Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 4 maj 2019

Europeiskt samarbete ska öka kunskapen
om ryggmärgsskador

Den 27-29 maj kommer världens största kongress för personer med ryggmärgsskador till Göteborg. Det är den europeiska ryggmärgsskadeorganisationens European Spinal Cord Injury Federation, ESCIF som håller kongress. Temat är ”empowerment” genom ökad kunskap. För att uppnå detta intensifieras nu det europeiska samarbetet.

ESCIF är en samarbetsorganisation för europeiska intresseorganisationer för personer med ryggmärgsskador. Personskadeförbundet RTP är Sveriges representant i ESCIF och organiserar kongressen i samarbete med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

- Vi är övertygade om att kunskap är nyckeln till ökad autonomi och livskvalitet. Därför kommer vi att fokusera på hur vi tillsammans kan sprida kunskap mellan olika yrkesgrupper som till exempel forskare och vårdpersonal för att säkerställa att kunskapen ska komma dem som verkligen behöver den till del – personer som lever med ryggmärgsskador, säger Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP.

Läs pressmeddelande från Personskadeförbundet RTP: 2019-05-21 Europeiskt samarbete ska öka kunskapen om ryggmärgsskador

___________________________________________________ 

Förslag om nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård ute på remiss

Ett viktigt och prioriterat påverkansarbete som pågått sedan början av 90-talet är påverkansarbetet för Centraliserad Ryggmärgsskadevård. Socialstyrelsen har nyligen skickat ut ett underlag på remiss för beslut om nationell högspecialiserad vård, inom vårdområdet Ryggmärgsskador. Som remissinstans har Personskadeförbundet RTPs förslag varit helt avgörande i frågan. Nu hoppas vi på att äntligen få se ett konkret resultat av det påverkansarbete vi så enträget bedrivit.

Vården för ryggmärgsskadade personer är ett av flera områden som föreslås bli nationell högspecialiserad vård. Enligt Socialstyrelsen ska ryggmärgsvården bedrivas på totalt fyra enheter som ska tillgodose det komplexa vårdbehovet som personer med förvärvad ryggmärgsskada har. Förslaget har nu lagts ut på remiss för synpunkter till och med den 5 juni 2019.

Läs mer om högspecialiserad vård på Socialstyrelsens webbplats. Där kan du också hämta information om hur du kan lämna synpunkter under remisstiden.

 


Påminnelserna för medlemsavgiften

Personskadeförbundets nya medlemssystem är i drift sedan slutet på februari. Övergången till det nya systemet har lett till en senare medlemsavisering än vanligt. I mars skickades avierna ut per e-post till alla som registrerat sin e-post adress hos oss. Alla andra har fått sin avi per post.

En påminnelse till de som inte betalat sin avgift har också gått ut, denna gång endast per post. Runt den 24 maj kommer förbundskansliet skicka ut en sista påminnelse per sms.

Brevet med påminnelsen innehåller en avi som kan användas för att betala precis som vanligt.

Betalningen görs till BG 5023-1471/Payer som administrerar inbetalningen. Glöm inte att ange OCR-numret. Du kan också betala med Swish eller kreditkort på medlemssidan minsida.rtp.se.

Där kan du ändra dina personliga uppgifter, se dina fakturor och mycket mer.

Klicka på Logga in som medlem för att komma till minsida.rtp.se. Du som vill bli medlem klickar på Bli medlem. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta förbundskansliet på 08-629 27 80 eller info@rtp.se.

Här hittar du information om hur minsida.rtp.se fungerar:

__________________________________________________

Marina Carlsson omvald i styrelsen för Funktionsrätt Sverige

Marina Carlsson, ordförande i Personskadeförbundet RTPs styrelse, blev på Funktionsrätt Sveriges kongress den 16 maj omvald som styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige. Marina fick förtroendet för uppdraget i ytterligare två år.

Funktionsrätt Sverige har under två dagar hållit kongress i Haninge. Kongressen öppnades av socialministern Lena Hallengren och var under första dagen tillgänglig för externa intresserade. Till styrelseordförande i Funktionsrätt Sverige omvaldes Elisabeth Wallenius för de kommande två åren. Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund.

____________________________________________________

Vem ska få din röst i EU-valet?

Nu är det bara några dagar kvar till EU-valet den 26 maj. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Personskadeförbundet RTP vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt och alla människors lika värde. Funktionsrätt Sverige har ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier. Du hittar dem nedan:

https://funktionsratt.se/vart-arbete/europavalet-2019/8110-2/

https://www.europaportalen.se/teman/eu-valet-2019 publiceras namnen på de som har sagt att de vill kandidera.

