Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.3 2019


Hare Krishna!
Nu är våren här!

Av Malyahari-kunda dasi

Våren kom ungefär med samma dramatiska intåg som förra året. Ett par veckor efter att den sista isen smält på vår sjö Ogan så har det redan varit riktigt sommarväder vissa dagar. Bland tydliga vårtecken märks i synnerhet febril aktivitet i grönsakslanden och lekfulla barn som spelar brännboll. Det kommer lite fler gäster till söndagsfesterna och det känns som det har blivit lite mer fart på oss alla.

För tillfället gästas Almvik av Bhakti Raghava Swami som ger intressanta föredrag på temat "Vedisk sociologi".
I det vediska samhället är korna oerhört viktiga. Både de andliga, praktiska och ekonomiska angelägenheterna kopplas på ett eller annat sätt till korna. Krishnarörelsen introducerade kobeskydd redan för ca 40 år sedan i Sverige och vi hoppas kunna fortsätta länge till. För att vi ska kunna det så är det viktigt att vi har rätt man på rätt plats förstås. Det kryllar inte precis av koherdar numera, men vi har haft turen att träffa på en entusiastisk hängiven som har en del trevliga idéer och som vi hoppas kommer att trivas i rollen som huvudkoherde. Han heter Rasacarya das och är ungersk-tjeck. Bhaktin Noora från Finland som hjälpt till med korna sedan november fortsätter också. Vi kommer förstås rapportera framöver om hur det går!

Bhakti Raghava Swami

Titta gärna på filmen där Bhakti Raghava Swami talar om Almviks gård

youtube

Vårstädning

Lördagen 27 april gick den årliga vårstädningen av stapeln. Många hängivna, både barn och vuxna, hjälptes åt att göra fint kring templet och även på andra platser runtom Almvik.
Det blev en glad och munter  stämning och dessutom fick vi mycket gjort! Efteråt bjöds alla på soppa och lasagne samt kaka med glass som lagats av Paramesvari dasi och Srivatsa dasi. Vi konstaterade som vanligt att vi borde ha flera gemensamma aktiviteter i denna stil här på Almvik!


Tillfredställelse - enkelt leverne börjar inifrån

Av Jayesa das

"Människans välstånd blomstrar på grund av naturens gåvor och inte på grund av stora industrier. De gigantiska industrierna är resultatet av ett gudlöst samhälle, och de fördärvar människolivets ädla syfte.” (Srila Prabhupada)

Syftet med människolivet är att återupprätta vår förbindelse till vårt ursprung - Sri Krishna, men i denna mörka tidsålder glöms detta syfte helt bort och ersätts med ekonomisk utveckling och sinnesnjutning. På basis av denna förvrängda livsfilosofi exploateras naturens resurser med förhoppningar om att detta ska förbättra människans liv, men i verkligheten bryter vi mot naturens lagar och orsakar störningar. Vi bör lära oss att vara tillfredsställda med naturens gåvor och använda vår dyrbara energi för att uppnå livets fulländning. Det är en vedisk princip att allting tillhör Gudomens Personlighet, och vi har tillåtelse att utnyttja naturens gåvor så mycket vi behöver, men om vi tar mer än vi behöver orsakar vi disharmoni och trasslar in oss i karmas spindelnät.

 "Ju mer vi försöker exploatera den materiella naturen enligt våra njutningsnycker, desto mer kommer vi att drabbas av återverkningarna från dessa försök att exploatera."

Moderna civilisationen befinner sig i djup okunnighet vad gäller livets syfte. Vi hoppas kunna behärska naturen, men i själva verket fängslas vi allt mer av hennes stränga lagar. Krishna har skapat världen så att alla kan leva gott och uppnå livets syfte, men istället försöker vi manipulera naturen för att få den att göra som vi vill. Men detta är illusion. Vi kan aldrig bli mästare över naturen. Naturen är vår moder; hon upprätthåller oss. Utan regn, utan sol, utan syre, utan jorden så kan vi inte leva. Själva önskan att exploatera jorden och härska över naturen kommer från vår rebelliska attityd gentemot Krishna. Vi tror vi har bättre intelligens än Krishna och att det är vår plikt att manipulera naturen för att få den att göra vad vi vill. Men faktum är att naturen fungerar bra som den är, och har gjort i miljontals år. Naturen fungerar mycket bättre utan människans stolta och uppblåsta försök att bemästra henne. Idag ser vi hur människans dåraktiga teknologiska så-kallade framsteg orsakar förorenade sjöar, förorenade hav, förorenad luft, förorenat vatten, förorenad mat. På grund av okunnighet utför vi "ofördelaktiga, hemska handlingar, ämnade att förstöra världen." Är detta framsteg? Vi skadar inte bara naturen, utan i sin tur även oss själva, eftersom vi beror på naturen. Vad kan vara mer dåraktigt än att orsaka skada mot sig själv?

"Den handling, som utförs i illusion, utan hänsyn till skrifternas anvisningar och utan hänsyn till framtida konsekvenser eller till våld och lidande som andra utsätts för, sägs vara i okunnighetens kvalitet." (Bhagavad-gita 18.25)

Srila Prabhupada ger ett alternativ: istället för att försöka härska över naturen bör vi underordna oss hennes lagar och leva i harmoni med dem. Istället för att orsaka vår egen förintelse endast för artificiell lyx, bör vi leva ett enklare liv där vi beror på naturens gåvor i form av "säd, grönsaker, frukt, floder, bergarter med ädelstenar och mineraler samt pärlor i havet... Vattnet i floderna skänker näring åt fälten, och det finns mer än vad vi behöver. Mineraler bildas i bergen och ädelstenar i haven. Om människosamhället har tillräcklig tillgång till säd, mineraler, ädelstenar, vatten, mjölk m m, varför behöver det då trakta efter att driva fruktansvärda industrikomplex på bekostnad av ett antal olyckliga arbetares möda?"

För att uppnå detta måste vi först och främst utveckla santuṣṭaḥ - tillfredsställelse. I Bhagavad-gita säger Krishna att tillfredsställelse är en del av det inre sinnets självtukt, och i Srimad Bhagavatam säger Narada Muni att tillfredsställelse är en av principerna som bör följas av alla människor. Srila Prabhupada ger följande översättning av santoṣaḥ (SB 7.11.8-12): "varande tillfredsställd med det som erhålls utan svåra bemödanden." Om vi vill återgå till enkelt leverne måste vi lära oss konsten att vara tillfredsställda, och inte, "varande piskade av våra sinnen, tvingas leva som knähundar för att tillfredsställa våra sinnen" (SB 7.15.18). Och om vi tvekar på grund av rädsla att förlora vår glädje genom sådan strikthet, så försäkrar Narada Muni oss om att "den som är nöjd och tillfredsställd och som sammankopplar sina handlingar med Krishna, som finns i allas hjärtan, kan åtnjuta transcendental lycka utan att göra några bemödanden för sitt uppehälle." Snarare är det så att en girig person som drivs av sina sinnen aldrig kan uppnå glädje: "Var finner man sådan lycka hos en materialistisk person som drivs av lusta och girighet och därför färdas överallt med en önskan att skaffa rikedomar?" (7.15.16)

Krishna ställer en liknande retorisk fråga i Bhagavad-gita: aśāntasya kutaḥ sukham: "hur kan lycka utan frid existera?"

Så människan bör sträva efter att uppnå livets verkliga syfte, och, för att hålla kropp och själ samman, leva ett enkelt liv. Om vi lär oss konsten av santoṣaḥ, tillfredsställelse, kan vi leva gott, bero på naturens gåvor, beskydda korna och minnas Krishna i alla våra aktiviteter, och på så vis uppnå livets fulländning. 


SNC-möte på Almvik

Den 6 april träffades medlemmarna i SNC-rådet
(Swedish National Council) på Almvik.

Det Nationella Rådet möts tre gånger per år och diskuterar gemensamma angelägenheter relaterade till spridandet av Krishnamedvetande i Sverige.

Den 5 april, dagen före SNC-mötet, träffades också SRC-rådet (Scandinavian Regional Council) med följande medlemmar:
Från Sverige: Smita Krishna Swami, Brahma Muhurta das, Janeshvara das, Janananda das, Locan das Thakur das, Mukunda das, Tapas das
Från Danmark: Lalitanatha das, Jai Krishna das,
Från Norge: Mahabhavi das, Vaishnavi dd, Bh Ravi
Vår GBC för alla tre länderna, Praghosa das, närvarade också på båda mötena.
Nästa möte hoppas vi att även Island och Finland representeras


Besök av skolklasser 

Två skolklasser gästade Almvik i början av maj, från Norrköping och Linköping. Efter föredrag och frågestund blev det rundvandring på Almvik med besök hos korna, Janmanalaya prabhus ateljé, Astasakhi dasis trädgård, Anjaneya das växthus och Srivatsas dasis bageri. De fick också smaka  fin prasadam lagad av Lokanatha das, samt vara med om en arati-ceremoni med kirtan. De var väldigt nöjda och planerar redan att komma med fler grupper nästa år!


Monthly Sankirtan Festival 12 april

Av bhakta Peter

Vi var en liten trogen skara hängivna som begav oss till Gamla Stan. I början av Västerlånggatan satte vi upp vårt bokbord och hade sittande harinam. Bhaktin Elsa hade förberett stora mängder nåd från Sri Sri Panca-tattva i form av kakor och bhakta Andre distribuerade burfis med stor entusiasm. Vi avslutade festivalen på Brahmakund med extatisk kirtan, föredrag om Sri Ramanujacarya och prasadam, bestående av ris, sabji och sötsaker.

Nästa Monthly Sankirtan Festival är snart här och vi letar redan efter nästa plats för leverans av Herren Caitanyas nåd. MSF är ett underbart tillfälle att tjäna Herren Caitanyas sankirtanrörelse tillsammans. Den 12 april fick ett antal själar påbörja sin andliga resa, och i maj ska det bli fler!


Bhagavad-gita 9:26

(Bhagavad-gita som den är)

"Om någon med kärlek och hängivenhet offrar Mig ett löv, en blomma, en frukt eller vatten,
tar Jag emot hans offer"


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.