Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 1 januari 2019

Hög tid att anmäla sig till Europas största kongress för personer med ryggmärgsskada

27-27 maj 2019 kommer Europas största kongress för personer med ryggmärgsskador till Göteborg. Det är den europeiska ryggmärgsskadeorganisationens, ESCIF, kongress. ESCIF är en samarbetsorganisation för europeiska intresseorganisationer för personer med ryggmärgsskador. Personskadeförbundet RTP är Sveriges representant i ESCIF och organiserar kongressen i samarbete med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Temat är kunskapsförmedling:
Hur förmedlar vi kunskap mellan personer med ryggmärgsskada, forskare, vård, brukarorganisationer och beslutsfattare i dag? Hur kan vi göra det i framtiden?

På programmet står föreläsningar och diskussioner om bland annat lobbying och webbaserade informationsportaler.

Kongressen är i första hand för personer med ryggmärgsskada, men alla som är intresserade av temat och det europeiska nätverket för personer med ryggmärgsskada är välkomna.

Läs mer och anmäl dig på kongressens webbplats: www.escifcongress.org

Om du anmäler dig senast 1 februari så gäller "Early Bird priser" se nedan:

  • Deltagaravgiften är för en dagbiljett 180 Euro, då ingår förutom inträde till kongressen också all mat under dagen.
  • Vill delta under hela kongressen och bo på hotellet så betalar du som är medlem i Personskadeförbundet RTP 425 Euro, då ingår utöver kongressinträde och mat under dagarna även två hotellnätter och kvällens middagar.

Om du anmäler dig efter den 1 februari tillkommer en kostnad på 50 Euro oavsett biljettyp. Anmälan är öppen till och med den 29 februari.

För frågor kontakta: Ulla Carlsson, e-post: ulla.carlsson@rtp.seNu finns alla rapporter från Modellprojektet

I slutet på november presenterade Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP resultatet av tre års arbete i det av arvsfonden finansierade Modellprojektet kring situationen för personer med traumatisk hjärnskada. En sammanfattning av projektets resultat och förslag på förbättringar presentarades då.

Projektarbetet har bedrivits i sju processgrupper som har haft som mål att ta fram modeller och tydliggöra behoven av samordning i hela kedjan. Nu är också de sju delrapporterna från processgruppernas arbete klara.

De sju delrapporterna samt sammanfattninen (som även går att beställa i ”läsa lätt”-version) finns att ladda ned eller beställa som broschyr från Modelprojektets hemsida http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/

Du kan även beställa sammanfattningarna som broschyr från: info@rtp.se

__________________________________________________

Vill du ha en handbok i demokrati – helt gratis?

Arvsfonden lanserar nu Demokratihandboken 2019 med 120 praktiska tips om demokrati och hur du påverkar genom en förening.

”Demokrati är något vi skapar tillsammans. Vi gör det genom att låta alla få komma till tals, genom att tillåta människor att växa och genom att respektera varandra. Men demokratin är sårbar och kan inte tas för given. Därför har vi tagit fram den här handboken.”

Du kan ladda ner Demokratihandboken som PDF eller beställa upp till 20 exemplar gratis. Vill du beställa fler exemplar än så, exempelvis hela klassuppsättningar, kan du mejla mig på mattias.axelsson@kammarkollegiet.se.

Demokratihandboken har också fått en egen hemsida där du bland annat kan testa vårt interaktiva textäventyr om att starta en förening.

__________________________________________________

Nytt projekt - Rätt från början

Det treåriga projektet Rätt från början startade i januari och drivs av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Certec i Lund. Finansiär är Arvsfonden.

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning, både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet Rätt från början vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.

Projektet kommer att fokusera på tre områden som är av stor betydelse för alla människor – utbildning, arbete och bostad.

