Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Svenskt Underhåll önskar dig en riktigt härlig sommar!


Vi behöver din hjälp!

Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt arbete med syfte att tillföra svenskt näringsliv ett mervärde utifrån ett underhålls- och driftsäkerhetsperspektiv. Vi önskar därför några minuter av din dyrbara tid för att fylla i sommarens enkät.

Detta kommer att bidra till att vi gör ännu bättre aktiviteter och fokusera på ämnen som är viktiga i din verksamhet.

Klicka på bilden nedan för att komma till enkäten. Vi uppskattar att du tar dig tid att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.Våra sponsorer för 50-årsjubileet

Vill du och ditt företag finnas med som representanter på Riksorganisationen Svenskt Underhålls 50-årsjubileum?

Som sponsor får ni den exklusiva möjligheten att under två heldagar marknadsföra er och nätverka med personer inom branschen, från både Sverige och Europa.

Vi har tagit fram olika sponsorpaket som ni kan välja mellan och som medlem har man givetvis förtur. Antalet platser är begränsat, så det är "först till kvarn" som gäller. 

Läs mer om de olika sponsorpaketen som vi erbjuder: SponsorpaketMedlemsinformation

Underhållsbloggen är en nyhet på vår hemsida. Här lägger vi upp blogginlägg om händelser som berör underhållsarbete på ett eller annat sätt.

Dessa är exklusivt för dig som är medlem i föreningen och vi rekommenderar därför att du registrerar dig på hemsidan för att kunna ta del av kommande material som vi löpande kommer att lägga upp.

Till inloggningssidan


Nomineringar till våra tävlingar

Var med och ansök själv eller nominera någon annan till våra tävlingar; Årets Underhållsledare, Årets Examensarbete och Stora Produktivitetspriset. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. I samband med Underhållsmässan 2020 kommer vi även att anordna tävlingen Maintenance Champions League.

Årets Underhållsledare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma förebilder inom branschen. Vid Underhållsmässan 2018 delades priset ut till Jimmy Öberg, Kopparbergs Bryggeri.

Underlaget till Årets underhållsledare 2020 ska bestå av en mycket utförlig rapport om den sökandes utveckling av underhållsverksamheten med avseende på metodik samt viktiga mål som har uppnåtts de senaste åren.

Vinnaren i denna kategori nomineras per automatik till den europeiska tävlingen Euro Maintenance Manager of the Year award.

Årets Examensarbete

Syftet med utmärkelsen är att stimulera högre studier, forskning och utveckling inom området underhåll och driftsäkerhet. Studerande som har utfört ett examensarbete inom detta område på en av Sveriges högskolor eller universitet inbjuds att delta i tävlingen.

Examensarbetet ska vara genomfört och godkänt under åren 2018 - 2019. En jury, bestående av representanter från högskola, universitet och svensk industri kommer sedan att bedöma bidragen.

Vinnaren i denna kategori nomineras per automatik till den europeiska tävlingen Master Thesis Award.

Stora Produktivitetspriset

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma genomförda insatser inom underhåll som har resulterat i ökad lönsamhet hos leverantörens kunder. Det är ett nordiskt leverantörspris som har delats ut vartannat år sedan 1990. Vid Underhållsmässan 2018 delades priset ut till Bauer Watertechnology.

Priset är tänkt att stimulera leverantören och dess köpare av underhållstjänster och underhållsprodukter för att bl.a. sprida kunskapen om ett resultatdrivet underhåll och tydligt visa underhållsnyttan i ekonomiska termer.

Det övergripande kriteriet vid utvärderingen av det inlämnade tävlingsbidraget är en verifierad ökad lönsamhet utifrån kundens perspektiv. Ansökan blir därmed ett mått på företagens kunskaper om effekterna av de levererade underhållsinsatserna.

Maintenance Champions League

Detta är en tävling i underhållskunskap som genomförs vid Underhållsmässan den 10 - 13 mars 2020. Tävlingen sker under två dagar och det är kostnadsfritt att delta. Varje lag ska bestå av två personer från det representerade företaget.

De tävlande lagen ska svara på ett antal flervalsfrågor, baserade på de europeiska specifikationerna från EFNMS för underhållsteknikers kunskaper.

Prisutdelningar

Prisutdelning i alla ovanstående kategorier sker i samband med Underhållsmässan i Göteborg, den 10 - 13 mars 2020.

Praktisk information

Läs mer om ansökan för:

Anmälan skickas in snarast, men senast den 31 oktober till info@svuh.se.

Till vänster: Årets Underhållsledare 2018; Jimmy Öberg från Kopparbergs Bryggeri.
Överst till höger: Vinnarna av Stora Produktivitetspriset 2018; Bauer Watertechnology.
Nederst till höger: Vinnarna av Maintenance Champions League 2018; Ola Hagman och
Martin Wahlström från Elitfönster (f.d. Inwido)


Behovet av tekniska utbildningar

Svenskt Underhåll verkar för att ständigt öka underhållskompetensen inom svenskt näringsliv. Ett viktigt steg i detta arbete är att informera företag att de lokalt måste öka intresset för utbildning inom underhåll och automation.

Gymnasieskolan har tyvärr för få utbildningstimmar för att klara hela bredden som krävs för att omfatta en modern industriutrustning. Gymnasieskolan har många bra kurser inom området, men med den allvarliga begränsningen att en elev bara ska gå 2 500 poäng under tre år när det är fullt möjligt att klara av 3 500 poäng.

