Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev om Evangeliska Frikyrkans internationella mission.

Februari 2019

Hej alla,

vi har fått ett nytt år och chans till en rad nya Utblickar från EFKs internationella arbete. I detta nummer vill vi peka på behovet av att sända människor för missionsuppdrag, att behovet kvarstår men att vi behöver vara uppmärksamma på att vår roll i missionen skiftar. Vi behöver tänka nytt och kreativt, så att varken vi eller partners fastnar i gamla hjulspår, utan att för den skull överge våra långa starka relationer med partners.

Vi behöver fundera tillsammans runt sändandet, vår roll, pionjärmission och mycket mer. Under våren bjuder Region Europa/Mellanöstern in till fyra konsultationer för samtal om ny vision och strategi för regionen. Planera in det redan nu, för att vara med och påverka.

Det är vår styrka som samfund, att vi är många som bär tillsammans. Jag hoppas att vi får chans att ses under våren och arbeta vidare i missionsuppdraget.

/Thorine Arenius, ledare för EFKs internationella program


Fler arbetare till skörden - från Sverige eller från andra länder

Jesus sade till dem: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Luk 10:1-2

Vi EFK har alltid sänt pionjärarbetare som planterat församlingar. Det vill vi fortsätta att göra så länge Gud vill. Samtidigt har vår roll förändrats på vissa platser - där vi tidigare var pionjärer finns nu en etablerad lokal kyrka som själva sänder missionärer. I dessa sammanhang har EFK gått från att vara planterare till att stötta den lokala kyrkans egna initiativ och missionärer. Fördelarna med lokala pionjärer är flera, bland annat behöver de inte en lång tid av kultur- och språkanpassning, vilket också hjälper evangeliet och kyrkan att få en lokal kulturell prägel som vi har svårt att bidra till.

Faith Bible Church i Bangladesh är en sådan rörelse som satsade på att sända egna lokala missionärer. Trots att många utländska missionärer erfarit svårighet att nå majoritetsbefolkningen, muslimerna, i Bangladesh vågade FBC satsa och nu finns många församlingar. EFK stöttar de lokala pionjärerna ekonomiskt så att de kan fortsätta predika Jesus i sitt eget land. Dessutom hjälper vi också till med att hitta lösningar så att ledarna ska få möjlighet till teologistudier vid en bibelskola.

När vi i EFK tillsammans ber så som Jesus uppmanade sina lärjungar i Lukasevangeliet - om att skördens Herre ska sända fler arbetare - är det viktigt att vi kommer ihåg att vår roll i missionen skiftar. Den ser olika ut i olika delar av världen under olika tider. Fortsätt be om nya arbetare till skörden! Sända från Sverige eller sända från andra länder!

/Tobias Åberg, missionär i Region AsienBrasilien: I pionjärarbete går evangelisation och socialt engagemang hand i hand

I Itaboraí, norr om Rio de Janeiro, arbetar paret Cristiane och Fernando Vilella med ekologiskt jordbruk och församlingsplantering. Ett kreativt sätt att bidra till samhällsutveckling och att dela evangeliet.

Behöver vi fortfarande grunda församlingar? Bertil Ekström, missionär i Brasilien, berättar om hur vår partnerkyrka i Brasilien, CIBI, vill tänka nytt och kreativt i att nå människor med evangeliet.

På vår lilla gata i Campinas finns det fem kyrkor: en Katolsk, två Pingst, en Foursquare och en Neo-Pentekostal. Vårt behov i Campinas är inte nya kyrkor, om det inte handlar om en helt ny strategi som riktar sig till den del av befolkningen som inte nås av befintliga kyrkor.

Vår samarbetskyrka CIBI i Brasilien tänker sig församlingsplantering i områden med få evangeliska kristna och i samhällsgrupper som ännu inte har nåtts av evangeliet. Paulo Felipe, CIBIs missionssekreterare, understryker behovet av att tänka nytt och kreativt. Och då handlar det om att nå till exempel de 120 onådda indianfolken, flodbefolkning i Amazonområdet, mindre städer i inlandet i det fattiga nordöst, samhällen med ättlingar till slavar, drygt 9 miljoner döva, invandrargrupper och de allra fattigaste. De församlingar som grundas idag har ett tydligt helhetsperspektiv på evangeliet och på människan. I CIBIs utbildning av missionärer och pionjärarbetare går evangelisation och socialt engagemang hand i hand.  