Läs mer om projektet på: https://funktionsratt.se/projekt/gor-ratt-fran-borjan/

 __________________________________________________

Skicka över din e-postadress och vinn en RTP-handduk

Nu har du som är medlem i Personskadeförbundet RTP chansen att vinna en av RTPs sköna handdukar! Det enda du behöver göra för att vara med i utlottningen är att mejla din e-postadress till info@rtp.se senast den 15 februari 2019. Alla som tidigare meddelat sin e-postadress deltar också i utlottningen. Det är sammanlagt fem handdukar som lottas ut - så passa på!

Förbundet planerar att fakturera medlemsavgiften framöver i huvudsak per mejl och bara undantagsvis per post. Årsaviseringen för 2019 kommer i slutet på februari och sker i år både per e-post och post.

 ___________________________________________________

Årsaviseringen sker i slutet på februari

Årsaviseringen för 2019 kommer att ske i slutet på februari. Förseningen hänger ihop med att Personskadeförbundet RTP inför ett nytt system för medlemsadministration, självbetjäning och medlemskommunikation. Medlemsavgiften planeras framöver att faktureras per e-post och bara undantagsvis per post. Alla medlemmar som hittills inte meddelat sin e-postadress får gärna göra det redan nu. Kontakt: info@rtp.se

 ___________________________________________________

Gratisplatser till utbildningar om Universellt utformade arbetsplatser

Funktionsrätt Sverige driver sedan ett år tillbaka ett projekt om Universellt utformade arbetsplatser. Projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden har till syfte att ta fram verktyg och metoder för att utforma arbetsplatser som kan ta tillvara alla människors olikheter. Inom projektets ram kommer ett stort antal utbildningar att genomföras, både grundutbildningar och fördjupningsutbildningar inom de fyra olika områdena.

Framförallt är det olika kommuner runtom landet som har avtalat om ett stort antal utbildningsplatser. Som projektägare har Funktionsrätt Sverige även tillgång till 20 utbildningsplatser som är kostnadsfria. Det innebär att alla medlemsförbund kan anmäla enstaka personer till de utbildningar som kommer att hållas. Under januari och februari 2019 hålls ett antal grundutbildningar på olika platser i landet.

Nedan framgår datum och orter. Intresserade kan anmäla sig direkt på länken nedan, där mer information om innehållet i utbildningarna finns. Först till kvarn gäller!

Karlskrona 5-6 februari 2019

Stockholm 7-8 februari 2019

Umeå 12-13 februari 2019

Stockholm 19-20 februari 2019

Stockholm 21-22 februari 2019

För anmälan: https://akademssr.se/jobb-lon/arbetsmiljo/uua/anmalan

För frågor kring utbildningarna, kontakta projektledaren Dolores Kandelin Mogard, dolores.kandelin-mogard@akademssr.se

 __________________________________________________

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Många som råkar ut för pisksnärtskador, så kallad whiplash, får förutom nacksmärta även smärtor i ansikte och käkar som ofta kvarstår ännu två år efter själva skadan. Dessutom kan tuggfunktionen vara nedsatt. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Med tanke på risken för långvariga smärtor och besvär i ansikte och käkar skulle det vara en fördel om patienter med ett nacktrauma, tidigt efter olyckan även får en bedömning av käksystemet. De som får besvär i käkar/ansikte bör utredas av tandläkare som är specialiserade inom bettfysiologi, säger Ewa Lampa, doktorand vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Läs pressmeddelande från Umeå Universitet:

 __________________________________________________

Se inspelning från temadagen – Kampen för assistansen

Den 14 januari anordnade Bosse Råd och Stöd tillsammans med flera andra organisationer inom funktionshinderrörelsen, däribland Personskadeförbundet RTP, temadagen – Kampen för assistansen. Det var en högintressant dag då LSS-utredningen hade släppts bara ett par dagar innan.

