den här publiken. Tjänsten kan också vara en värdefull resurs för personal inom vård och omsorg, samt för närstående till någon som vårdas i hemmet, för meningsfullt tidsfördriv och gemensamma aktiviteter.

Ladda ner materialet på Betaniastiftelsen.nu!


På Kulturarenan kan du bland annat se konserter från Konserthuset Stockholm.

Nu kan du följa nyheter och få tips från Kulturarenan!

Vi startar ett nytt nyhetsbrev med tips på innehåll, nyheter om tjänsten och information om inspirationsdagar. Häng med! Vill du följa nyhetsbrevet gå in på Kulturarenan.se och bläddra längst ner.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

homepagelinkedinfacebook