____________________________________________________

Ny generaldirektör för Inspektionen
för vård och omsorg

Regeringen utsåg igår Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon tillträder sin tjänst den 24 juni.

–IVO är en viktig myndighet för att stärka tilltron till och öka likvärdigheten i svensk hälso- och sjukvård samt socialtjänst. För detta uppdrag är givetvis en skicklig ledning grundläggande. Därför är jag glad att regeringen idag har utsett Sofia Wallström till ny generaldirektör, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs pressmeddelande från Regeringskansliet:

___________________________________________________

Bristen på arbetsterapeuter ökar

I ett debattinlägg på nyhetsportalen Altingen slår Arbetsterapeuternas ordförande Ida Kåhlin larm om att bristen på arbetsterapeuter växen. Hon uppmanar högskoleministern och lärosätena att ta sitt ansvar.Hon lyfter också att Sverige tidigare fått skarp kritik för sitt arbete med att uppfylla FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs debattartikel från Altinget här:

___________________________________________________

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Bidragsstiftelsen har nu öppnat upp för årets ansökningar. Har du nedsatt rörelseförmåga? Då kan du söka bidrag från Bidragsstiftelsen!

Vill du resa, gå en kurs eller börja med en ny sport? Eller behöver du ett hjälpmedel som underlättar vardagen? Bidragsstiftelsen delar ut bidrag till dig med nedsatt rörelseförmåga och du kan söka för nästan vad som helst. Sista ansökningsdag är den 1 september.

Läs mer och ansök här:

__________________________________________________

Lång resa mot patientcentrerad vård

Sverige står inför en lång förändringsresa om vi på allvar vill att hälso- och sjukvården ska vara centrerad kring den enskilda patienten och dennas behov. Exakt hur stor förändring det handlar om har nog ganska få insett. Det säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Vårdanalys, i en intervju för LIFe-time.se

Läs artikeln här:

___________________________________________________

Bättre statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.– Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet och trygghet i samhället.

.Läs pressmeddelande från Socialdepartementet:

 __________________________________________________

Stationsledsagning.se – enklare resor för dig med funktionsnedsättning

För att göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att resa har Trafikverket tagit fram hemsidan stationsledsagning.se. Här kan du hitta information inför din resa, läsa om hur ledsagning fungerar och hur man beställer den.

https://www.stationsledsagning.se/

___________________________________________________

Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt

Styrutredningen för funktionshinderspolitikens förslag innebär tyvärr en upprepning av gamla och uttjänta arbetssätt. Betänkandet saknar dessutom den skärpning av den politiska styrningen som behövs för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna genomföras, skriver ordförandena för Funktionsrätt Sverige och Lika Unika.

Läs debattartikel från Dagens Samhälle:

_____________________________________________________

Bristfällig kunskap om smärtbehandling
hos kvinnor

Trots att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor än män saknas vetenskapliga utvärderingar om hur kvinnor med långvarig, muskuloskeletal smärta ska behandlas. Det konstaterarStatens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU i en ny rapport som regeringen gett myndigheten i uppdrag våren 2018. Rapporten ska ge en bild av de senaste årens forskning om utredningsmetoder för en effektiv behandling. SBU skriver vidare i rapporten att det inte heller finns några vetenskapliga sammanställningar om exempelvis multimodal rehabilitering som används inom svensk smärtvård.

SBU:s rapport visar att det överlag saknas översikter om forskning om insatser inom arbetsterapi och socialt arbete för att behandla smärta. Enligt SBU är de översikter som finns bristfälliga och därmed också kunskapen om utredningsmetoder för effektiva behandlingar.

___________________________________________________

Långsam och tydlig talsyntes ökar tillgänglighet

Företaget ReadSpeaker och Afasiförbundet har utvecklat en extra långsam och tydlig talsyntes. Hjälpmedlet förvandlar text på exempelvis datorer eller läsplattor till tal och är ett viktigt stöd för personer som har svårt att läsa vanlig text. Den nya talsyntesen gör att digitalt innehåll blir mer tillgängligt bland annat för personer med förvärvad hjärnskada, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dyslexi eller synskada. Personskadeförbundet RTP har varit delaktigt i projektet genom att förmedla våra medlemmars behov av en bättre talsyntes.