Temadagen spelades in och kan ses i efterhand. I länken nedan får du höra om hur LSS var tänkt från början, vad förändringarna om LSS-utredningen innebär och vad politikerna säger att de vill göra med assistansen framöver.

https://www.youtube.com/channel/UCOumKFytwtmWkaW2YeZqSCQ

 ___________________________________________________

LSS-utredningens förslag strider mot Funktionsrättskonventionen

Den 10 januari lämnade den statliga LSS-utredningen (Dir 2016:40) sitt betänkande. Funktionsrätt Sverige har tagit fram en kortversion av utredningens viktigaste förslag. Bland annat om det förslag som gäller införandet av en schablon på 15 timmar för övriga behov. Utredningen föreslår att de som fortfarande ska beviljas personlig assistans, ska få det för sina grundläggande behov, därutöver en schablon på 15 timmar per vecka för övriga behov.

Förslagen som utredningen lagt fram strider mot Funktionsrättskonventionen. Sverige har 2008 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ett folkrättsligt åtagande som innebär att staten inte får försvaga eller försämra redan givna rättigheter.

LSS-utredningens viktigaste förslag kortversion

Funktionsrätt Sverige har också gjort en utförlig konsekvensanalys av LSS-utredningens förslag: https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/01/Konsekvensanalys-personlig-assistans.pdf

LSS utredningens betänkande

 ___________________________________________________

Lovande ny metod för diagnos av trötthet
efter skallskada

Trötthet efter skallskada går att upptäcka med funktionell magnetresonanstomografi som förändringar i delar av hjärnans nätverk. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Däremot finns ännu ingen botande läkemedelsbehandling för denna trötthet.

– Det faktum att det kan gå att ställa en objektiv diagnos kan i sig innebära en lättnad för patienter som efter en skallskada drabbas av ett dubbelt lidande i form av både trötthet och att inte få sina besvär tagna på allvar, säger Nils Berginström, doktorand vid Umeå universitet.

Läs pressmeddelande från Umeå Universitet här:

_____________________________________________________

Många äldre riskerar digitalt utanförskap

Många äldre har svårigheter att leva upp till de krav som nutidens digitala samhälle ställer. Resultatet är ofta ett ofrivilligt digitalt utanförskap. Socialstyrelsen fokuserar på problemet i sin senaste podd Om digitalt utanförskap som ingår i myndighetens poddserie På djupet. 

 ____________________________________________________

Cannabis som smärtlindring i radio P1 Morgon

I mitten av januari sändes ett inslag i Morgon i P1 där man diskuterade cannabis som smärtlindring. I ett nytt försök med att använda cannabis för medicinskt bruk i Danmark så har efterfrågan varit stor. En av de danskar som fått cannabis förskrivet är Jack Mikkelsen som lider av multipel skleros, MS. I inslaget medverkar också Claes Hultling, professor i medicinvetenskap vid Sophiahemmets högskola. Han har i flera decennier har arbetat med smärtlindring framförallt med ryggmärgsskadade patienter.

Lyssna på inslaget i efterhand på SR:

___________________________________________________

5 miljoner till forskning om tankestyrda proteser

Chalmers Tekniska högskola i Göteborg har tilldelats 5 miljoner kronor för att bedriva forskning kring tankestyrda proteser. Forskningsmedlen som donerats av Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till att världens första laboratorium för tankestyrda proteser kan byggas upp.

Laboratoriet leds av Max Ortiz Catalan, docent och medlem i forskargruppen Medicinska signaler och system, som också är mottagare av forskningsmedlen. Verksamheten kommer att vara inriktad på testning och utveckling av proteser samt analys av användarnas utvärderingar. Laboratoriet beräknas gå i drift under våren och kommer att samarbeta med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och protesföretaget Integrum AB. Verksamheten har redan före uppstarten av det nya labbet varit igång. Hittills har sex personer fått en tankestyrd armprotes och den första tankestyrda benprotesen planeras att opereras in 2020. Proteserna är så kallade osseointegrerade implantat som har en permanenent förankring i skelettet.

 ___________________________________________________

Ny utbildning – Programmet för civilt arbete

Är du intresserad av att arbeta i eller i anslutning till civilsamhället?

