Nyhetsbrev från GodaHus februari 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

Här kommer första nyhetsbrevet för 2019 med sammanfattning från styrelsemötet 18 januari. 

Christer Carlsson                       
Magnus Fransson
Stefan Olsson

Medlemsfrågor

  • Medlemsfakturor för 2019 är nu utskickade.

  • 26/4 - Save the date! Årsmöte
    GodaHus firar 10 år som förening!
    Fullständig inbjudan till detta evenemang 
    skickas ut inom kort. 

Medlemsaktiviteter

Energisamordnare - sammanfattning

Katarina Rupar-Gadd och Per Wickman sammanfattade den första genomförda Energisamordnarkursen på Linnéuniversitetet - se bilaga.

En ny omgång av kursen planeras för hösten 2019 inom universitetets ordinarie verksamhet - se bilaga.

Solstrålarna

Senaste mötet i Solstrålarna genomfördes 13/11 på Landstinget Blekinge. Det beslutades där att protokollen ifrån dessa möten ska skickas ut till samtliga medlemmar och att Solstrålarna ska ha en roll vid kommande årsmöte. För mer information, kontakta Ulf Klint

Skruvarna

Skruvarnas nästa möte kommer att arrangeras av Region Kronoberg längre fram i vår. För mer information, kontakta Magnus Fransson

GodaTech

Senaste mötet genomfördes den 13/2 hos Affärsverken i Karlskrona, där det gavs intressant information om vad som händer inom digitalisering i vår region. 

LÅGAN

Bygglovsprojektet, som ska utbilda bygglovshandläggare i energifrågor, är nu igång! Vd Stefan Olsson och Valter Jeppsson från AB Geranicum deltog på nationellt seminarium/workshop i Stockholm 6/2, vilket också webbsändes. Se dokumention från dagen på SKLs hemsida

Vi kommer att genomföra en regional workshop, troligen i mars, för att diskutera sammanfattningen från workshopen i Stockholm. Inbjudan kommer inom kort. 

Exjobb

I samband med "byggardagen" den 28 november på LNU presenterades fyra förslag från GodaHus (Landstinget Kalmar, Conservator, Allbohus och Region Kronoberg).

Medlemsintervjuer

Magnus Fransson har tagit fram en intervjuplan som håller på att sättas i verket. Magnus ansvarar för Kronoberg och Eva Gustavsson för Kalmar. Ansvarig för Blekinge är än så länge oklart. Sammanställning/avrapportering sker vid nästa styrelsemöte. Slutrapportering planeras till årsmötet den 26 april.

Ansökan till regionalfonden Blekinge

Arbetet med att ta fram ansökan till regionalfonden i Blekinge "GodaHus 2.0" fortgår. Ansökan lämnas in 28 februari. Mer information om ansökan gavs vid GodaTech-mötet i Karlskrona den 13 februari. 

 

Slutkonferens för E2B2

Den 7/2 genomfördes slutkonferensen för forskningsprogrammet E2B2 -Energieffektivt byggande och boende, som drivits av organisationen IQS. Några intressanta resultat är t.ex.Bättre beräkning för energianvändning i bostadshus, Modern ventilation sparar mycket energi i gamla hus samt Resurssnålt byggande: så ställs kraven för minsta möjliga klimatpåverkan


Workshop - Smart Thermal Grids

Missa inte! VEAB bjuder in till workshopen "Smart Thermal Grids"

Datum: 13 mars 2019
Tid: 09.30-15.30
Plats: Sal K1046, Linnéuniversitetet i Växjö

Se program och anmälningslänk i VEABs nyhetsbrev

Vid frågor, kontakta Sofie Nielsen


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöte: 

8/3 kl. 09.00 - 13.00 Conservator, Kalmar

 

Workshop:

13/3 Smart Thermal Grids, Linnéuniversitetet Växjö (se ovan) 

Föreningsstämma:

26/4 kl. 09.00 - 15.00, Karlskrona

 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Magnus Fransson

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.