Den nya långsamma talsyntesen har testats av personer med olika funktionsnedsättningar. Genom det har utvecklarna bland annat fått kunskap om hur långsamt rösten behöver tala för att så många som möjligt ska kunna förstå. Afasiförbundet använder det nya hjälpmedlet nu på sin webbplats www.afasi.se.

___________________________________________________

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas på arbetsmarknaden

Många kvinnor med funktionsnedsättning har inkomster som inte räcker för att försörja sig själva och eventuella barn. Det visar en ny rapport som Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet presenterar för regeringen 15 april.

Läs pressmeddelande från Jämställdhetsmyndigheten:

___________________________________________________

Ny kanslichef på förbundskansliet

Den 20 maj började Fredrik Canerstam som kanslichef på Personskadeförbundet RTPs förbundskansli. Han efterträder Agneta Rönnqvist som nu går i pension.

Fredrik kommer närmast från DHR där han arbetat med press och organisationsutveckling. Han har mångårig erfarenhet från organisations- och föreningsvärlden.

Vi hälsar honom hjärtligt välkommen.

Fredrik nås på telefon 08-629 27 94 eller per e-post: fredrik.canerstam@rtp.se.

_____________________________________________________

Planera in RTP-dagen den 23 september

Hösten är inget man vill tänka på nu så här inför sommar och semester. Men vi vill ända redan nu flagga för att höstdagjämningen i år infaller måndagen den 23 september. Då arrangerar vi traditionsenligt RTP-dagen och uppmärksammar att vi går mot mörkare tider och vikten av att då synas i trafiken.

RTP-dagen är ett utmärkt tillfälle för Personskadeförbundet RTPs lokalföreningar att visa upp sin verksamhet.

Vi kommer att ta fram material som består av flyers och reflexer med vår logga på. Ett antal ex kommer att skickas till alla lokalföreningar i början av september. Vill ni ha mer material går det bra att beställa från förbundskansliet på info@rtp.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Robert Brunkener på tel 08-629 27 83.

______________________________________________________

Stort intresse för vårt poliomaterial

För ett år sedan lanserade förbundet ett nytt informationsmaterial om polio. Materialet har skickats ut till alla lokalföreningar. Information om materialet skickades också till alla medlemmar som haft polio vilket har genererat många beställningar. Nu har vi tryckt upp fler broschyrer.

Materialet består av fem olika broschyrer:

- Polio – värt att veta
- Polio och motion
- Polio – smärtstillande medicin
- Polio och medicin
- Polio - goda råd om urinering

Texterna i dessa broschyrer har vi fått tillåtelse att översätta till svenska samt anpassa till svenska förhållanden av Polio Föreningen i Danmark, vilket vi är mycket tacksamma för.

Materialet är kostnadsfritt för medlemmar och lokalföreningar och går att beställa från förbundskansliet på e-post: info@rtp.se eller på telefon 08- 629 27 80.

Du hittar även materialet som pdf här:

_________________________________________________________________

Vill du träffa en av våra förebildscoacher?

Coachprojektet är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Personskadeförbundet RTP. Projektet handlar om att personer som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerade får träffa en coach med egen skadeerfarenhet – det vi i projektet kallar för förebildscoach.

Dessa förebildscoacher tror vi kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt. En förebild är trovärdig. En coach ser möjligheter. Denna kombination är unik.

Nu vänder vi oss till dig som står inför en amputation eller som nyligen blivit amputerad, och känner att detta kan vara något för just dig. Intresserad? Då är du välkommen att höra av dig till coaching@rtp.se. Du kan också ringa oss på telefon 08-629 27 85.

Mer information finns på www.rtp.se eller på Facebook: Amputation, Personskadeförbund RTP.

 

 


 

I det här numret.

Europeiskt samarbete ska öka kunskapen om ryggmärgsskador

Förslag om nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård ute på remiss

Påminnelserna för medlemsavgiften

Marina Carlsson omvald i styrelsen för Funktionsrätt Sverige

Vem ska få din röst i EU-valet?

Ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg

Bristen på arbetsterapeuter ökar

Ansök om bidrag från Bidragsstiftelsen

Lång resa mot patientcentrerad vård

Bättre statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

Stationsledsagning.se – enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Funktionshinderspolitiken
utvecklas bakåt

Bristfällig kunskap om smärtbehandling hos kvinnor

Långsam och tydlig talsyntes ökar tillgänglighet

Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas på arbetsmarknaden

Ny kanslichef på förbundskansliet

Planera in RTP-dagen den 23 september

Stort intresse för vårt poliomaterial

Vill du träffa en av våra förebildscoacher?

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...