Nyhetsbrev nr 32 från Sveriges unga akademi, april 2019. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Johan Wingborg/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Johan Wingborg/SUA

Nyss hemkommen från två dagar i Luleå med akademin surrar hjärnan av idéer och hjärtat är varmt av allt engagemang från ledamöterna och generositeten från landshövding Björn O. Nilsson som var vår värd.
     Fyra gånger om året möts hela akademin för internat och det är då ”allting händer”. Under två intensiva dagar diskuterar ledamöterna forskning och forskningspolitik, planerar nya aktiviteter och gör studiebesök. Den här gången hade vi också förmånen att få träffa Birgitta Bergvall-Kåreborn – rektor vid Luleå tekniska universitet – och samtala om framgångsrikt samarbete med industrin, modigt akademiskt ledarskap och forskningsfinansiering.
     Vetenskapsfestivalen i Göteborg, utbytesprogrammet med riksdagsledamöter, möte med unga akademier från Norden-Baltikum och kortfilmstävling tillsammans med LadyBug Festival och barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö, är några av de aktiviteter som vi hunnit med under våren. Inspirationen och planeringen har skett vid tidigare akademimöten. Vad som blir resultatet av diskussionerna i Luleå vet vi inte än, men jag har på känn att det kommer att bli riktigt bra. När hela akademin möts uppstår en kritisk massa av kreativitet och engagemang och då händer det saker!
     Nu närmast händer en vetenskaplig salong i Stockholm om att stå upp för det vetenskapliga perspektivet i samhällsdebatten och ett symposium tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien om att identifiera banbrytande forskning. Två viktiga ämnen som berör och engagerar, vilket är precis det som Sveriges unga akademi alltid vill göra!

Anna Wetterbom Foto: Johan Wingborg/Sveriges unga akademi

VD Anna Wetterbom


Forskarmöten

Tipsa unga om att söka till Forskarmöten

– Sveriges unga akademis populära sommarforskarskola för gymnasieungomar, sprid gärna till personer i ditt nätverk!

Läs mer »


For Women in Science 2019

For Women in Science-pristagare firades


BUFF Filmfestival
Foto: Simon Bendroth

Akademin på filmfestivalen för barn och unga i Malmö


Akademimöte i Luleå Foto: SUA

Akademimöte i Luleå


Karl Wennberg, Steffi Burchardt och Katarina Wadstein MacLeod
Karl Wennberg, Steffi Burchardt och Katarina Wadstein MacLeod

Akademipodden om superhjältar

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Unga akademier i Norden och Baltikum i gemensam workshop

Läs mer »


Hanne Fjelde, Aryo Makko

Fika i riksdagen om krig och fred  

Läs mer »


Jury utställningen unga forskare

Final i Utställningen Unga Forskare

Läs mer »


STRUT seminarium VR

Uppstart för årets nätverksprogram för forskare och politiker

Läs mer »


Remissvar

Remissvar Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige 

Läs mer »


Pia Sandvik VD RISE
Pia Sandvik VD RISE

Forsknings-institutens roll – Akademin och SULF fortsätter sin forskningspolitiska seminarieserie 

Läs mer »


Foto: Greger Hammarin

Akademin på Vetenskaps-festivalen

Läs mer »


Anders Broström Foto: SUA
Anders Broström

Framtidens styrning av universitet och högskolor – Del tre i forskningspolitisk seminarieserie

Läs mer »


Alumniinternat Foto: Helena Sandberg

Alumniinternat om akademiskt ledarskap

Läs mer »


M87 Bild: Event Horizon Telescope
Bild: EHT

Josefin Larsson om det allra första avbildade svarta hålet

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt

Så här hanterar vi dina personuppgifter (GDPR)
 Vänligen kontakta akademins VD Anna Wetterbom om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.