Är du intresserad av att arbeta i eller i anslutning till civilsamhället? Nu finns ett nytt treårigt utbildningsprogram vid Umeå universitet inriktat mot civilsamhället, Programmet för civilt arbete (180 hp). Utbildningen kan vara intressant för flera olika målgrupper, till exempel personer som är anställda eller frivilliga inom civilsamhället som vill fördjupa sina kunskaper, personer som arbetar eller vill arbeta med civilsamhällesfrågor mer övergripande, till exempel på myndigheter och departement. Utbildningen vänder sig också till personer som vill verka för ett stärkt demokratiskt samhälle och mot växande sociala orättvisor och som vill hjälpa andra att utvecklas.

Programmet startar hösten 2019 och sista ansökningsdag är 15 april.

Mer information om programmet finns på följande länk: https://www.umu.se/utbildning/program/programmet-for-civilt-arbete/

____________________________________________________

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Den särskilde utredaren Claes Jansson överlämnade i fredags, den 25 januari delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska vara möjligt att i högre utsträckning än i dag kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete när rätten till sjukpenning prövas.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

_____________________________________________________

Lena Hallengren ny socialminister

Lena Hallengren (S) tar över som socialminister med ansvar för sjukvårdsfrågorna. Annika Strandhäll blir socialförsäkringsminister.
Det stod klart när statsminister Stefan Löfven (S) på måndagen presenterade vilka ministrar som ska ingå i den nya rödgröna regeringen.

Socialminister och chef för socialdepartementet blir Lena Hallengren (S). Hon får därmed ansvar för sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg. Lena Hallengren har tidigare varit barn-, äldre och jämställdhetsminister.

Läs artikel från Läkartidningen:

___________________________________________________

Personskadeförbundet RTPs förbundskansli
söker kanslichef

Nu söker vi en kanslichef till vårt trevliga förbundskansli i Sundbyberg, eftersom nuvarande kanslichef Agneta Rönnqvist snart går i pension.

Vi söker dig som är engagerad, prestigelös och intresserad av att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som till exempel samarbetsförmåga och förhållningssätt. Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en stimulerande miljö tillsammans med förbundskansliets medarbetare.

Din uppgift blir att ha det övergripande ansvaret för det operativa arbetet på förbundskansliet genom att leda och fördela arbetet utifrån förbundsstyrelsen beslut.

Läs annonsen nedan:

Annons kanslichef Personskadeförbundet RTP

___________________________________________________

Coachprojektet startar utbildningar till förebildscoach

Under våren och hösten arrangerar Coachprojektet fyra utbildningar för personer som vill bli en av våra förebildscoacher. Utbildningarna under våren är tyvärr redan fullbokade men det finns fortfarande enstaka platser kvar till höstens utbildningstillfällen. Du som har intresse att delta får gärna fylla i en intresseanmälan. Det går också bra att höra av sig till coaching @rtp.se.

Coachprojektet söker också personer som vill bli coachade. Projektet återkommer inom kort med mer information som sprids via rtp.se, sociala medier och projektets nätverk inom vård, rehabilitering och ortopedteknik. Hör gärna av dig redan nu om du är intresserad!

 

I det här numret.

Hög tid att anmäla sig till Europas största kongress för personer med ryggmärgsskada

Nu finns alla rapporter från Modellprojektet

Vill du ha en handbok i demokrati – helt gratis?

Nytt projekt - Rätt från början

Skicka över din e-postadress och vinn en RTP-handduk

Årsaviseringen sker i slutet på februari

Gratisplatser till utbildningar om Universellt utformade arbetsplatser

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Se inspelning från temadagen – Kampen för assistansen

LSS-utredningens förslag strider mot Funktionsrättskonventionen

Lovande ny metod för diagnos av trötthet efter skallskada

Många äldre riskerar digitalt utanförskap

Cannabis som smärtlindring i radio P1 Morgon

5 miljoner till forskning om tankestyrda proteser

Ny utbildning – Programmet för civilt arbete

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Lena Hallengren ny socialminister

Personskadeförbundet RTPs förbundskansli söker kanslichef

Coachprojektet startar utbildningar till förebildscoach

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...