I en enkät med EFKs partner i de olika regionerna så blir det tydligt att alla strävar efter att fler församlingar bildas. Samtidigt finns det en tendens att fastna i gamla mönster som starkt begränsar planteringen till vissa sociala grupper. Utmaningen för oss i Latinamerika, som delas av andra regioner, är att hitta nya sätt att bilda lokala gemenskaper som är öppna för alla. Det handlar om missionella kyrkor som påverkar positivt sin egen omgivning och samtidigt är engagerade i evangelisation och mission.

/Bertil Ekström, missionär i Region Latinamerika


Betydelsefullt sjukhus i Mpongwe, Zambia

I Region Afrika stöder EFK projekt som hjälper utsatta människor och regioner att få tillgång till sjukvård. I Zambia driver vår partnerkyrka MBA (Mpongwe Mission Association) ett sjukhus vars funktion i den här regionen är helt avgörande.

Enligt förra årets statistik sökte över 55 300 patienter sjukhuset för vård. Många patienter är sjuka i hiv/aids, malaria och tuberkulos. Sjukhuset arbetar även mycket förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien. Man har en operationsavdelning där man utför runt 200 operationer per år och antalet förlossningar på sjukhuset är cirka 2 000 stycken.

En av dessa mammor som haft en lyckad förlossning på sjukhuset är Prudence Muleka och på bilden är hon på väg hem från förlossningsmottagningen med sin lilla dotter Lydia. Barnmorskan Godfridah Mwansa är ansvarig barnmorska på förlossningsavdelningen och har arbetat på sjukhuset sedan 1991 och motiveras av att vara med och se när en mamma föder sitt barn utan komplikationer. Att hon nu får vara med och hjälpa de första barnen hon förlöste att nu föda sina egna barn är stort för henne.

Man tar inte bara hand om förlossningar utan har också en barnavdelning där man vanligen ger vård vid diarré, malaria och undernäring. På avdelningen har man oftast 12-15 barn inskrivna.

Vill du vara med och göra skillnad? Sätt in din gåva på EFKs projektnummer 45837.

/Mattias Lindsmyr, missionär i Region Afrika


Med nyhetsbrevet Utblick vill vi att du som läsare ska få en större inblick i vad Gud gör i världen och vad vi i EFK får vara en del av. Ta ett par minuter och berätta för oss om du tycker att Utblick är ett bra sätt - och hur vi kan bli ännu bättre! 


Aktuella böneämnen

  • Be för den ledarskapskonferens som går av stapeln i Chiang Mai, Thailand i mars. Be för våra partner och missionärer som kommer samman för undervisning, uppmuntran och utmaning. 
  • Be för EFKs arbete för människor på flykt i och från Mellanöstern. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig just nu 5,7 miljoner syrier på flykt utanför Syriens gränser. Fler än någonsin tidigare. Över 6 miljoner människor är på flykt inne i Syrien. 

Be för Kina i er gudstjänst

Kanske har du hört på nyheterna om förföljelsen som sker av kristna i Kina? Kanske har du sett hur myndigheter bränner kors, stjäl kyrkbänkar och biblar och river kyrkor? 

På flera platser förbjuds de kristna att träffas. På andra platser övervakas gudstjänsterna genom att polisen har satt upp kameror i kyrkorna. 

Hur kan vi stå med våra bröder och systrar i Kina?

Läs tillsammans:  Jesaja 41:10, Matt 10:19

  • Be just nu där ni sitter i smågrupper för situationen i landet.
  • Be regelbundet i era husgrupper.
  • Följ utvecklingen i Kina och fortsätt be för kyrkan där.

//L - missionär med fokus på Kina

(Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut namnet)


Vad ska vi i EFK göra i Europa/Mellanöstern?

Nu bjuds församlingar och missionsråd med ett särskilt engagemang för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern in till församlingskonsultationer där vi samtalar om ny vision och strategi för regionen.

Under fyra träffar uppdelade efter olika geografiska områden i regionen ges tillfälle att komma med konkret input in i vägen framåt. Frågor vi bland annat ställer oss är: vad kallar Gud oss till i Europa, Mellanöstern och Nordafrika? Vad är vårt unika bidrag utifrån våra resurser? Vad gör vi inte idag som vi behöver göra om några år? Och tvärtom, vad gör vi idag som vi kanske inte ska göra om några år?

Kom med och påverka! Ditt och din församlings engagemang är avgörande för vårt gemensamma arbete framåt.


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 82 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.

Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick

Evangeliska Frikyrkan
Postadress: Box 1624, 70116 Örebro
Besöksadress: Åstadalsvägen 2
Tel: +46(0)19-16 76 00
E-postinfo@efk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv skrivit upp dig som prenumerant, är kontaktperson för din församling, missionsråd eller liknande, eller för att du på annat sätt är kopplad till EFKs internationella arbete. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.