Dock vill inte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öka antalet timmar eftersom gymnasieskolan är kommunalt finansierad. Utbildningsdepartementet vill inte heller skapa ett fjärde utbildningsår. Detta gör att utbildningen då måste ske inom ramen för yrkeshögskolan och med förstärkt Komvux för att fånga upp dem som valde fel inriktning eller var omotiverade under gymnasietiden.

Samordnade utbildningar

Denna utveckling tvingar fram en ny form av samordnade utbildningar. Genom en sammanslagning av Industriprogrammets utgång Driftsäkerhet och underhåll och El- och energiprogrammets utgång Automation till en ett nytt program Underhåll och automation skulle svensk industri få en slagkraftig utbildning.

Att skapa nya och snabbare anpassningar till teknikutvecklingen måste bli lättare, men då krävs en massiv påverkan om Skolverket ska ta till sig detta budskap. Här måste arbetsmarknadens olika parter hjälpa branschorganisationer som Svenskt Underhåll, ITF Automation med flera att få till en förändring.

Privata aktörer erbjuder i nuläget utbildningar inom underhåll och automation. Även om dessa endast kan tillfredsställa en del av behovet, är de mycket viktiga för att skapa förbättrade möjligheter for industrin. Även här måste en utökning ske för att tillgodose det framtida behovet av kompetent underhållspersonal.

Ökad attraktionsförmåga

Det krävs lite av en revolution för att svensk industri ska bli en attraktivare och mer intressant arbetsgivare för nästa generation. Många vuxna förmedlar budskapet att industrin är skitig och inte ger några utmaningar, vilket är en farlig utveckling.

Skolornas syokonsulenter har ofta för dålig egen kunskap om vad dagens industri kräver. Lokala initiativ har visat att det går att få fler sökanden genom relevant och bra information samt ett engagemang från företagen. Här bör dock de akademiska argumenten undvikas, erfarenheten är att det praktiska och jordnära är effektivare.

Tyvärr utbildas det alldeles för få högskole- och civilingenjörer. Dessutom är det få studerande som väljer underhåll som specialämne. Dessutom har de studerandes egna val när de söker till högskola och universitet medfört att teknikutbildningarna inte är så populära. 

Skolsystemet har ännu inte anpassats till de framtida kraven och de ansvariga har inte förstått vikten av mer teknik. UHR och Skolverket är fortfarande styrda av att det ska vara fria val inom utbildningarna. Här måste svenska staten medvetet styra mot fler tekniska kurser i alla skolformer. Det kräver dock en mycket stark påverkan från svenskt näringsliv, både på lokal och nationell nivå.

Ingemar Andréason
Svenskt Underhålls representant i Skolverkets nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!11 - 12 september - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Sundsvall
Anmäl dig här!

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

För att fira att föreningen fyller 50 år genomför vi två konferenser och olika nätverksträffar samt arrangerar en minnesvärd jubileumsbankett. Det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med andra inom branschen på ett nationellt och internationellt plan.

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm
Anmäl dig här!

16 - 17 oktober - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Borlänge
Anmäl dig här!

20 - 21 november - Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett smörgåsbord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar!

Läs mer här och anmäl dig här!

Plats: Lidingö

27 - 28 november - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Luleå
Anmäl dig här!


Torsten Ekström

En spännande första halvlek!

Nu är sommaren här! Det har varit en intensiv vår fylld av spännande aktiviteter och planering inför de kommande arrangemangen 50-årsjubileet och Underhållsdagarna 2019.

Tack vare stödet och den aktiva medverkan från våra medlemmar har vi åstadkommit så mycket tillsammans under våren!

Våra workshops, konferenser och seminarier har varit både välbesökta och mycket uppskattade, bland annat har över 150 personer tagit del av föredraget ”Lätt att göra underhåll rätt”. Vi kör vidare med detta föredrag till hösten i Sundsvall, Borlänge och Luleå.

Standardisering och certifiering

Det viktiga standardiseringsarbetet rullar vidare, både inom SIS och Svenskt Underhåll. Översättningen av den uppdaterade standarden SS-EN 13306: Underhåll - Terminologi blev klar i början av året.

I samband med detta uppdaterade vi vår handbok "Några begrepp inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar." Det är en hjälp för dig för att enkelt hålla koll på de viktigaste begreppen inom området.

Certifiering av underhållsledare och underhållstekniker enligt EFNMS-kraven fortsätter att vara efterfrågad. Under våren var det ca 60 personer som tenterade och till hösten ser det ut att bli minst lika många.

Det europeiska projektet inom ramen för Erasmus+ som ska leda till en uppgraderad certifieringsprocess fortskrider enligt plan. För närvarande arbetar vi med att ta fram tydliga kvalifikationer för de olika rollerna inom underhåll.

Föreningen växer!

Medlemsantalet ökar kontinuerligt och i dagsläget har föreningen 120 medlemsföretag. Det är en bekräftelse av vikten att ha en nationell ideell förening som arbetar med viktiga frågor inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar.

Nu kommer vi att ladda batterierna inför hösten och ser fram emot spännande aktiviteter som föreningens 50-årsjubileum, tentamen inför EFNMS-certifiering och Underhållsdagarna 2019.

Vi önskar dig en glad sommar och ser fram emot att få träffa dig vid höstens aktiviteter!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy