Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Armeka AB

Hej alla ESD-intresserade!

1. Försommarspurt – intensiv utbildningsperiod i maj!
2. Koordinera ESD-skyddet – utbilda en koordinator!
3. ESD-skyddsplan.
4. Värdekedjan, därför måste du revidera kund och leverantör.
5. Nya utbildningar och allt mer engelska.

Försommarspurt – intensiv utbildningsperiod i maj!

Datum för våra öppna utbildningar finns längst ned i detta nyhetsbrev. Närmaste tillfälle är i Malmö 14-15 maj och strax därefter i Göteborg 16-17 maj. Om inget av datumen/platserna passar just er så kommer vi gärna till ert företag för att hålla utbildning på plats.

Läs texten nedan om varför du ska utbilda minst en koordinator!


Koordinera ESD-skyddet – utbilda en koordinator!

Vi har sagt det tidigare och trycker på igen. För att långsiktigt bli framgångsrik krävs en struktur. Dvs någon som har som uppgift att hålla ESD-skyddet inte bara vid liv utan att även bygga upp det inför framtiden. Som konsulter ser vi varje vecka hur företag tappar fokus och tror att leverantörer, till exempel av i produkten ingående komponenter men även leverantörer av produktionsmaterial inte lever upp till kraven. Förra veckans bottennapp är att fabriksnya ESD-stolarna inte mäter godkänt vid ankomstkontroll samt att rullbanorna till monteringslinorna som företaget betalt någon halvmiljon för är i uppladdningsbart material och inte gör någon nytta. Kommentaren ”men leverantören sa ju att det var ESD” har uttalats allt för många gånger. Det är bara ni själva (du?) som ska ha ansvaret för er produktion. Det kostar stora pengar att göra fel. Utbilda någon som har ansvaret och ge denne tid och befogenhet. Vi håller koordinatorutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 2019 kommer att bli koordinatorns år!


ESD-skyddsplan.

Grunddokumentet som bygger upp ett strukturerat skydd och ger koordinatorn ett konkret system att arbeta med. Har ni en ESD-skyddsplan eller chansar ni nu med er egen och kundernas kvalitet? Vi hjälper dig att utforma dina interna dokument. För att citera Lunkan i schamporeklamen; ”That´s what we do!”. Ring Patrik på 0702-172 260 och diskutera. Det samtalet kostar inget men kan bli ett av dina mest lönsamma!


Värdekedjan, därför måste du revidera kund och leverantör.

Egentligen säger det väl sig självt? Men gör ni det i praktiken eller litar du på att ”någon annan har koll”? När vi gör revisioner ställer vi alltid frågan om detta görs och svaret är nedslående ofta ”nej”. Att inte ha kontroll på sin kvalitet är som att strunta i att försäkra eftersom ”det kostar så mycket och det brinner ju inte hos oss…”. Vi har under våren sett prov på hur illa det kan gå. Vi hjälper dig gärna att slippa ”tro att…”, vi kan utbilda dina kvalitetsrevisorer och naturligtvis tillsammans med dig även revidera dina leverantörer. Vi tycker nog att du ska steget och ta kontroll över vad som händer där du inte ser. Patrik är ansvarig för revisioner och tycker om att förbättra. 


Nya utbildningar och allt mer engelska.

Det här har vi talat om länge, kanske så länge så att du tröttnat på att läsa om det? Nu händer det i alla fall. Och det är ju som vanligt våra större kunder som driver på. Vi jobbar med kända varumärken som gradvis lyfter ESD-skyddet i sitt kvalitetsarbete. Under sommaren kommer vårt utbildningsutbud att utvecklas med nya utbildningar. Vi kommer att erbjuda kurserna på både svenska och engelska i allt högre grad. Våra klassiska utbildningar ”ESD-grund” och ”ESD-repetition” kommer att uppdateras samt anpassas i tid för olika personalgruppers behov för att bli effektivare. Vår auditutbildning för kvalitetsrevisorer kommer att erbjudas även som öppen utbildning efter att hittills bara bedrivits företagsinternt. Vi sätter ihop korta effektiva informationsutbildningar för chefer och ledningsgrupp för att kunna knyta ihop kommunikationen mellan ledning och produktion. Vi kommer även att fördjupa våra utbildningar mot säkerhet inom EX-miljöer, dvs där urladdning av statisk elektricitet är en farlig tändkälla. Slutligen kommer vi att under hösten skapa en öppen allmän kurs om vad statisk elektricitet är, helt riktad mot våra nya områden inom bygg- och materialteknik, komfort-ESD och för den allmänt vetgirige eftersom vi nästan dagligen får frågor från dessa områden. Det ser spännande ut!


ESD-Koordinatorutbildning

ESD-Grundutbildning

ESD-Repetitionsutbildning


Exempel på bra ESD-skydd!

Dessa företag har valt att utveckla sitt ESD-skydd i långsiktig förbättring med hjälp av Armeka. Det innebär att mätning av all skyddsutrustnings funktion görs regelbundet och/eller andra ständigt förbättrande åtgärder genomförs i ett seriöst kvalitetsarbete.
Listan på företag fylls på med fler goda exempel allt eftersom och presenteras i kommande nyhetsbrev.

Atlas Copco Industrial technique AB
Saab Dynamics
Flir Systems
Consilium Marine & Safety
Cabinova
Olsbergs Electronics AB
Fagerhults Belysning AB


homepage

Box 10076, 121 27 Stockholm-Globen
Telefonväxel: 08-645 10 75
www.armeka.se - info@armeka.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.