Nyhetsbrev nr 31 från Sveriges unga akademi, februari 2019. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Johan Wingborg/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Johan Wingborg/SUA

Ute smälter snön och i grannens soliga hörn kikar snödropparna fram. Samtidigt som jag njuter av att se våren komma blir jag vemodig över vetskapen om att de stackars småblommorna kommer frysa rejält när en ny omgång snö faller. Som Karin Boyes vackra ord ”Ja, visst gör det ont när knoppar brister”.
     Liksom snödropparna befinner sig i en brytpunkt gör även jag det. Jag ser tydligt slutet på min tid i Sveriges unga akademi. Ledamotstiden är begränsad till fem år, för att ständigt förnya och hålla akademin ung. Jag har en helt fantastisk tid bakom mig men samma vemod som jag känner inför de stackars snödropparna känner jag själv inför framtiden utan akademin.
     Även inom universitetsvärlden står vi inför en brytpunkt. Om förslagen i Pam Fredmans STRUT-utredning genomförs, kommer lärosätena styras helt annorlunda i framtiden. Sveriges unga akademi lovordar den tillitsbaserade grundsynen i utredningen, men har farhågor vad gäller hur basanslag ska tilldelas, förslaget kan öka risken för politisk styrning av forskning och på sikt hota den akademiska friheten. Mer förändring pågår, i publiceringslandskapet tar Plan S nya, raska steg framåt. Detta är en förändring Sveriges unga akademi är mycket kritiska till och stöder Vetenskapsrådet som ännu inte har skrivit under avtalet! Open access är rätt, Plan S är inte vägen dit.
     Samtidigt har vi en ny Minister för forskning och högre utbildning. Jag är så glad att Matilda Ernkrans kommer närvara den 7:e mars när årets For Women in Science-pristagare tillkännages! Jag hoppas det blir det första av en rad möten under den närmaste tiden så att vi i Sveriges unga akademi ska kunna ge vår syn på vad som behövs forskningspolitiskt för att unga forskare i Sverige ska kunna prestera på topp.
     Min vemodiga vår till trots ser jag fram mot alla spännande forskningsarrangemang!

Maria Tenje Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Maria Tenje


For Women in Science 2019

7 mars: L'Oréal-Unesco For Women in Science-priset tillkännages och firas


BUFF Filmfestival

Sveriges unga akademi på filmfestival i Malmö för barn och unga


Forskarmöten

Nu öppnar ansökan till Forskarmöten

– Sveriges unga akademis populära sommarforskarskola för gymnasieungomar, sprid gärna till personer i ditt nätverk!

Läs mer »

Jens Hjerling Leffler
Jens Hjerling Leffler och John-Arne Røttingen

Vi diskuterar
Plan S på forskningsrådens hearing

Läs mer »


Segrande kortfilm Tom
Tom/Iris Film

Segrande kortfilm till Malmöfestival 

Läs mer »


STRUT seminarium VR

Sveriges unga akademi debatterar STRUT

Läs mer »


Vetenskaplig salong

Vetenskaplig salong i Lund  

Läs mer »


Nordic and Baltic Young Academies – Joint workshop

Nordic and Baltic Young Academies – Joint workshop

Läs mer »


Lisen Schultz
Lisen Schultz

SUA och SULF med ny forskningspolitisk seminarieserie 

Läs mer »


Fika med forskare
Hanne Fjelde och Aryo Makko

Fika med forskare i riksdagscaféet: Krig och fred

Läs mer »


Akademimöte

Akademimöte i Stockholm

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt

Så här hanterar vi dina personuppgifter (GDPR)
 Vänligen kontakta akademins VD Anna Wetterbom om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.