Bo-brev från BRF Bageriet 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

BRF BAGERIET 2

MARS 2019


Hej i husen!

Det stormar ute men våren är trots allt här! I det här bobrevet ber vi er "save the date" inför kommande årsmöte, vi påminner om vikten av att vi får in era ventilationsrapporter, vi ber om tips på fönsterputsmagi samt uppdaterar med smått och gott som hänt sedan sist!


Ventilation

I december månad delade vi ut formulär och informerade om vikten av att fylla i rapporten med upplevda doft-/luftavvikelser. Mätningen startade i mitten av december och avslutas 31 mars. 

Vid en jämförelse i halvtid mellan styrelsemedlemmar så har några fulltecknade noteringar nästan dagligdags medan andra noterat enstaka avvikelser under en månad. Det gör inte problematiken enklare men vi räknar med att vi kan utläsa gemensamma nämnare när vi fått in samtliga rapporter.

Lämna gärna in dina rapporter från december, januari och februari redan idag. Styrelsens postbox hittar du i Helsingborgsgatan 14. Ditt underlag behövs till den oberoende expert / besiktningsman som anlitas till femårsbesiktningen.


Hyra ut?

Vi vill påminna om att andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen. Vill du hyra ut din lägenhet vänder du dig till styrelsen som avslår eller godkänner för kortare perioder - vanligtvis som mest ett år i taget och det förutsatt att du har giltigt skäl. En mindre kostnad tillkommer för administration och hantering. Du blir formellt hyresvärd och tar ansvar för att dina hyresgäster följer föreningens stadgar och regler. Hyresgäster är välkomna att anmäla sig till Bobrev, Facebookgruppen och trivselarrangemang men har ingen rösträtt på årsstämman. 


Lås och bom

Det händer att starkare, slankare och yngre individer än undertecknad ledamot pressat sig mellan grindhalvorna på den svarta bilgrinden in på vår gård. Vi har nu i överenskommelse med samfälligheten (Bageriet 1 + Bageriet 2 + Balder som äger Coop fastigheten) låtit montera en stark magnet som ska göra detta omöjligt.

Duvparet Dick och Dolly verkar nu tröttnat på vårt allt mer taggiga entréparti och har flyttat vidare - dock utan att flyttstäda efter sig. Detta kommer i enlighet med föreningens stadgar vidarefaktureras paret.

Obehöriga har på senare tid vid ett par tillfällen tagit sig in i miljörummet och lämnat det i en röra. Vi har nu installerat en automatisk dörrstängare för att säkerställa att dörren inte står öppen av misstag. Vi hoppas det löser problemet. 


Garanti

Vi påminner om att garantitiden på material, inredning och maskinell utrustning löper ut 2019-06-26. Tänk på att anmäla skador som du bedömer som garantiärenden i god tid. 

Inom kort kommer vi även be dig lista ärenden som ska belysas och kräver åtgärd i anslutning till femårsbesiktningen. Vad finns dokumenterat efter tvåårsbesiktningen? Vad återstår att åtgärda? Finns det nya sprickor? Har du missfärgat kakel? Defekta maskiner? Vassa fönsterbleck? Annat? Inventera och punkta ner redan nu!


Stökigt hemma?

Vi har lite olika känsla och intresse för ordning och reda och gör precis som vi vill bakom våra stängda dörrar. På gemensamma ytor så får vi skärpa till oss och respektera regler. Till exempel är det inte tillåtet och inte trevligt att mötas av soppåsar som står på transit i trapphuset, av skor utanför dörrar, kartonger i gångar till förråd och liknande. Förutom de rena trivsel/städ- och hygien skälen så finns en uppenbar brandrisk. Ordförande i föreningen är brandskyddsansvarig - ett "frivilligt" ansvar som kan kännas tungt att axla. Låt oss hålla utrymningsvägar fria, minska brandrisken, skona grannar och rädda ordförandens nattsömn. Den lilla rebellen i oss får nöja sig med att som värst sätta ett flottigt pannavtryck på hisspegeln efter en hård dag på jobbet. Är vi överens om det? 


Ny försäkring

Försäkringen som vi har via Folksam är uppsagd per den 31 mars 2019. Styrelsen har upphandlat och tecknat en motsvarande försäkring inkluderande bostadsrättstillägg och styrelseansvar hos Länsförsäkringar. Den nya försäkringen träder i kraft 1 april 2019. Kontaktuppgifter och villkor kommer inom kort att finnas på hemsidan. 

People vector created by rawpixel.com - www.freepik.com


Årsstämma

I skrivande stund färdigställs årsredovisningen för granskning av revisorerna. Vi återkommer med mer information och formell kallelse när det är dags men vill redan nu be er boka tisdagen den 7 maj kl 18,00. Lokal är bokad på MAF Malmö amatörteater Forums lokal Thea/Barbro i Ungdomens hus på Norra Skolgatan 10B. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars för att vi ska kunna behandla dem och få med dem på dagordningen. 

Du kan alltid löpande skicka förslag på åtgärder, synpunkter eller annat till styrelsen. Till stämman måste du däremot skriva en motion då alla ärenden ska finnas med i kallelse och dagordning. 

Hur skriver du en motion? 
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.
2. Beskriv ärendet och dess innehåll / bakgrund. 
3. Avsluta motionen med det beslut som du föreslår att  stämman ska ta.
4. Skriv under med ditt namn och signatur.
5. Skicka eller lämna din motion till styrelsen senast 31/3. 

Bild av rawpixel.com - www.freepik.com Tack!


Man vill man ju se bra ut också!

Vi som har inglasade balkonger kämpar nu med att putsa glasen blänkande rena efter höstens och vinterns framfart. Är det någon som har ett fantastiskt tips på hur detta genomförs utan våta drömmar om det bekymmersfria balkonglivet före inglasning - hör av er så delar vi med oss! Från säker källa (maken) rapporteras att följande INTE fungerar så bra som önskat  -  fönsterputs, mikrotrasor, tidningspapper, ättika, bakpulver, kalkosan, bön, svordomar, tornedalsk sisu.
Andra förslag? 


Har du synpunkter, önskemål, frågor och funderingar? Kanske vill du bidra med din kompetens eller organisera en gårdsfest? 
Kontakta oss gärna via mejl styrelsen@bageriet2.se

Mer information finns på hemsidan bageriet2.se.
Facebook gruppen Bageriet 2 använder du när du snabbt vill nå ut till dina grannar! 

homepagefacebook

styrelsen@bageriet2.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i BRF Bageriet 2. Skulle du vilja avsluta din prenumeration så får du själv ta ansvar för att införskaffa information - men vi lovar att inte bli bittra :) - bara klicka här. 
Kontakta styrelsen om du vill uppdatera din emailadress med en ny!